מחשבון השוואת עלויות ומאמץ - אמא פולנייה VS. קונסוליה
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מחשבון להשוואת עלות ומאמץ בהוצאת דרכונים עצמאית דרך הקונסוליה מול השרות המלא של אמא פולנייה
2
הערות חשובות:
3
1) בהגשת בקשת האשרור עצמאית (או תעתוק בדואר), נדרש להציג שם וכתובת של מיופה כח בעל כתובת בפולין לקבל התכתובת. קחו בחשבון את העלויות הכרוכות בכך, אם אין לכם חבר בפולין.
4
2) גובה המחירים של נותני שרות אחרים ושל אגרות הקונסוליה הם מוערכים בלבד (וסומנו בכוכבית. ראה הערה בסוף הגליון)
5
3) שימו לב! בהגשה עצמאית הקפידו על איות נכון וזהה בין כל המסמכים.
כל טעות באיות השמות השונים באותיות לטיניות תגרור את הצורך בתיקון התעודות הפולניות שהוצאו שגויות בבית המשפט הפולני, דבר שייקח שנה ויותר ויעלה אלפי שקלים.
6
4) במקרה של מבקש שהתגרש לפני 2009, יש לעתים צורך באשרור הגרושין בבית-משפט בפולין. לא מומלץ לעשות זאת לבד, זה מסובך!
7
5) למי ששינה את שמו מאז הלידה שלא דרך נישואין/גרושין יש לרשום זאת במרשם התושבים הפולני.
8
שלב א: אנא הזן את המשתנים הבאים כדי שהגליון יחשב עבורך את עלות ההגשה העצמאית בקונסוליה
9
מספר המבקשים הבגירים (מעל 18)3
10
מספר המבקשים הקטינים1
11
דרוש תעתוק נישואי הורים? כמה תעודות?1
12
מספר המסמכים שלא בפולנית (כתלות במקרה. מהרשימה הזו: לידה, שינוי שם, אזרחות, נישואין)4
13
מספר המסמכים ההסטוריים שיש לאתר בפולין0
14
מס' המבקשים הנשואים1
15
מס' המבקשים שהתגרשו אי-פעם (לפני 2009, פנה אלינו לבדיקה)0
16
כל מסמך יקר ללבכם שלא תרצו להגיש כמקור (יש צורך בעותק נוטריוני)1
17
על כמה דורות מדלגים מהפולני כולל ועד המבקש? (למשל אם סבא ז'אדק הוא הפולני (ללא אשרור !!) ומבקש האזרחות הראשון במשפחה (!!) הוא נכדו, אז המספר הוא 2: סבא ואמא רגינה)1
18
מספר המבקשים ששינו את שמם שלא במסגרת נישואין/גרושין0
19
עלות אפוסטיל35
20
עלות אימות העתק נוטריוני78
21
עלות אימות חתימה נוטריוני196
22
אגרת דרכון בגיר0
23
אגרת דרכון קטין/סטודנט0
24
25
לבד (דרך הקונסוליה או מתרגם רשמי אחר)כמותסה"כ עלותהמשימה (כשמטפלים לבד)עלות אצל אמאהמשימה אצל אמא
26
תרגום עמוד במסמך*1504600תור בשגרירות (או יקר יותר אצל מתרגם מושבע)כלולנחים בבית
27
אפוסטיל355175נסיעה לבית-המשפט ולמשרד החוץ בי"ם ועוד תוריםכלולנחים בבית
28
מילוי טפסים לבקשת הדרכון - תשלום ממוצע אצל מתרגם*15081200בקשה ממתרגם שלא מבין בזה, או טובות מרגינה השכנה והזמן הרב שייקח להסביר לה הכלכלולנחים בבית
29
מילוי טפסי בקשה לאשרור אזרחות - תשלום ממוצע אצל מתרגם*60031800נחים בבית
30
אישורי נוטריון - העתק + אפוסטיל בית-משפט1134452ביקור אצל נוטריוןכלולנחים בבית
31
תעתוק תעודה לפולנית*55052750השגת אפוסטיל במשרד החוץ ועוד פעמיים תור בשגרירות לאחר קבלת האזרחותכלולנחים בבית
32
הגשת בקשת אישרור בשגרירות (לבגירים) *50031500תור בשגרירות להגשה ולאיסוף האשרורכלולנחים בבית
33
שכירת שרותי קבלת מסמכים מתושב פולין (מחוייב ע"י השגרירות)*50031500איתור פולני שכזה באינטרנטכלולנחים בבית
34
35
משימות נוספות שלא כלולות במחיר הבקשה אצל אמא
36
אגרת בקשת דרכון בשגרירותמחושב אוטומטית0ביקור בשגרירות פעמיים0ביקור בשגרירות פעמיים
37
שינוי שם בפולין כדי להשוותו לאיות בישראל*70000לפחות שלושה ביקורים בשגרירות ואחד אצל נוטריון0ביקור אצל נוטריון
38
עלות לנוטריון על בקשת שינוי שם196000
39
איתור תעודות מפולין*40000פעמיים תור בשגרירות0נחים בבית, ונהנים משרות מקצועי של חוקרי היוחסין של אמא בפולין, שידעו מה לבקש ומאין ויגדילו רבות מאוד את סיכויי הצלחת החיפוש
40
דורות מדולגים (מס' הדורות מהפולני ועד מבקש הדרכון הראשון בשושלת)0101500נחים
41
עלות טיפול בגרוש/מאומץ כשיש צורך*500000ביורוקרטיה קשה וארוכה בפנייה לבית-המשפט בפולין באמצעות עו"ד0ביקור הזוג אצל נוטריון
42
באופן עצמאיאצל אמא
43
שלב ב: בדוק כאן משמאל את העלות והמאמץ אצל אמא מול באופן עצמאי997714600
44
שלב ג: השוואת זמנים עד לדרכוןלבגירים: כשנה לאשרור: החל מהמבקש השני במשפחה, כחצי שנה במסלול הרגיל
שלושה חודשים במהיר
45
לתעתוק(קטינים): 7 חודשיםלתעתוק: 5 חודשים
46
47
הערות נוספות:
48
*מחירי המתרגמים מוערכים בלבד.
אגרות השגרירות משתנות ע"פ שער האירו, בדוק איתם.
הגיליון הזה לקח את הנתונים מקישור ישן, מ-2010
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2