ABCDEFGQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
เอกสารใช้ร่วมกันทั้งระบบ ห้ามลบของโรงเรียนอื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนของท่าน (กรอกเเล้วโปรแกรมจะบันทึกให้เอง ไม่ต้องหาที่บันทึก คะ)
2
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1 - 120 คน ต้องมีคู่เรียนรวม อย่างน้อยที่สุด 1 ปีการศึกษา นะคะ จับคู่กับโรงเรียนใดก็ได้ใน สพป.นภ.1
3
ข้อมูลนักเรียน /ห้องเรียน 10 มิถุนายน 2562แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2563แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2564แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2565หมายเหตุ
4
ลำดับ
รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
นักเรียน
ห้องเรียน
เป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
หากเป็นโรงเรียนหลัก โปรด ระบุ โรงเรียนที่มารวม ที่ช่องหมายเหตุ
5
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหา
โรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
เเละระบุ การบริหารจัดการเช่น คละชั้น/ DLTV / DLit/ชุมชนจ้างครูให้
6
139010218
บ้านห้วยกวางทอง
หันนางาม
ศรีบุญเรือง
00กุดจิกวิทยาทั้งหมด000กุดจิกวิทยาทั้งหมด000กุดจิกวิทยาทั้งหมด000
7
239010143บ้านนาชุมแสง
กุดสะเทียน
ศรีบุญเรือง
127111บ้านกุดแท่นทั้งหมด111719บ้านกุดแท่นทั้งหมด19617บ้านกุดแท่นทั้งหมด165
8
339010181บ้านมอใต้เมืองใหม่
ศรีบุญเรือง
126เมืองใหม่วิทยาป.4-5-6173เมืองใหม่วิทยาป.4-5-61103เมืองใหม่วิทยาป.4-5-61113
9
439010142บ้านนาทม
กุดสะเทียน
ศรีบุญเรือง
1466558บ้านนาทม
บ้้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ทั้ั้งหมด21055448บ้านนาทมบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองทั้งหมด2745388บ้านนาทม
บ้้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ทั้ั้งหมด253
10
539010155บ้านโคกล่ามนากอก
ศรีบุญเรือง
217
11
639010217บ้านโปร่งแจ้งหันนางาม
ศรีบุญเรือง
237เมืองใหม่วิทยาป.4-6-133เมืองใหม่วิทยาป.4-60153เมืองใหม่วิทยาป.4-60143
12
739010151บ้านห้วยบ่อทองนากอก
ศรีบุญเรือง
2583257
13
839010199บ้านคอกวัว
หนองกุงแก้ว
ศรีบุญเรือง
258----------------------
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ป.4-61113
14
939010173บ้านวังโปร่งโนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
318
โรงเรียนทุ่งโพธฺิ์นาอุดมวิทยา
ป.1-61256
15
1039010180บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่
ศรีบุญเรือง
327เมืองใหม่วิทยาอบ.2-ป.51347เมืองใหม่วิทยาทั้งหมด0328เมืองใหม่วิทยาทั้งหมด0298
16
1139010201บ้านหนองคังคา
หนองกุงแก้ว
ศรีบุญเรือง
377-----------------------
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ป.4-61183
17
1239010188บ้านสันป่าพลวงยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
388----บ้านดอนเกล็ดป.4-61๑๐3
18
1339010213บ้านหนองโน
หนองบัวใต้
ศรีบุญเรือง
418
19
1439010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
โนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
4880
20
1539010157บ้านโคกสนั่นนากอก
ศรีบุญเรือง
498000ชุมชนบ้านนากอกป.4-5-62233
21
1639010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
498449
22
1739010184
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
เมืองใหม่
ศรีบุญเรือง
528000บ้านดินทรายอ่อนป. 4-5-60213000บ้านดินทรายอ่อนป.4-5-60183000บ้านดินทรายอ่อนป.4-5-60203
23
1839010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
นากอก
ศรีบุญเรือง
568
24
1939010159บ้านแกท่าวารีนากอก
ศรีบุญเรือง
6184618
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
46161
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
000004618โนนข่า(พอง)
จัดการเรียนการสอนดดยใช้ D.l.T.V.และD.L.I.T.และยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมศูยน์บูรณาการ
25
2039010166บ้านตะเคียนทองโนนม่วง
ศรีบุญเรือง
6180000-00000000-0000000--0000
26
2139010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
6285658โคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ใช้ DLTV ร.ร.ที่มารวมนำครูส่วนหนึ่งมาช่วย
27
2239010141บ้านวังคูณ
กุดสะเทียน
ศรีบุญเรือง
638บ้านโนนเสถียรป.4-5-63303บ้านโนนเสถียรป.4-5-63303บ้านโนนเสถียรป.4-5-633030
28
2339010162บ้านโนนข่า(พอง)นากอก
ศรีบุญเรือง
6384808บ้านแกท่าวารีคละชั้น/DLTV/DLIT
29
2439010196บ้านนาแพง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
65856580เมืองใหม่วิทยาป.4-5-6568857080เมืองใหม่วิทยาป.4-5-657085808เมืองใหม่วิทยาป.4-5-62808
30
2539010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
กุดสะเทียน
ศรีบุญเรือง
6685708บ้านนาทม47584808
31
2639010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
โนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
668วังแคนวังคูณวิทยาป.4 , ป.5192
32
2739010211บ้านนาทับควาย
หนองบัวใต้
ศรีบุญเรือง
678เมืองใหม่วิทยาป.4-5-61213
33
2839010148บ้านดอนข่าทรายทอง
ศรีบุญเรือง
6986688
สาขาเหล่านาดี/กุดหัวเเฮด
6688
สาขาเหล่านาดี/กุดหัวเเฮด
6688
สาขาเหล่านาดี/กุดหัวเเฮด
34
2939010161บ้านวังไฮนากอก
ศรีบุญเรือง
7186728โนนสำราญสมสนุกป.4-5-63453
35
3039010169บ้านโนนสะอาดโนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
718โนนคูณวิทยาป.4-5-61263
36
3139010172บ้านโต่งโต้นโนนสะอาด
ศรีบุญเรือง
718570857085708
37
3239010147
บ้านหนองขามท่างาม
ทรายทอง
ศรีบุญเรือง
7480000000ทรายมูลอบ.2-30182
38
3339010194บ้านหนองแตง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
7780000
รร.บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ป.4-5-62393
รร.บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ป.4-5-62393
39
3439010183บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่
ศรีบุญเรือง
788------------------4608-เมืองใหม่วิทยาป.4-5-61303
40
3539010200บ้านผาสุก
หนองกุงแก้ว
ศรีบุญเรือง
8187858ผาเสด็จ/ผาสวรรค์7908ผาเสด็จ/ผาสวรรค์7958ผาเสด็จ/ผาสวรรค์
41
3639010193
บ้านหนองบัวน้อย
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
828บ้านศรีบุญเรือง ป.64808บ้านศรีบุญเรืองป.5-64818บ้านศรีบุญเรืองป.4-68248คละชั้น/DLTV
42
3739010208บ้านสำราญสุขหนองแก
ศรีบุญเรือง
8210
บ้้านหนองแกสระแก้ววิทยา
ทั้งหมด128210
43
3839010153
โคกม่วงทองวิทยา
นากอก
ศรีบุญเรือง
848บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ป.5-61242บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ป.4-5-63623
44
3939010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
858585859085958จัดการเรียนการสอนโดยใช้ D.L.T.V.
45
4039010146บ้านหนองอุทรายทอง
ศรีบุญเรือง
8610
46
4139010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
นากอก
ศรีบุญเรือง
878
47
4239010144บ้านโนนเสถียร
กุดสะเทียน
ศรีบุญเรือง
10483303บ้านวังคูณ-----3303บ้านวังคูณ-----3303บ้านวังคูณ-----
48
4339010152ชุมชนบ้านนากอกนากอก
ศรีบุญเรือง
105871058โคกสนั่น--00071058โคกสนั่น--00071058โคกสนั่น---คละชั้น/DLTV
49
4439010187
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
1088000--000000--00051088ยางหล่อโนนสวนกล้วยป.4-5-64023คละชั้น/DLIT/DLTV
50
4539010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
หนองกุงแก้ว
ศรีบุญเรือง
1118000--000000--000000--000
51
4639010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
11511
52
4739010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
หนองบัวใต้
ศรีบุญเรือง
1168
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100