นักเรียนทุน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560
2
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3
4
ลำดับ
ทุนรหัสทุน
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลชั้น
ปีการศึกษาละ
หมายเหตุ
5
1เฉลิมราชกุมารี
สามเณร
วรายุทธ
จิรวัฒนกูลชัย
ม.4/14,000.00ใหม่
6
2
กรุงไทยการไฟฟ้า
3919/2560
สามเณร
โชคประดิษฐ์
หารปิกม.2/14,000.00ใหม่
7
3
กรุงไทยการไฟฟ้า
3920/2560
สามเณร
ปิติพลมะฮีม.2/14,000.00ใหม่
8
4
กรุงไทยการไฟฟ้า
3921/2560
สามเณร
พงศกร อินญาศรีม.3/34,000.00ใหม่
9
5
กรุงไทยการไฟฟ้า
2929/2560
สามเณร
จิรวิทย์หย่าวงศ์ม.2/24,000.00ใหม่
10
6
กรุงไทยการไฟฟ้า
3930/2560
สามเณร
มานะชัยบุญแสงม.2/34,000.00ใหม่
11
7
กรุงไทยการไฟฟ้า
3972/2560
สามเณร
คำมนลุงวิม.2/24,000.00ใหม่
12
8
กรุงไทยการไฟฟ้า
3973/2560
สามเณร
สมพงษ์ลุงอ่องม.2/24,000.00ใหม่
13
9
กรุงไทยการไฟฟ้า
3974/2560
สามเณร
คำคิงต๊ะม.2/24,000.00ใหม่
14
10
กรุงไทยการไฟฟ้า
3975/2560
สามเณร
ส่วยลุงทอนม.3/34,000.00ใหม่
15
11
กรุงไทยการไฟฟ้า
3976/2560
สามเณร
สามยุ้นสามเลอะม.3/34,000.00ใหม่
16
12
กรุงไทยการไฟฟ้า
สามเณร
นาถทรายคำม.6/28,000.00
ต่อเนื่อง
17
13มูลนิธิทิสโก้
สามเณร
เกียรติศักดิ์
กัลยาม.1/1
ต่อเนื่อง
18
14
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
(ผศ.ดร.อรพินธ์ ศิริบุญมา)
สามเณร
จ่าซี
ควรอนุสรณ์
ม.4/13,000.00
19
15
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
ปรีชา
พิลาสชวนพิศ
ม.6/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
20
16
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
วรวุฒิ
อัมพรสาคร
ม.6/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
21
17
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
อภิชาตแซ่มัวม.5/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
22
18
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
สิทธิโชคไผ่นวลม.5/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
23
19
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
ทุนจิ่งลุงเกชะม.5/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.6
24
20
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
กันธาดาอินธวงค์ม.3/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
25
21
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
ธวัชปูแหลงม.3/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
26
22
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
ก้องภพแซ่หางม.2/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
27
23
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
จิตรภณพันวงค์ม.2/11,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
28
24
กองทุนเพื่อการศึกษา ร.ร.เชตุพน
สามเณร
ศรายุทธจอมฟองม.2/21,500.00
ต่อเนื่องถึงม.3
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu