แบบแจ้งการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
สถานะผู้แจ้ง (ครู/นักเรียน)
สถานที่ที่ใช้งานไม่ได้
ทดสอบความเร็ว(ชื่อ wifi ที่จับสัญญาณ ทดสอบความเร็ว http://beta.speedtest.net/
ช่วงเวลาที่ใช้งานไม่ได้
แจ้ง วันที่ เดือน ปี
2
1 ครูห้องพักครู Mtptc-Admin1 ดาว์โหลด 1.88Mbps อับโหลด 1.99Mbps 08.00น.1 ส.ค. 60
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...