แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ป.1-ป.6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานฯ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาสังกัด สพป.ประจวบฯ เขต 2 ( 5 ระดับ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2
(กรอกตาม คำชี้แจง ใน sheet ที่ 1 : กรอกเฉพาะจำนวนนักเรียนแต่ละระดับ : ช่อง "คิดเป็นร้อยละ" เขียนสูตรไว้แล้ว)
3
4
ที่ชื่อโรงเรียนจำนวนนักเรียน
5
ทั้งหมด
ระดับดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละระดับดีคิดเป็นร้อยละ
ระดับพอใช้
คิดเป็นร้อยละ
ระดับผ่าน
คิดเป็นร้อยละ
ระดับไม่ผ่าน
คิดเป็นร้อยละ
8
EX.
โรงเรียน ก
15213.33746.67426.6716.6716.67
9
1
โรงเรียนบ้านสามกระทาย
7457.14342.8600.0000.0000.00
10
2
โรงเรียนสำโหรง
13430.77323.08430.77215.3800.00
11
3
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม
8225.00225.00225.00225.0000.00
12
4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
4249.522047.621023.81819.0500.00
13
5
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
20420.00840.00315.00525.0000.00
14
6
โรงเรียนบ้านหนองเกด
2229.0929.09627.271254.5500.00
15
7
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
16212.50425.00531.25531.2500.00
16
8
โรงเรียนบ้านยางชุม
201050.00735.00210.0015.0000.00
17
9
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
900.00222.22444.44333.3300.00
18
10
โรงเรียนบ้านไร่บน
2129.52733.331047.6229.5200.00
19
11
โรงเรียนบ้านหาดขาม
3300.00412.121751.521236.3600.00
20
12
โรงเรียนบ้านรวมไทย
20840.001155.0015.0000.0000.00
21
13
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
20525.00525.00525.00525.0000.00
22
14
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
2129.52733.33838.10419.0500.00
23
15
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
23417.39417.39626.09939.1300.00
24
16
โรงเรียนบ้านหนองบัว
600.00466.67233.3300.0000.00
25
17
โรงเรียนบ้านเขาแดง
13430.7717.69430.77430.7700.00
26
18
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
1600.00212.501062.50425.0000.00
27
19
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
1000.00220.00440.00440.0000.00
28
20
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี
841619.052125.002833.331922.6200.00
29
21
โรงเรียนวัดกุยบุรี
30826.67723.33826.67723.3300.00
30
22
โรงเรียนบ้านหนองหมู
1119.09218.18436.36436.3600.00
31
23
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
4375.00125.0000.0000.0000.00
32
24
โรงเรียนบ้านบน
1600.0016.251275.00318.7500.00
33
25
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
1600.0000.0000.0000.00212.50
34
26
โรงเรียนบ้านพุน้อย
14321.43321.43428.57428.5700.00
35
27
โรงเรียนบ้านพุใหญ่
1000.00440.00220.00440.0000.00
36
28
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
1317.69430.77753.8517.6900.00
37
29
โรงเรียนบ้านบางปู
700.00228.57342.86228.5700.00
38
30
โรงเรียนบ้านใหม่
7342.86114.2900.00342.8600.00
39
31
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
900.00555.56333.33111.1100.00
40
32
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
9333.33555.56111.110.000.00
41
33
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
18316.67844.44422.22316.6700.00
42
34
โรงเรียนบ้านศาลาลัย
1417.14321.43535.71535.7100.00
43
35
โรงเรียนบ้านเนินกรวด
14214.29750.00535.710.000.00
44
36
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
9111.11222.22333.33333.3300.00
45
37
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด
431125.582251.161023.2600.0000.00
46
38
โรงเรียนบ้านหนองขาม
34823.531132.351029.41514.7100.00
47
39
โรงเรียนบ้านหนองจิก
10110.00220.00330.00440.0000.00
48
40
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด
21419.05419.05838.10523.8100.00
49
41
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
5120.0000.00480.0000.0000.00
50
42
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น
4250.00250.0000.0000.0000.00
51
43
โรงเรียนบ้านหนองไทร
4125.00125.00250.0000.0000.00
52
44
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
19947.37421.05631.5800.0000.00
53
45
โรงเรียนบ้านหนองคาง
27311.1127.411140.741140.7400.00
54
46
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
17211.7600.00211.761376.4700.00
55
47
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
700.0000.00685.71114.2900.00
56
48
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
16425.00743.75531.2500.0000.00
57
49
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
6116.67466.6700.00116.6700.00
58
50
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
7228.57228.57228.57114.2900.00
59
51
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
5723.51610.531119.303866.6700.00
60
52
โรงเรียนบ้านปรือน้อย
17317.65317.65847.06317.6500.00
61
53
โรงเรียนบ้านหนองหอย
3026.67620.001963.33310.0000.00
62
54
โรงเรียนบ้านหนองกา
1200.00541.67216.67216.6700.00
63
55
โรงเรียนวัดนาห้วย
17635.29317.65741.1815.8800.00
64
56
โรงเรียนบ้านวังก์พง
23313.04313.041147.83626.090.00
65
57
โรงเรียนบ้านวังยาว
6116.67233.33233.33116.6700.00
66
58
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
2713.7013.701037.041451.8513.70
67
59
โรงเรียนบ้านตำหรุ
3026.67620.00826.671446.6700.00
68
60
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
11210.89119.823531.256558.0400.00
69
61
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
27933.3327.41829.63725.9313.70
70
62
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
13323.08215.38215.38646.1500.00
71
63
โรงเรียนบ้านวังวน
10110.0000.00550.00440.0000.00
72
64
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
800.00675.00225.0000.0000.00
73
65
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
300.00133.33266.6700.0000.00
74
66
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
47919.15510.641531.911736.1712.13
75
67
โรงเรียนบ้านหนองซอ
9222.22333.33444.4400.0000.00
76
68
โรงเรียนบ้านหนองคร้า
1616.25212.50318.75850.00212.50
77
69
โรงเรียนบ้านหนองเหียง
17529.41211.761058.8200.0000.00
78
70
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
3126.45412.901238.711341.9400.00
79
71
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
1119.09436.36327.27327.2700.00
80
72
โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ
6868.821420.591725.003145.5900.00
81
73
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
3300.00927.271957.58515.1500.00
82
74
โรงเรียนอานันท์
41717.071331.711639.02512.2000.00
83
75
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
8112.50337.50225.00225.0000.00
84
76
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม
1200.00433.33433.33433.3300.00
85
77
โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
5120.00360.00120.0000.0000.00
86
78
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
22313.64418.18731.82731.8214.55
87
79
โรงเรียนละเมาะ
900.00777.78222.2200.0000.00
88
80
โรงเรียนวไลย
1800.0000.00527.781266.6715.56
89
81
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
2214.552195.4500.0000.0000.00
90
82
โรงเรียนบ้านวังข่อย
500.00240.00360.0000.0000.00
91
83
โรงเรียนบ้านทับใต้
50612.00816.001836.001836.0000.00
92
84
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
16318.7516.25850.00425.0000.00
93
85
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
1700.00847.06952.9400.0000.00
94
86
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
3026.671033.33826.67930.0013.33
95
87
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
361952.7838.33925.00513.8900.00
96
88
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
9444.44333.33222.2200.0000.00
97
89
โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
400.00250.00125.0000.00125.00
98
99
100
101
102
Loading...