Male mortality 2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Մահացածների բաշխումն ըստ արարակ սեռի, տարիքային խմբերի և ծածկագրերի (ՀՄԴ 10), 2016թ.
2
Երևան
3
ՀՄԴ 10Ծնունդից մինչև 1 տարեկանՆեոնատալ շրջանում1-4 տարեկան Հետնեոնատալ շրջանումՄինչև 5 տարեկան
4
A41.932013
5
C95.000101
6
J18.010011
7
J18.931023
8
K76.610011
9
P21.011001
10
P22.044004
11
P23.922002
12
P36.011001
13
P36.422002
14
P36.955005
15
P52.011001
16
P96.922002
17
Q03.910011
18
Q04.600101
19
Q05.510011
20
Q05.710011
21
Q20.110011
22
Q24.922002
23
Q25.111001
24
Q25.211001
25
Q25.410011
26
Q39.011001
27
Q41.110011
28
Q60.211001
29
Q79.011001
30
Q99.910011
31
R99.X54015
32
Ընդամենը453221347
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu