ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CỔ PHIẾU LƯỚT SÓNG
Danh mục cổ phiếu lướt sóng xu hướng uptrend tự động cập nhật liên tục từ 9h20. Giữ tỷ lệ chốt lãi >8%, cắt lỗ ~5%
2
MÃ CPTHỊ GIÁTCBS định giáRSAPhiên +/-PBPEROEVÙNG MUA% +/- 1M Đánh Giá TCHành động
3
AAA115501530058-1 ▼0,8360,023388113006,5 ▲3,4MUA
4
AGR1335019958680 ▬1,120,10,055501129006,5 ▲4Theo Dõi
5
AMV510010721490 ▬0,414,60,032494486711,1 ▲4,6Theo Dõi
6
API1590012336701 ▲1,4170,0834731513312,9 ▲2,8zQuá Mua
7
DXG149001063246-1 ▼1-41,3-0,0235851440010,2 ▲3Theo Dõi
8
HAX189001742160-1 ▼1,27,20,201905185676,5 ▲3,4MUA
9
HDG366507392546-2 ▼1,67,40,231275354176,1 ▲3,6Theo Dõi
10
HHS51008680540 ▬0,47,30,054368498013,3 ▲4,6MUA
11
TCH902014640471 ▲0,723,10,029978878711,3 ▲5Theo Dõi
12
KBC280001822450-1 ▼1,310,60,126842275006,5 ▲4,2MUA
13
LHG2960072942685 ▲0,97,20,1320562905011,3 ▲4,8Theo Dõi
14
ORS148502692766-2 ▼1,2-270,2-0,004413139677,6 ▲4zQuá Mua
15
S991050019393621 ▲0,717,30,046551103678,2 ▲2,8MUA
16
SCR81301720945-2 ▼0,7-533,4-0,00122379707,9 ▲2,8MUA
17
TCD875013416611 ▲0,78,20,100319839710,7 ▲2,8Theo Dõi
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100