ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร (ปรับปรุง ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ : ๑๖.๐๐ น.)
2
วัน เดือน ปีเรื่องเจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบสถานที่ผู้ปฏิบัติหมายเหตุ
3
เวลา
4
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายฯเครือข่ายฯดงหลวงตอนบนห้องประชุม รร.ห้วยตาเปอะ อ.ดงหลวงผอ.สพป.มุกดาหาร
5
6
7
8
9
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศธ. ภาค ๑๑โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนมมอบ รองฯ ประภาส
10
11
12
13
14
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวฯกลุ่มบริหารงานบุคคลห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหารผอ.สพป.มุกดาหาร
15
16
17
18
19
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๗.๓๐-๑๙.๐๐ น.ประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC (ประชุมสภากาแฟ-พุธเช้า ข่าว สพฐ.)กลุ่มส่งเสริมการฯห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหารผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
20
21
22
23
24
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯศธจ.มุกดาหาร ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดผอ.สพป.มุกดาหาร ชุดปกติขาว
25
26
27
28
29
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาสพฐ. Online ผ่านระบบZOOM Meeting ผอ.สพป.มุกดาหาร
30
31
32
33
34
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านบุ่งกลุ่มนิเทศฯรร.บ้านบุ่ง อ.หนองสูงผอ.สพป.มุกดาหาร
35
36
37
38
39
๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายชี้แจงแนวทางรูปแบบการพัฒนาการศึกษา 5Q Modelเครือข่ายฯเมืองหนองสูงห้องประชุมโรงเรียนบ้านงิ้ว อ.หนองสูงผอ.สพป.มุกดาหาร
40
41
42
43