Ogres 1. vidusskolas darba plāns 2018./19. m.g.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Skolas darbības pamatjomaPrioritāte skolas darba pamatjomāSasniedzamais rezultāts 2018./19. mācību gada 1. semestrī
2
Mācību satursA1. Jaunā izglītības satura aprobācija1.Mācību priekšmetu tematiskajos plānos iekļaut "Skola 2030" piedāvātās aprobējamās tēmas
3
A2. Piederība valstij un skolai tās simtgadē
4
Mācīšana un mācīšanāsB1. Jēgpilni uzdevumi1. Vērotajās mācību stundās saskatāms, ka skolotājs ikdienas darbā skolēniem piedāvā jēgpilnus uzdevumus.
2. Skolotāji, kuri māca mācību priekšmetu vienai klašu grupai, izveido un izmanto kopīgu pārbaudes darbu vismaz vienā tematā, ietverot dažādu izziņas līmeņu uzdevumus, un līdz semestra beigām veic šī darba un sasniegto rezultātu analīzi.
5
Atbalsts skolēniemC1. Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)1. Dažādās skolas vidēs izvietotas skolēnu sagatavotas atgādnes par atbildīgu, drošu un cieņpilnu uzvedību.
2. Pedagogi zina un pielieto pozitīvo un negatīvo seku sistēmu.
6
Skolas videD1. Drošība skolā1. Ieviesta elektroniskā durvju drošības sistēma.
2. Izpildīti VUGD norādījumi un ieteikumi ugunsdrošībai.
3. Atjaunotas un skolēniem izprotamā formā noformētas drošības instruktāžas.
4. Sagatavots budžeta pieprasījums drošības līmeņa paaugstināšanai skolā.
7
D2. Mūzikas, mākslas un tehnoloģiju kabinetu modernizēšana1. Sadarbībā ar RTU iegādāts aprīkojums kokapstrādes tehnoloģiju kabineta modernizēšanai.
8
ResursiE1. Resursi skolas simtgades svinību nodrošināšanai1. Skolas budžeta pieprasījumā iekļautas izmaksas skolas simtgades svinību nodrošināšanai.
9
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšanaF1. Skolas attīstības plāns1. Noteiktas prioritātes skolas atīstībai 2019.-2021. gadam skolas darbības pamatjomās.
10
F2. Klašu metodisko grupu darbības kvalitātes pilnveide1. Klašu metodisko grupu darbs tiek sistemātiski plānots un jēgpilni realizēts.
2. Ieraksti elektroniskajās dienasgrāmatās ir regulāri un pilnvērtīgi.
11
F3. Pozitīva vecāku un audzinātāju sadarbība1. Papildus darbības prioritātē nav plānotas.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu