กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร(ปรับปรุง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ : ๑๐.๒๐ น.)
2
วัน เดือน ปีเรื่องเจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบสถานที่เวลาผู้ปฏิบัติหมายเหตุ
3
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอบครูผู้ช่วยฯศธจ.มุกดาหารห้องประชุมคุรุมุกดา๐๙.๐๐-๑๑.๐๐มอบรองฯณรงค์
4
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมพิธีเปิดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในจังหวัดฯสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดโรงเรีียนคำแฮดประชาสรรค์๐๙.๓๐-๑๒.๐๐มอบ ศน.วิหาญ
5
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมเป็นเกียรติงานแสดง "มุทิตาจิต" ผู้เกษียณอายุราชการฯเครือข่ายดงหลวงสมอทองรีสอร์ท อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์๑๐.๐๐ -๑๖.๓๐มอบรองฯประภาส
6
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินฯ ผอ.สพท.สพป.สกลนคร เขต ๑สพม.เขต ๒๓ จ.สกลนคร๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
7
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ฯสนง.สกสค.มุกดาหารห้องประชุม สนง.สกสค.มุกดาหาร๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐มอบรองฯสุริยะ
8
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมการจัดทำสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ."กลุ่มบริหารงานบุคคลห้องประชุมเสมาสััมพันธ์๑๓.-๓๐-๑๖.๓๐มอบรองฯณรงค์
9
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต ๑สพป.หนองคาย เขต ๑ทั้งวันผอ.สพป.มุกดาหาร
10
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯกลุ่มบริหารงานบุคคลห้องประชุมเสมาสัมพันธ์๑๓.๓๐-๑๖.๓๐มอบรองฯณรงค์
11
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯปกครองจังหวัดฯโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่๐๘.๐๐-๑๒.๐๐มอบรองฯสุริยะ
12
๑๘-๑๙ ส.ค. ๒๕๖๑ประธานสนามสอบครูผู้ช่วยฯศธจ.มุกดาหารโรงเรียนมุกดาลัย๒ วันผอ.สพป.มุกดาหาร
13
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯปกครองจังหวัดฯโรงเรียนร่มเกล้า อ.ดงหลวง๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
14
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯสำนักงานจังหวัดห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลาง๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
15
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑สภากาแฟ สพป.มุกดาหาร รับชม"พุธเช้า..ข่าว สพฐ."สพฐ.ห้องประชุมสานฝันศึกษา๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร/รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
16
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯสำนัักงานจังหวัดห้องประชุมดอกช้้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลาง๑๓.๓๐-๑๖.๓๐มอบรองฯสุริยะ
17
๒๓-๒๕ ส.ค.๒๕๖๑ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ.ก.ค.ศ.โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น๓ วันผอ.สพป.มุกดาหาร
18
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ New DLTVสพฐ.โรงแรมเดอะพาลาซโซ กทม.ทั้งวันผอ.สพป.มุกดาหาร
19
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดวัดคำแสนสุข อ.นิคมคำสร้อย๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
20
๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑สภากาแฟ สพป.มุกดาหาร รับชม"พุธเช้า..ข่าว สพฐ."สพฐ.ห้องประชุมสานฝันศึกษา๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร/รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
21
๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการสนง.จัังหวัดห้องประชุมแก้้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหารชุดเครื่องแบบกากี
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu