ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา ประจำภาคการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว และการดำเนินชีวิต
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา มทส.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อแนะนำ
อ. ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์
ผศ. ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ
อ.ปทมศิริ หุ่นทอง
อ.จุฬาภรณ์ บัวขาว