กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
กำหนดนัดหมายการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.มุกดาหาร(ปรับปรุง ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ : ๑๖.๐๐ น.)
2
วัน เดือน ปีเรื่องเจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบสถานที่เวลาผู้ปฏิบัติหมายเหตุ
3
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๒ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล"รับภู ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑"สพป.นครพนม ๑สนามกอล์ฟภูกระแต อ.เมือง จ.นครพนม๐๖.๐๐น. เป็นต้นไป
มอบ รองฯสุริยะ/รองฯประภาส
4
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๒เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลฯ กลุ่มนิเทศฯห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
5
๑๗ มิ.ย.๒๕๖๒ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาสนง.พลังงานจังหวัดห้องประชุม ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว อ.ดงหลวง๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
6
๑๘ มิ.ย.๒๕๖๒ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ ๒๕๐ ปีสำนักงานจังหวัดห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด๑๓.๓๐-๑๖.๓๐มอบ รองฯสุริยะ
7
๑๙ มิ.ย.๒๕๖๒สภากาแฟ สพป.มุกดาหาร รับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ."สพฐ.ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร๐๗.๐๐-๐๙.๐๐
ผอ.สพป.มุกดาหาร/รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
8
๒๓ มิ.ย.๒๕๖๒ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน "สพฐ.จอมพลัง ๖๒"ร.ร.ผึ่งแดดวิทยาคารหอประชุม ร.ร.ผึ่งแดดวิทยาคาร อ.เมือง ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
9
๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ( CoPs)สำนัักงานจังหวัดห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด๐๙.๐๐-๑๒.๐๐มอบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
10
๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒สภากาแฟ สพป.มุกดาหาร รับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ."สพฐ.ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร๐๗.๐๐-๐๙.๐๐
ผอ.สพป.มุกดาหาร/รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
11
๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "EWEC BUSINESS FORUM ๒๐๑๙"สนง.พาณิชย์จังหวัดมุกดาหารห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหาร
12
๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการฯสำนักงานจังหวัดห้องประชุมแก้วกิินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ผอ.สพป.มุกดาหารชุดเครื่องแบบสีกากี
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...