кошторис 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
2
3
Затверджений у сумі:
4
Сорок один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча гривень 00 копійок(41 281 000,00 грн.)
5
(сума словами і цифрами)
6
7
ПОГОДЖЕНО
8
В.о.заступника директора департаменту-начальника управління фінансівНачальник управління охорони здоров`я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
9
(посада)
10
Л.І. РимарВ.І. Зуб
11
(підпис)(ініціали і призвище)
12
13
(число, місяць, рік)
14
М.П.
15
16
КОШТОРИС
17
на 2017 рік
18
Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка
19
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
20
м.Львів
21
(найменування міста, району, області)
22
Вид бюджету Місцевий (Міський бюджет м.Львова)
23
24
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 14 Орган з питань охорони здоров'я
25
26
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
27
28
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 1412120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
29
(грн.)
30
КодУсього на рік РАЗОМ
31
Найменуваннязагальний фондспеціальний фонд
32
12345
33
НАДХОДЖЕННЯ - усьогох46,503,700.00357,900.0046,861,600.00
34
Надходження коштів із загального фонду бюджетух46,503,700.00х46,503,700.00
35
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету у тому числі::
хх357,900.00357,900.00
36
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000х357,900.00357,900.00
37
(розписати за підгрупами) х
38
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300х357,900.00357,900.00
39
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000х
40
(розписати за підгрупами) х
41
- інші надходження, у тому числі:х
42
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)х
43
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)х
44
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)х
45
х****
46
47
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ х46,503,700.00357,900.0046,861,600.00
48
КРЕДИТІВ - усього
49
Поточні видатки200046,503,700.00287,900.0046,791,600.00
50
Оплата праці211034,452,400.0034,452,400.00
51
Заробітна плата211134,452,400.0034,452,400.00
52
Грошове забезпечення військовослужбовців2112
53
Нарахування на оплату праці21207,579,500.007,579,500.00
54
Використання товарів і послуг22003,128,300.00282,700.003,411,000.00
55
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221093,100.00131,500.00224,600.00
56
Медикаменти та перев'язувальні матеріали2220729,000.00729,000.00
57
Продукти харчування223021,600.0021,600.00
58
Оплата послуг (крім комунальних)2240477,000.00151,200.00628,200.00
59
Видатки на відрядження22505,200.005,200.00
60
Видатки та заходи спеціального призначення2260
61
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22701,802,400.001,802,400.00
62
Оплата теплопостачання22711,166,000.001,166,000.00
63
Оплата водопостачання та водовідведення227251,500.0051,500.00
64
Оплата електроенергії2273518,700.00518,700.00
65
Оплата природного газу227466,200.0066,200.00
66
Оплата інших енергоносіїв2275
67
Оплата енергосервісу2276
68
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280
69
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281
70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282
71
Обслуговування боргових зобов'язань2400
72
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань2410
73
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань2420
74
Поточні трансферти2600
75
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610
76
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620
77
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630
78
Соціальне забезпечення27001,342,500.001,342,500.00
79
Виплата пенсій і допомоги271096,300.0096,300.00
80
Стипендії2720
81
Інші виплати населенню27301,246,200.001,246,200.00
82
Інші поточні видатки28001,000.005,200.006,200.00
83
Капітальні видатки300070,000.0070,000.00
84
Придбання основного капіталу310070,000.0070,000.00
85
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування311070,000.0070,000.00
86
Капітальне будівництво (придбання)3120
87
Капітальне будівництво (придбання) житла3121
88
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів3122
89
Капітальний ремонт3130
90
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131
91
Капітальний ремонт інших об'єктів3132
92
Реконструкція та реставрація3140
93
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141
94
Реконструкція та реставрація інших об'єктів3142
95
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури3143
96
Створення державних запасів і резервів3150
97
Придбання землі та нематеріальних активів3160
98
Капітальні трансферти3200
99
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210
100
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220
Loading...
 
 
 
TDSheet
 
 
Main menu