ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nr. RendorEmërtimi I IAL(në përputhje me aktin e hapjes apo riorganizimit institucionalAdresa e IALLloji i IAL (universitet, kolegj univ, akademi, dhe kolegj prof I larte)Nr dhe data e aktit te hapjes së IALNr dhe data e aktit të akredimit të IAL Nr. dhe data e aktit të hapjes së programit të studimit Nr. dhe data e aktit të akredimit të programit të studimitEmërtimi i Programit të studimitLloji i programit të studimitNr. Unik i identifikimit të diplomësNr dhe data e aktit të miratimit të diplomësData e dërgimit në IAL e vërtetimit të regjistrimitData e dërgimit në IAL e vërtetimit të regjistrimit
2
1Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 193, date 20.04.2018 MASR
Ur. nr. 8, date 09.01.2019 MASR
Nuk kaKirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetikeSpecializim AfatgjateMJ7246211057Ur. nr. 1, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/2 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
3
2Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr.670, date12.10.2018 MASRNuk kaKujdes paliativMPMJ7246211058Ur. nr. 2, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/4 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
4
3Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 448, date 25.07.2018 MASRNuk kaTeknike dentareBAMJ7237211059Ur. nr. 3, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/6 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
5
4Universiteti i MjekësisëRruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 48, date 23.01.2013VBA nr. 69, date 21.09.2017Ur. nr. 442, date 25.07.2018 MASRNuk kaHigjenist dentarBAMJ7218211060Ur. nr. 4, date 07.01.2021Vertetim nr. 27/8 date 07.01.2021Shk. Nr.27/9 date 07.01.2021
6
5Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208, date 31.05.2013 MASH
Ur. nr. 586, date 18.12.2019 MASR
Nuk kaInformatikë BiznesiBABU3146211061Ur. nr.5, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/2 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
7
6Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008Nuk ka
Inxhinieri Agroushqimore me profil Teknologji Agroushqimore
MSHBU5247211062Ur. nr.6, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/4 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
8
7Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 391, date 10.08.2011 MASH
Nuk kaBioteknologji UshqimoreMSHBU5247211063Ur. nr.7, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/6 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
9
8Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208, date 31.05.2013 MASH
Ur. nr. 586, date 18.12.2019 MASR
Nuk kaEkonomiks i AplikuarBABU3406211064Ur. nr.8, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/8 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
10
9Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 272, date 10.06.2011 MASH
VBA nr.91, date 01.11.2019
Menaxhim Turizmi RuralBABU3456211065Ur. nr.9, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/10 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
11
10Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 4522, date 25.06.2007 MASH
VBA nr.95, date 01.11.2019
Finance- KontabilitetBABU3436211066Ur. nr.10, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/12 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
12
11Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 2713, date03.07.2001 MASH
VBA nr.87, date 05.10.2019
Inxhinier i AgromjedisitBABU8526211067Ur. nr.11, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/14 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
13
12Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008Nuk kaInxhinieri Agrare me profil HortikultureMSHBU6226211068Ur. nr.12, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/16 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
14
13Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Shkr. Nr. 5208, date 17.07.2007 MASH
VBA nr.83, date 05.10.2019
Inxhinieri Agrare me profil Mbrojtje Bimesh
BABU6226211069Ur. nr.13, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/18 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
15
14Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 447, date 25.07.2018 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Perpunim Druri me profil Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit
BABU2146211070Ur. nr.14, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/20 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
16
15Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 468, date 27.07.2018 MASR
Nuk kaShkenca te Ushqimit dhe te UshqyeritBABU5416211071Ur. nr.15, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/22 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
17
16Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 446, date 25.07.2018 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Arkitekture Peizazhi
BABU5816211072Ur. nr.16, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/24 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
18
17Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 404, date 25.07.2018 MASR
Nuk kaInxhinieri Agrare me profil AgronomiBABU6226211073Ur. nr.17, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/26 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
19
18Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 405, date 12.07.2018 MASR
Nuk ka
Shkenca Mjedisore me profil Menaxhim I Burimeve Natyrore
BABU8506211074Ur. nr.18, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/28 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
20
19Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 408, date 25.07.2019 MASR
Nuk ka
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
BABU3146211075Ur. nr.19, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/30 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
21
20Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 406, date 25.07.2019 MASR
Nuk ka
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blektorale
BABU6216211076Ur. nr.20, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/32 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
22
21Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 410, date 25.07.2019 MASR
Nuk kaBiologji Marine dhe AkuakultureBABU6246211077Ur. nr.21, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/34 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
23
22Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaMarshtrim PyjeshBABU6236211078Ur. nr.22, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/36 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
24
23Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaPerpunim DruriBABU5436211079Ur. nr.23, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/38 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
25
24Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.560, date 12.08.2005
VBA nr.92, date 01.11.2019
Menaxhim AgrobiznesiBABU3436211080Ur. nr.24, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/40 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
26
25Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk ka
Inxhinieri Agroushqimore me profil Vreshtari - Enologji
BABU6226211081Ur. nr.25, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/42 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
27
26Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.560, date 12.08.2005
VBA nr.06, date 24.01.2020
Inxhinieri Agroushqimore me profil Teknologji Agroushqimore
BABU6216211082Ur. nr.26, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/44 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
28
27Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1338 date 10.10.2008Nuk kaInxhinieri Agrare - AgromekanizemBABU6206211083Ur. nr.27, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/46 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
29
28Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 701 date 19.10.2018 MASR
Nuk kaKontabilitet - AuditimMPBU3447211084Ur. nr.28, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/48 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
30
30Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 676 date 12.10.2018 MASR
Nuk kaFinance - BankeMPBU3437211085Ur. nr.29, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/50 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
31
31Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 673 date 12.10.2018 MASR
Nuk kaMenaxhim Informacioni ne AgrobiznesMPBU3147211086Ur. nr.30, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/52 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
32
32Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 672 date 12.10.2018 MASR
Nuk kaMenaxhim Turizmi RuralMPBU3457211087Ur. nr.31, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/54 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
33
29Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 659 date 11.10.2018 MASR
Nuk kaKonstruksione DruriMPBU5437211088Ur. nr.32, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/56 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
34
34Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk kaTeknologji e Avancuar ne HortikultureMPBU6207211089Ur. nr.33, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/58 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
35
33Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk kaMbrojtja Kimike dhe FitofarmaciaMPBU6227211090Ur. nr.34, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/60 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
36
35Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk kaTeknologjia e Kultivimit te BimeveMPBU8527211091Ur. nr.35, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/62 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
37
36Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk kaMenaxhim MjedisiMPBU8527211092Ur. nr.36, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/64 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
38
37Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009
VBA nr.94, date 01.11.2019
Menaxhim i Ndermarrjeve me profil Menaxhim i Ndermarrjeve te Agrobiznesit
MPBU3147211093Ur. nr.37, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/66 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
39
38Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk ka
Ekonomi dhe Agrobiznes me profil Finance - Kontabilitet
MPBU3437211094Ur. nr.38, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/68 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
40
39Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.880 date 12.08.2009Nuk ka
Ekonomi dhe Politike Agrare me profil Ekonomi dhe Politike Agrare
MPBU3147211095Ur. nr.39, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/70 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
41
40Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 595 date 09.12.2011 MASH
Nuk ka
Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qendrushem
MPBU8527211096Ur. nr.40, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/72 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
42
41Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 373 date 08.07.2016 MAS
Nuk kaAnalizat e UshqimeveMPBU5417211097Ur. nr.41, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/74 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
43
42Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 700 date 19.10.2018 MASR
Nuk ka
Teknologjite e Prodhimit ne Akuakulture
MPBU8517211098Ur. nr.42, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/76 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
44
43Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 668 date 12.10.2018 MASR
Nuk ka
Menaxhim i Integruar i Pyjeve me Baze Komuniteti
MPBU623721099Ur. nr.43, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/78 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
45
44Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 391 date 10.08.2011 MASH
Nuk kaCilesia dhe Siguria UshqimoreMPBU5417211100Ur. nr.44, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/80 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
46
45Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 208 date 31.05.2013 MASH
VBA nr.90, date 05.11.2019
Arkitekture PeizazhiMPBU5817211101Ur. nr.45, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/82 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
47
46Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Nuk eshte paraqiturNuk kaBiznes BlektoralMPBU6217211102Ur. nr.46, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/84 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
48
47Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 658 date 11.10.2018 MASR
Nuk kaKomunikim dhe EkstensionMPBU6217211103Ur. nr.47, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/86 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
49
48Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1244, date 10.09.2008Nuk kaInxhinieri Perpunim -DruriMSHBU5437211104Ur. nr.48, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/88 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
50
49Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1244, date 10.09.2008
VBA nr.89, date 05.10.2019
Inxhinieri PyjoreMSHBU6237211105Ur. nr.49, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/90 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
51
50Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008Nuk ka
Ekonomi dhe Politika Agrare me profil Ekonomia dhe politikat e Zhvillimit Agrar
MSHBU3147211106Ur. nr.50, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/92 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
52
51Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008Nuk ka
Finance - Kontabilitet me profil Finance
MSHBU3437211107Ur. nr.51, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/94 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
53
52Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008Nuk ka
Finance - Kontabilitet me profil Kontabilitet
MSHBU3437211108Ur. nr.52, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/96 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
54
53Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1274, date 17.09.2008
VBA nr.93, date 01.11.2019
Menaxhim Agrobiznesi me profil Administrim i nderrmarrjeve
MSHBU3437211109Ur. nr.53, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/98 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
55
54Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 45 date 04.02.2013 MASH
Nuk ka
Menaxhim i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit
MSHBU6267211110Ur. nr.54, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/100 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
56
55Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 538 date 08.11.2012 MASH
VBA nr.85, date 05.10.2019
Mjekesi BimoreMSHBU6227211111Ur. nr.55, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/102 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
57
56Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 193 date22.04.2016 MAS
Nuk kaEnergjite e RinovueshmeMSHBU5217211112Ur. nr.56, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/104 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
58
57Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Riorg. Ur. nr.517 date 24.10.2019 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Shkencat Agronomike
MSHBU6207211113Ur. nr.57, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/106 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
59
58Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
Riorg. Ur. nr.517 date 24.10.2019 MASR
Nuk ka
Inxhinieri Agrare me profil Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blektorale
MSHBU5417211114Ur. nr.58, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/108 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
60
59Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
VBA nr.07, date 24.01.2020
Inxhinieri Agroushqimore me profil Vreshtari - Enologji
MSHBU5247211115Ur. nr.59, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/110 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
61
60Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008Nuk kaInxhinieri Agrare me profil AkuakultureMSHBU6207211116Ur. nr.60, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/112 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
62
61Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008Nuk kaInxhinieri Agrare me profil HortikultureMSHBU6207211117Ur. nr.61, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/114 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
63
62Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Vkm nr.1221, date 03.09.2008
VBA nr.88, date 05.10.2019
Inxhinieri AgromjedisiMSHBU5247211118Ur. nr.62, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/116 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
64
63Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 415 date 29.07.2019 MASR
Nuk kaZooveterinariDPBU6415211119Ur. nr.63, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/118 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
65
64Universiteti Bujqesor i Tiranës
Rruga Paisi Vodica 1025, Tirana
UniversitetVkm nr.548, date 28.07.1951
Vkm nr.166, date 28.05.2013
VBA nr.11, date 07.04.2017
Ur. nr. 398 date 22.07.2019 MASR
Nuk kaKopshtariDPBU6225211120Ur. nr.64, date 01.02.2021
Vertetim nr.794/120 date 01.02.2021
Shk. Nr.794/121 date 01.02.2021
66
65Universiteti " Aldent"Rruga e Dibrës, TiranaUniversitetVkm nr. 673, date 27.09.2006
Riorg.
Ur. nr.115, date 13.03.2017
MASR
VBA nr.114, date 15.12.2017
Ur. nr. 191 date 20.04.2018 MASR
VBA nr.88, date 05.10.2019
Infermieri KlinikeMSHAE7237211143Ur. nr.65, date 03.02.2021
Vertetim nr.22/3 date 03.02.2021
Shk. Nr.22/4 date 03.02.2021
67
66Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Gazetari dhe Mediat e Reja
MSHET3427211121Ur. nr.66, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/2 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
68
67Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Mardhenie Publike Politike
MSHET3427211122Ur. nr.67, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/4 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
69
68Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3427211123Ur. nr.68, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/6 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
70
69Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Menaxhim Marketingu
MSHET3427211124Ur. nr.69, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/8 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
71
70Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.23, date 11.05.5018
Shkencat e Komunikimit me profil Shkrim Krijues
MSHET34727211125Ur. nr.70, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/10 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
72
71Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Ur.534, date 07.09.2018 MASR
VBA nr.16, date 24.01.2020
Informatike Ekonomike me profil Administrim Biznesi
MSHET4817211126Ur. nr.71, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/12 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
73
72Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr.452, date 14.09.2011 MASH
Riorg. Ur.534, date 07.09.2018 MASR
VBA nr.16, date 24.01.2020
Informatike Ekonomike me profil Finance - Banke
MSHET4817211127Ur. nr.72, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/14 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
74
73Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Çeshtje te Sigurise
MSHET3137211128Ur. nr.73, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/16 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
75
74Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Gjeopolitike
MSHET3137211129Ur. nr.74, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/18 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
76
75Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3137211130Ur. nr.75, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/20 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
77
76Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Strategji Politike
MSHET3137211131Ur. nr.76, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/22 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
78
77Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017VKM nr. 74, date 21.01.2009
VBA nr.29, date 13.07.2018
Marredhenie Nderkombetare me profil Studime Rajonale
MSHET3137211132Ur. nr.77, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/24 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
79
78Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Nderkometare dhe Europiane
MSHET3807211133Ur. nr.78, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/26 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
80
79Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Penale
MSHET3807211134Ur. nr.79, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/28 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
81
80Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
VKM nr. 74, date 21.01.2009
Riorg. Ur. nr. 496, date 07.10.2011 MASH
Ndrysh. Ur.nr. 607, date 04.12.2017 MASR
VBA nr.35, date 13.07.2018
E Drejte Publike dhe Nderkombetare me profil ne E Drejte Publike dhe Kushtetuese
MSHET3807211135Ur. nr.80, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/30 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
82
81Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Administrim Publik
MSHET3137211136Ur. nr.81, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/32 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
83
82Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Gjeopolitike
MSHET3137211137Ur. nr.82, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/34 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
84
83Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Marredhenie Publike Politike
MSHET3137211138Ur. nr.83, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/36 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
85
84Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Menaxhim dhe Vleresim Projektesh
MSHET3137211139Ur. nr.84, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/38 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
86
85Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Vkm nr.74, date21.01.2009
Riorg. Shkr. 8244/1, date 04.09.2018 MASR
VBA nr.27, date 13.07.2018
Shkenca Politike me profil Strategji Politike
MSHET3137211140Ur. nr.85, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/40 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
87
86Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr. 68 date 14.02.2011 MASH
VBA nr.22, date 11.05.2018
E Drejte Private dhe Biznesi me profil E Drejte Biznesi
MSHET3807211141Ur. nr.86, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/42 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
88
87Universiteti Europian i Tiranes
Bulevardi Gjergj Fishta Nd. 70 H.1, Njësia Bashkiake Nr.7 Tirana AL AL AL, 1023
UniversitetVKM nr. 636, date 20.09.2006VBA nr. 12, date 07.04.2017
Ur. nr. 68 date 14.02.2011 MASH
VBA nr.22, date 11.05.2018
E Drejte Private dhe Biznesi me profil E Drejte Private
MSHET3807211142Ur. nr.87, date 03.02.2021
Vertetim nr.903/44 date 03.02.2021
Shk. Nr.903/45 date 03.02.2021
89
88Kolegji Universitar i BiznesitRruga Vangjel Noti, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Motorike
DPAB5255211145Ur. nr.88, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/3 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
90
89Kolegji Universitar i BiznesitRruga Vangjel Noti, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Sisteme Kompjuterike
DPAB4825211146Ur. nr.89, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/5 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
91
90Kolegji Universitar i BiznesitRruga Vangjel Noti, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 355 date 28.06.2018 MASR
VBA nr.73, date 18.12.2020
Teknik i Larte me profil Sisteme Sisteme Eleketrike
DPAB5225211147Ur. nr.90, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/7 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
92
91Kolegji Universitar i BiznesitRruga Vangjel Noti, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 3 date 05.01.2012 MASH
Riorg. Shkr. nr. 5472/2, date 21.06.2018 MASR
VBA nr.71, date 18.12.2020
Ekonomi me profil Menxhim BiznesiMPAB3457211148Ur. nr.91, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/9 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
93
92Kolegji Universitar i BiznesitRruga Vangjel Noti, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 651, date 14.09.2011
VBA nr. 100, date 10.11.2017
VBA nr. 53, date 27.11.2020
Ur. nr. 3 date 05.01.2012 MASH
Riorg. Shkr. nr. 5472/2, date 21.06.2018 MASR
VBA nr.71, date 18.12.2020
Ekonomi me profil Kontabilitet Finance
MPAB3437211149Ur. nr.92, date 04.02.2021
Vertetim nr.171/11 date 04.02.2021
Shk. Nr.171/12 date 04.02.2021
94
93
Universiteti Katolik "Zoja e Keshillit te Mire""
Rruga Dritan Hoxha, Tiranë 1000
UniversitetVKM nr. 567, date 27.08.2004
VBA nr. 112, date 15.12.2020
VKM nr. 567, date 27.08.2004
Ur. nr. 340 date 16.08.2015 MAS
Shkr. 6959/3, date 15.02.2013 MASH
Ekonomin NderrmarrjejeBAZO3456211144Ur. nr.93, date 04.02.2021
Vertetim nr. 418/3 date 04.02.2021
Shk. Nr.418/4 date 04.02.2021
95
94Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
VKM nr. 254, date 27.02.2008
VBA nr.57, date 10.07.2017
DrejtesiBAWD3806211150Ur. nr.94, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/3 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
96
95Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VBA nr.72, date 27.10.2018
Finance - BankeBAWD3436211151Ur. nr.95, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/5 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
97
96Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
Ur. nr. 289 date 30.05.2016 MAS
Menaxhim BiznesiBAWD3456211152Ur. nr.96, date 05.02.2021
Vertetim nr . 334/7 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
98
97Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 637 date 05.10.2018 MASR
VBA nr.67, date 18.12.2020
Administrim BiznesiMSHWD3457211153Ur. nr.97, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/9 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
99
98Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VKA nr.48, date 29.06.2015
E Drejte Civile dhe TregtareMSHWD3807211154Ur. nr.98, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/11 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021
100
99Kolegji Universitar "Wisdom"Rr. Medar Shtylla, TiranëKolegj UniversitarVKM nr. 672, date 27.09.2006
VBA nr. 51, date 27.11.2020
Ur. nr. 241 date 31.05.2011 MASH
VKA nr.48, date 29.06.2015
E Drejte PenaleMSHWD3807211155Ur. nr.99, date 05.02.2021
Vertetim nr. 334/13 date 05.02.2021
Shk. Nr.334/22 date 05.02.2021