สำรวจโรงเรียนดีใกล้บ้าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจรายชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3
percodeชื่อโรงเรียน
ไม่เข้าร่วม(P)
เข้าร่วม(P)
ชื่อ ร.ร.เครือข่ายจำนวน นร.ชื่อ ร.ร.เครือข่ายจำนวน นร.ชื่อ ร.ร.เครือข่ายจำนวน นร.
4
360135
บ้านนาเมือง/
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
31
5
360136
บ้านนาฟองแดง
6
360138
บ้านนาขุมคัน
7
360139
บ้านนาทุ่งใหญ่/
8
360103
นครไทยวิทยาคม
9
360104
บ้านหนองน้ำสร้าง
10
360111
บ้านหนองลาน
11
360127
ประชาสงเคราะห์พิทยา/
12
360134
ภูขัดรวมไทยพัฒนา
13
360128
กัลยาณิวัฒนา1/
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
44
14
360129
บ้านนาไก่เขี่ย
15
360130
บ้านน้ำลอม
16
360131
บ้านนาคล้าย
17
360137
บ้านบุ่งผลำ
18
360140
บ้านน้ำกุ่ม/
โรงเรียนบ้านนาแฝก
38----
19
360141
บ้านนาแฝก/
20
360120
บ้านท่าหินลาด
21
360110
ชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา
/
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
11
22
360112
บ้านหนองแห้ว
23
360115
บ้านโป่งกะเฌอ
24
360116
บ้านห้วยตีนตั่ง
25
360117
บ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)
26
360118
บ้านห้วยน้ำไซ
27
360119
ชุมชน17บ้านนาตาดี
28
360123
สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
29
360124
บ้านป่ารวก
30
360125
บ้านน้ำเลา/
โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์
23
31
360126
บ้านบ่อโพธิ์
32
360109
บ้านน้ำคลาด
33
360105
บ้านหนองกระดาษ
34
360106
บ้านป่าซ่าน
35
360107
บ้านพร้าว/
โรงเรียนบ้านน้ำคลาด
24
36
360108
บ้านห้วยทรายทอง
37
360156
บ้านแยง
38
360157
บ้านเข็กใหญ่
39
360158
เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
40
360159
บ้านถ้ำพริก
41
360160
บ้านหนองหิน
42
360122
บ้านแก่งทุ่ง
43
360133
บ้านยางโกลน
44
360113
บ้านบุ่งตารอด
45
360114
บ้านบุ่งปลาฝา
46
360121
บ้านกกม่วง‡
47
360132
บ้านน้ำพริก
48
360147
บางยางพัฒนา
49
360148
บ้านน้ำตาก
50
360161
บ้านหลังเขา
51
360142
บ้านหนองกะท้าว
52
360143
บ้านนาโพธิ์นาจาน
53
360144
บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
54
360146
บ้านนาหนอง
55
360149
วิทยสัมพันธ์
56
360150
บ้านป่าคาย
57
360151
บ้านห้วยเฮี้ย
58
360152
บ้านห้วยกอกพัฒนา
59
360153
ศิริราษฎร์พัฒนา
60
360154
บ้านลาดคื้อ
61
360155
บ้านห้วยทรายเหนือ
62
360073
บ้านชาติตระการ
63
360074
บ้านนาเปอะ
64
360075
บ้านปากรอง
65
360076
บ้านนาจาน
66
360084
บ้านท่าสะแก/ชาติตระการ 1
67
360085
บ้านห้วยท้องฟาน
68
360086
บ้านขอนสองสลึง
69
360081
บ้านน้ำจวง
70
360082
บ้านร่มเกล้า
71
360077
บ้านนาตอน
72
360078
บ้านขุนน้ำคับ
73
360079
บ้านขวดน้ำมัน
74
360080
วัดบ่อภาค/
75
360091
ชุมชนวัดบ้านดง/
76
360092
บ้านน้ำทองน้อย/
77
360093
บ้านห้วยน้ำปลา
78
360094
บ้านนาหล่ม
79
360095
บ้านเนินทอง
80
360096
บ้านเนินสุวรรณ
81
360089
บ้านห้วยเหิน
82
360090
บ้านนาล้อม
83
360088
บ้านน้ำภาคน้อย
84
360083
บ้านป่าแดง
85
360097
บ้านสวนเมี่ยง
86
360098
บ้านห้วยช้างแทง/บ้านห้วยหมากหล่ำ47
87
360099
บ้านหนองขาหย่าง
88
360100
บ้านห้วยหมากหล่ำ
89
360101
บ้านโคกใหญ่
90
360102
บ้านแก่งบัวคำ
91
360293
วัดท้องโพลง
92
360294
วัดทุ่งตาเปรี้ยว
93
360296
วัดสมอสุวรรณาราม
94
360297
วัดวังงิ้วงาม
95
360298
บ้านคลองตกวิทยา
96
360299
วัดเขาน้อย /วัดวังงิ้วงาม76
97
360292
บ้านหนองไผ่
98
360289
ผดุงวิทยา
99
360290
หนองสะแกประชานุกูล
100
360322
วัดเซิงหวาย
Loading...
 
 
 
แบบสำรวจ
 
 
Main menu