ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nr. RendorEmërtimi I IAL(në përputhje me aktin e hapjes apo riorganizimit institucionalAdresa e IALLloji i IAL (universitet, kolegj univ, akademi, dhe kolegj prof I larte)Nr dhe data e aktit te hapjes së IALNr dhe data e aktit të akredimit të IAL Nr. dhe data e aktit të hapjes së programit të studimit Nr. dhe data e aktit të akredimit të programit të studimitEmërtimi i Programit të studimitLloji i programit të studimitNr. Unik i identifikimit të diplomësNr dhe data e aktit të miratimit të diplomësData e dërgimit në IAL e vërtetimit të regjistrimitData e dërgimit në IAL e vërtetimit të regjistrimit
2
1Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 193, date 20.04.2018 MASR
Ur. nr. 8, date 09.01.2019 MASR
Nuk kaKirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetikeSpecializim AfatgjateMJ7246211057Ur. nr. 1, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/2 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
3
2Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr.670, date12.10.2018 MASRNuk kaKujdes paliativMPMJ7246211058Ur. nr. 2, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/4 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
4
3Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 448, date 25.07.2018 MASRNuk kaTeknike dentareBAMJ7237211059Ur. nr. 3, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/6 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
5
4Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 442, date 25.07.2018 MASRNuk kaHigjenist dentarBAMJ7218211060Ur. nr. 4, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/8 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
6
5
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208, date 31.05.2013 MASH
Ur. nr. 586, date 18.12.2019 MASR
Nuk kaInformatikë BiznesiBABU3146211061Ur. nr.5, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/2 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
7
6
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Nuk ka
Inxhinieri Agroushqimore me profil Teknologji Agroushqimore
MSHBU5247211062Ur. nr.6, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/4 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
8
7
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 391, date 10.08.2011 MASH
Nuk kaBioteknologji UshqimoreMSHBU5247211063Ur. nr.7, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/6 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
9
8
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208, date 31.05.2013 MASH
Ur. nr. 586, date 18.12.2019 MASR
Nuk kaEkonomiks i AplikuarBABU3406211064Ur. nr.8, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/8 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
10
9
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 272, date 10.06.2011 MASH
VBA nr.91, date 01.11.2019
Menaxhim Turizmi RuralBABU3456211065Ur. nr.9, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/10 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
11
10
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 4522, date 25.06.2007 MASH
VBA nr.95, date 01.11.2019
Finance- KontabilitetBABU3436211066
Ur. nr.10, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/12 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
12
11
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 2713, date03.07.2001 MASH
VBA nr.87, date 05.10.2019
Inxhinier i AgromjedisitBABU8526211067
Ur. nr.11, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/14 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
13
12
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Hortikulture
MSHBU6226211068
Ur. nr.12, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/16 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
14
13
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 5208, date 17.07.2007 MASH
VBA nr.83, date 05.10.2019
Inxhinieri Agrare me profil Mbrojtje Bimesh
BABU6226211069
Ur. nr.13, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/18 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
15
14
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 447, date 25.07.2018 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Perpunim Druri me profil Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit
BABU2146211070
Ur. nr.14, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/20 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
16
15
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 468, date 27.07.2018 MASR
Nuk ka
Shkenca te Ushqimit dhe te Ushqyerit
BABU5416211071
Ur. nr.15, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/22 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
17
16
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 446, date 25.07.2018 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Arkitekture Peizazhi
BABU5816211072
Ur. nr.16, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/24 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
18
17
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 404, date 25.07.2018 MASR
Nuk kaInxhinieri Agrare me profil AgronomiBABU6226211073
Ur. nr.17, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/26 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
19
18
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 405, date 12.07.2018 MASR
Nuk ka
Shkenca Mjedisore me profil Menaxhim I Burimeve Natyrore
BABU8506211074
Ur. nr.18, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/28 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
20
19
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 408, date 25.07.2019 MASR
Nuk ka
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
BABU3146211075
Ur. nr.19, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/30 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
21
20
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 406, date 25.07.2019 MASR
Nuk ka
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blektorale
BABU6216211076
Ur. nr.20, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/32 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
22
21
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 410, date 25.07.2019 MASR
Nuk kaBiologji Marine dhe AkuakultureBABU6246211077
Ur. nr.21, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/34 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
23
22
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaMarshtrim PyjeshBABU6236211078
Ur. nr.22, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/36 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
24
23
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaPerpunim DruriBABU5436211079
Ur. nr.23, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/38 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
25
24
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.560, date 12.08.2005
VBA nr.92, date 01.11.2019
Menaxhim AgrobiznesiBABU3436211080
Ur. nr.24, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/40 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
26
25
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk ka
Inxhinieri Agroushqimore me profil Vreshtari - Enologji
BABU6226211081
Ur. nr.25, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/42 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
27
26
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.560, date 12.08.2005
VBA nr.06, date 24.01.2020
Inxhinieri Agroushqimore me profil Teknologji Agroushqimore
BABU6216211082
Ur. nr.26, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/44 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
28
27
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1338 date 10.10.2008
Nuk kaInxhinieri Agrare - AgromekanizemBABU6206211083
Ur. nr.27, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/46 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
29
28
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 701 date 19.10.2018 MASR
Nuk kaKontabilitet - AuditimMPBU3447211084
Ur. nr.28, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/48 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
30
30
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 676 date 12.10.2018 MASR
Nuk kaFinance - BankeMPBU3437211085
Ur. nr.29, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/50 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
31
31
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 673 date 12.10.2018 MASR
Nuk ka
Menaxhim Informacioni ne Agrobiznes
MPBU3147211086
Ur. nr.30, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/52 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
32
32
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 672 date 12.10.2018 MASR
Nuk kaMenaxhim Turizmi RuralMPBU3457211087
Ur. nr.31, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/54 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
33
29
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 659 date 11.10.2018 MASR
Nuk kaKonstruksione DruriMPBU5437211088
Ur. nr.32, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/56 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
34
34
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk ka
Teknologji e Avancuar ne Hortikulture
MPBU6207211089
Ur. nr.33, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/58 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
35
33
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk kaMbrojtja Kimike dhe FitofarmaciaMPBU6227211090
Ur. nr.34, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/60 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
36
35
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk kaTeknologjia e Kultivimit te BimeveMPBU8527211091
Ur. nr.35, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/62 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
37
36
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk kaMenaxhim MjedisiMPBU8527211092
Ur. nr.36, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/64 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
38
37
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
VBA nr.94, date 01.11.2019
Menaxhim i Ndermarrjeve me profil Menaxhim i Ndermarrjeve te Agrobiznesit
MPBU3147211093
Ur. nr.37, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/66 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
39
38
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk ka
Ekonomi dhe Agrobiznes me profil Finance - Kontabilitet
MPBU3437211094
Ur. nr.38, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/68 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
40
39
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
Nuk ka
Ekonomi dhe Politike Agrare me profil Ekonomi dhe Politike Agrare
MPBU3147211095
Ur. nr.39, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/70 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
41
40
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 595 date 09.12.2011 MASH
Nuk ka
Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qendrushem
MPBU8527211096
Ur. nr.40, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/72 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
42
41
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 373 date 08.07.2016 MAS
Nuk kaAnalizat e UshqimeveMPBU5417211097
Ur. nr.41, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/74 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
43
42
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 700 date 19.10.2018 MASR
Nuk ka
Teknologjite e Prodhimit ne Akuakulture
MPBU8517211098
Ur. nr.42, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/76 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
44
43
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 668 date 12.10.2018 MASR
Nuk ka
Menaxhim i Integruar i Pyjeve me Baze Komuniteti
MPBU623721099
Ur. nr.43, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/78 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
45
44
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 391 date 10.08.2011 MASH
Nuk kaCilesia dhe Siguria UshqimoreMPBU5417211100
Ur. nr.44, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/80 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
46
45
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208 date 31.05.2013 MASH
VBA nr.90, date 05.11.2019
Arkitekture PeizazhiMPBU5817211101
Ur. nr.45, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/82 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
47
46
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaBiznes BlektoralMPBU6217211102
Ur. nr.46, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/84 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
48
47
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 658 date 11.10.2018 MASR
Nuk kaKomunikim dhe EkstensionMPBU6217211103
Ur. nr.47, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/86 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
49
48
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1244, date 10.09.2008
Nuk kaInxhinieri Perpunim -DruriMSHBU5437211104
Ur. nr.48, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/88 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
50
49
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1244, date 10.09.2008
VBA nr.89, date 05.10.2019
Inxhinieri PyjoreMSHBU6237211105
Ur. nr.49, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/90 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
51
50
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008
Nuk ka
Ekonomi dhe Politika Agrare me profil Ekonomia dhe politikat e Zhvillimit Agrar
MSHBU3147211106
Ur. nr.50, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/92 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
52
51
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008
Nuk ka
Finance - Kontabilitet me profil Finance
MSHBU3437211107
Ur. nr.51, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/94 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
53
52
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008
Nuk ka
Finance - Kontabilitet me profil Kontabilitet
MSHBU3437211108
Ur. nr.52, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/96 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
54
53
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008
VBA nr.93, date 01.11.2019
Menaxhim Agrobiznesi me profil Administrim i nderrmarrjeve
MSHBU3437211109
Ur. nr.53, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/98 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
55
54
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 45 date 04.02.2013 MASH
Nuk ka
Menaxhim i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit
MSHBU6267211110
Ur. nr.54, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/100 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
56
55
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 538 date 08.11.2012 MASH
VBA nr.85, date 05.10.2019
Mjekesi BimoreMSHBU6227211111
Ur. nr.55, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/102 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
57
56
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 193 date22.04.2016 MAS
Nuk kaEnergjite e RinovueshmeMSHBU5217211112
Ur. nr.56, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/104 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
58
57
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Riorg. Ur. nr.517 date 24.10.2019 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Shkencat Agronomike
MSHBU6207211113
Ur. nr.57, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/106 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
59
58
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Riorg. Ur. nr.517 date 24.10.2019 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blektorale
MSHBU5417211114
Ur. nr.58, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/108 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
60
59
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
VBA nr.07, date 24.01.2020
Inxhinieri Agroushqimore me profil Vreshtari - Enologji
MSHBU5247211115
Ur. nr.59, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/110 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
61
60
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Akuakulture
MSHBU6207211116
Ur. nr.60, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/112 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
62
61
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Hortikulture
MSHBU6207211117
Ur. nr.61, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/114 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
63
62
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
VBA nr.88, date 05.10.2019
Inxhinieri AgromjedisiMSHBU5247211118
Ur. nr.62, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/116 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
64
63
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 415 date 29.07.2019 MASR
Nuk kaZooveterinariDPBU6415211119
Ur. nr.63, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/118 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
65
64
Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
Universitet
Vkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 398 date 22.07.2019 MASR
Nuk kaKopshtariDPBU6225211120
Ur. nr.64, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/120 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
66
65Universiteti " Aldent"Rruga e Dibrës, TiranaUniversitet
Vkm nr. 673, date 27.09.2006
Riorg.
Ur. nr.115, date 13.03.2017
MASR
VBA nr.114, date 15.12.2017
Ur. nr. 191 date 20.04.2018 MASR
VBA nr.88, date 05.10.2019
Infermieri KlinikeMSHAE7237211143
Ur. nr.65, date 03.02.2021
Vertetim nr.22/3 date 03.02.2021
Shk. Nr.22/4 date 03.02.2021
67
66
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Gazetari dhe Mediat e Reja
MSHET3427211121
Ur. nr.66, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/2 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
68
67
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Mardhenie Publike Politike
MSHET3427211122
Ur. nr.67, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/4 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
69
68
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3427211123
Ur. nr.68, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/6 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
70
69
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Menaxhim Marketingu
MSHET3427211124
Ur. nr.69, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/8 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
71
70
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Shkrim Krijues
MSHET34727211125
Ur. nr.70, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/10 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
72
71
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Ur.534, date 07.09.2018 MASR
VBA nr.16, date 24.01.2020
Informatike Ekonomike me profil Administrim Biznesi
MSHET4817211126
Ur. nr.71, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/12 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
73
72
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Ur.534, date 07.09.2018 MASR
VBA nr.16, date 24.01.2020
Informatike Ekonomike me profil Finance - Banke
MSHET4817211127
Ur. nr.72, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/14 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
74
73
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Çeshtje te Sigurise
MSHET3137211128
Ur. nr.73, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/16 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
75
74
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Gjeopolitike
MSHET3137211129
Ur. nr.74, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/18 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
76
75
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3137211130
Ur. nr.75, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/20 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
77
76
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Strategji Politike
MSHET3137211131
Ur. nr.76, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/22 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
78
77
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Studime Rajonale
MSHET3137211132
Ur. nr.77, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/24 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
79
78
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Nderkometare dhe Europiane
MSHET3807211133
Ur. nr.78, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/26 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
80
79
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Penale
MSHET3807211134
Ur. nr.79, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/28 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
81
80
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Publike dhe Kushtetuese
MSHET3807211135
Ur. nr.80, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/30 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
82
81
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Administrim Publik
MSHET3137211136
Ur. nr.81, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/32 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
83
82
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Gjeopolitike
MSHET3137211137
Ur. nr.82, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/34 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
84
83
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Marredhenie Publike Politike
MSHET3137211138
Ur. nr.83, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/36 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
85
84
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3137211139
Ur. nr.84, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/38 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
86
85
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Strategji Politike
MSHET3137211140
Ur. nr.85, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/40 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
87
86
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr. 68 date 14.02.2011 MASH
VBA nr.22, date 11.05.2018
E Drejte Private dhe Biznesi me profil E Drejte Biznesi
MSHET3807211141
Ur. nr.86, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/42 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
88
87
Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006
VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr. 68 date 14.02.2011 MASH
VBA nr.22, date 11.05.2018
E Drejte Private dhe Biznesi me profil E Drejte Private
MSHET3807211142
Ur. nr.87, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/44 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
89
88Kolegji Universitar i Biznesit
Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Motorike
DPAB5255211145
Ur. nr.88, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/3 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
90
89Kolegji Universitar i Biznesit
Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Sisteme Kompjuterike
DPAB4825211146
Ur. nr.89, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/5 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
91
90Kolegji Universitar i Biznesit
Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Sisteme Eleketrike
DPAB5225211147
Ur. nr.90, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/7 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
92
91Kolegji Universitar i Biznesit
Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 3 date 05.01.2012 MASH
Riorg. Shkr. nr. 5472/2, date 21.06.2018 MASR
VBA nr.71, date 18.12.2020
Ekonomi me profil Menxhim BiznesiMPAB3457211148
Ur. nr.91, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/9 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
93
92Kolegji Universitar i Biznesit
Rruga Vangjel Noti, Tiranë
Kolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 3 date 05.01.2012 MASH
Riorg. Shkr. nr. 5472/2, date 21.06.2018 MASR
VBA nr.71, date 18.12.2020
Ekonomi me profil Kontabilitet Finance
MPAB3437211149
Ur. nr.92, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/11 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
94
93
Universiteti Katolik "Zoja e Keshillit te Mire""
Rruga Dritan Hoxha, Tiranë 1000
UniversitetVKM nr. 567, date 27.08.2004
VBA nr. 112, date 15.12.2020
VKM nr. 567, date 27.08.2004
Ur. nr. 340 date 16.08.2015 MAS
Shkr. 6959/3, date 15.02.2013 MASH
Ekonomin NderrmarrjejeBAZO3456211144
Ur. nr.93, date 04.02.2021
Vertetim nr. 418/3 date 04.02.2021
Shk. Nr.418/4 date 04.02.2021
95
94
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
VKM nr. 254, date 27.02.2008
VBA nr.57, date 10.07.2017
DrejtesiBAWD3806211150
Ur. nr.94, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/3 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
96
95
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VBA nr.72, date 27.10.2018
Finance - BankeBAWD3436211151
Ur. nr.95, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/5 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
97
96
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
Ur. nr. 289 date 30.05.2016 MAS
Menaxhim BiznesiBAWD3456211152
Ur. nr.96, date 05.02.2021
Vertetim nr . 334/7 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
98
97
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 637 date 05.10.2018 MASR
VBA nr.67, date 18.12.2020
Administrim BiznesiMSHWD3457211153
Ur. nr.97, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/9 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
99
98
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VKA nr.48, date 29.06.2015
E Drejte Civile dhe TregtareMSHWD3807211154
Ur. nr.98, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/11 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
100
99
Kolegji Universitar "Wisdom"
Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VKA nr.48, date 29.06.2015
E Drejte PenaleMSHWD3807211155
Ur. nr.99, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/13 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021