ลงทะเบียนแข่งขัน Thailand Field Day Contest 2017 : อัพเดทอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที