ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Quỹ Từ Thiện Đồng Lòng Kiên Giang
2
Tôn Chỉ: Bác ái, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
3
Báo cáo nầy sẽ được bổ túc mỗi khi có sự thay đổi.
4
Quỹ nầy hiện do Trần Thăng Vinh làm thủ quỹ. Ngân phiếu xin gởi về:
5
Trần Thăng Vinh: 1608 Rosemary Dr., Arlington, Texas 76014-1570, USA. E-mail: vtran1608@hotmail.com, Điện Thoại: 1-817-914-5917
6
Xin điền thêm ở phần ghi chú là ngân phiếu dùng cho Quỹ Từ Thiện
7
NgàyTên HọThành PhốSố Tiền Đóng GópSố Tiền Đã NhậnChiTồn QuỹGhi Chú
8
7/28/2015Cô Lưu Nga Ảnh 劉娥影老師Los Angeles, California$300.00$300.00$300.00
9
7/28/2015Trần Văn Thạnh 陳文盛Houston, Texas$200.00$200.00$500.00
10
7/28/2015Trần Thanh Long 陳清隆Rockton, Illinois$200.00$200.00$700.00
11
7/28/2015Hàng Đông Ngươn 韓東元
San Francisco, California
$200.00$200.00$900.00
12
7/28/2015Lưu Kim Trúc 劉金竹San Diego, California$200.00$200.00$1,100.00
13
7/28/2015Trần Thăng Vinh 陳昇荣Arlington, Texas$200.00$200.00$1,300.00
14
7/28/2015Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ 阮氏玉慧老師Perth, Australia$200.00$200.00$1,500.00Tiền Úc
15
7/30/2015Trần Phước Tuấn 陳 德 銓 & Trần Mỹ Cúc 陳美菊Arlington, Texas$200.00$200.00$1,700.00
16
7/31/2015Quách Thị Chu 郭氏珠女士Los Angeles, California$100.00$100.00$1,800.00
17
7/31/2015Châu Thị Phụng 周氏鳳女士Los Angeles, California$200.00$200.00$2,000.00
18
8/1/2015Hàng Kim Tây 韓金西
San Francisco, California
$100.00$100.00$2,100.00
19
8/1/2015Hàng Kim Nam 韓金南
San Francisco, California
$100.00$100.00$2,200.00
20
8/1/2015Hàng Kim Bắc 韓金北
San Francisco, California
$100.00$100.00$2,300.00
21
8/28/2015Trần Hoa và Lư Ngọc QuiSan Diego, California$100.00$100.00$2,400.00
22
8/28/2015La Nhựt Quang 羅日光Los Angeles, California$200.00$200.00$2,600.00
23
8/28/2015Dương Liên Huy 楊聯輝Los Angeles, California$50.00$50.00$2,650.00
24
9/11/2015Trần Sandy 陳清秋
San Francisco, California
$100.00$100.00$2,750.00
25
9/11/2015謝德荣Los Angeles, California$500.00$500.00$3,250.00
26
9/11/2015梅荣遠Los Angeles, California$200.00$200.00$3,450.00
27
9/11/2015翁蓮卿Los Angeles, California$50.00$50.00$3,500.00
28
9/11/2015翁美娥Los Angeles, California$20.00$20.00$3,520.00
29
10/1/2015Kha Văn Dân 柯成民Orange, California$100.00$100.00$3,620.00
30
10/9/2015Cô Đỗ Thị HoaHouston, Texas$100.00$100.00$3,720.00
31
10/30/2015Cô Trần Huệ Dung 陳惠容老師Canada$72.00$72.00$3,792.00100 ĐồngTiền Canada
32
1/5/2016Cúng dường 200 đô Úc cho việc trùng tu Chùa Tân Phước-$200.00$3,592.00Tiền Úc
33
1/11/2016Chuyển về VN để làm từ thiện trong dịp tết Bính Thân (2016)-$2,040.00$1,552.00$40.00 Cước phí
34
2/5/2016David LưSan Jose, California$60.00$60.00$1,612.00
35
2/5/2016Mai Trắc 卢淑梅El Cerrito, California$50.00$50.00$1,662.00
36
2/17/2016Trương Kim Lợi 張金利California$200.00$200.00$1,862.00
37
2/24/2016Chuyển về VN để làm từ thiện kỳ 2-$1,020.00$842.00$20.00 Cước phí
38
5/1/2016Cô Đỗ Thị HoaHouston, Texas$100.00$100.00$942.00Ủng hộ cho việc mua máu để trợ giúp những bịnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo
39
5/1/2016梅荣遠Los Angeles, California$100.00$100.00$1,042.00Ủng hộ cho việc mua máu để trợ giúp những bịnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo
40
5/1/2016Cô Lư Lệ BửuLos Angeles, California$100.00$100.00$1,142.00Ủng hộ cho việc mua máu để trợ giúp những bịnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo
41
5/1/2016Đỗ Đức 度德Vermont$100.00$100.00$1,242.00Ủng hộ cho việc mua máu để trợ giúp những bịnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo
42
5/1/2016陳新華Los Angeles, California$100.00$100.00$1,342.00Ủng hộ cho việc mua máu để trợ giúp những bịnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo
43
5/8/2016Chuyển về VN kỳ 3 để mua máu cho những bịnh nhân nghèo-$500.00$842.00
44
5/25/2016Trịnh Tú LiênLos Angeles, California$100.00$100.00$942.00
45
5/25/2016Cựu học sinh trường Minh ĐứcLos Angeles, California$200.00$200.00$1,142.00
46
5/25/2016
Chuyển về VN kỳ 3 để mua gạo nấu cơm cho những bệnh nhân nghèo
-$300.00$842.00
47
6/2/2016梅荣遠Los Angeles, California$100.00$100.00$942.00
48
6/2/2016Cô Lư Lệ BửuLos Angeles, California$100.00$100.00$1,042.00
49
6/2/2016Navan ĐỗLos Angeles, California$300.00$300.00$1,342.00
50
6/7/2016Lý Tuyết Hương 李雪香
Westminster, California
$100.00$100.00$1,442.00
51
6/13/2016Trần Thăng Vinh 陳昇荣Arlington, Texas$58.00$58.00$1,500.00
52
6/13/2016Hàng Đông Ngươn 韓東元
San Francisco, California
$224.00$224.00$1,724.00
53
6/15/2016Chuyển về VN kỳ 4 để giúp cho anh Hoàng Việt bị cháy phỏng-$1,224.00$500.00
54
6/16/2016Chuyển về VN kỳ 4 để giúp cho anh Hoàng Việt bị cháy phỏng-$500.00$0.00
55
6/17/2016Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ 阮氏玉慧老師 và 1 người bạn ở ÚcPerth, Australia$200.00$200.00$200.00Tiền Úc
56
6/17/2016Chuyển về VN kỳ 4 để giúp cho anh Hoàng Việt bị cháy phỏng-$200.00$0.00Tiền Úc
57
7/10/2016Thầy Tăng Quang 曾子愚老師Pennsylvania$100.00$100.00$100.00
58
7/10/2016Cô Nguyễn Thị Ngọc Huệ 阮氏玉慧老師Perth, Australia$100.00$100.00$200.00
59
7/10/2016Đỗ Lệ Chi 杜麗芝Alameda, CA$100.00$100.00$300.00
60
7/10/2016Đỗ Thủ Nhân 杜守仁California$100.00$100.00$400.00
61
7/10/2016Huỳnh Văn Chiêu 黃文照Austin, Texas$200.00$200.00$600.00
62
7/10/2016Cô Trần Huệ Dung 陳惠容老師Toronto, Canada$100.00$100.00$700.00
63
7/10/2016Thơ Liên Hoa 舒蓮花Alexandria, Virginia$100.00$100.00$800.00
64
8/19/2016Cái Thị Ái$200.00$200.00$1,000.00
65
10/2/2016Trần Cẩm Nhung 陳會容Toronto, Canada$200.00$200.00$1,200.00
66
10/18/2016Châu Thị Phụng 周氏鳳Los Angeles, CA$500.00$500.00$1,700.00
67
10/18/2016Cô Lư Lệ BữuLos Angeles, CA$500.00$500.00$2,200.00
68
10/18/2016Đỗ Thủ Nhân 杜守仁Los Angeles, CA$1,000.00$1,000.00$3,200.00
69
11/6/2016Ông Tôn Đại 翁宗大San Jose, CA$200.00$200.00$3,400.00
70
11/6/2016Lý Tú Cầm 李秀琴San Jose, CA$100.00$100.00$3,500.00
71
11/6/2016Chuyển về VN để mua máu cho những bịnh nhân nghèo-$300.00$3,200.00
72
12/3/2016Chương Trình Hội Ngộ Liên Trường Hoa Ngữ Kiên Giang 2016Houston, Texas$4,600.00$4,600.00$7,800.00
73
12/8/2016Quách Nhi & Quách Lưu NgọcHouston, Texas$100.00$100.00$7,900.00
74
12/18/2017Chuyển về VN để làm từ thiện trong dịp tết Đinh Dậu (2017)-$2,038.00$5,862.00$38.00 Cước phí
75
11/6/2016Chuyển về VN để làm từ thiện trong dịp tết Đinh Dậu (2017)-$1,020.00$4,842.00$20.00 Cước phí
76
1/2/2017Dr. Thomas & Carolyn HweeLos Angeles, CA$300.00$300.00$5,142.00
77
1/2/2017Lai Thúy Bình (赖翠屏)Los Angeles, CA$20.00$20.00$5,162.00
78
1/5/2017
Đông giao cho Cô Hương tại VN để làm từ thiện trong dịp tết Đinh Dậu (2017)
-$20.00$5,142.00
79
2/25/2017Lâm Gia Nghĩa (林嘉儀)Los Angeles, CA$100.00$100.00$5,242.00
80
3/8/2017
Chuyển về VN giúp trị bệnh cho anh Phan Văn Đức và lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Rạch Sỏi
-$508.00$4,734.00
81
3/26/2017Huỳnh Văn Chiêu 黃文照Austin, Texas$200.00$200.00$4,934.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
82
3/26/2017Trương Quang NhấtSan Jose, CA$100.00$100.00$5,034.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
83
3/26/2017Đỗ Văn Điền 杜文田Los Angeles, CA$80.00$80.00$5,114.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
84
3/26/2017Đỗ Văn Thiện 杜文善Los Angeles, CA$50.00$50.00$5,164.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
85
3/26/2017Mai Cơ KhánhLos Angeles, CA$50.00$50.00$5,214.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
86
3/26/2017李秀琴San Jose, CA$100.00$100.00$5,314.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
87
3/26/2017吳貴珊$100.00$100.00$5,414.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
88
3/26/2017趙秋蘭$100.00$100.00$5,514.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
89
3/26/2017李秀華San Jose, CA$50.00$50.00$5,564.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
90
3/26/2017梁翠香San Jose, CA$50.00$50.00$5,614.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
91
3/26/2017伍靜儀Santa Anna, CA$50.00$50.00$5,664.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
92
3/26/2017柯成民Fullerton, CA$50.00$50.00$5,714.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
93
3/26/2017盧愛芳San Jose, CA$20.00$20.00$5,734.00Giúp lo hậu sự cho ông Út Thịt ở Chợ Giữa, Rạch Sỏi, phần còn lại bổ xung vào quỹ từ thiện.
94
4/13/2017Chuyển về VN để hổ trợ cho Nhóm Chung Sức Xây Cầu-$505.00$5,229.00Chuyển $500.00 đô và $5.00 đô cước phí
95
4/13/2017Chuyển về VN để hổ trợ cho tổ chức Trẻ Em Đường Phố-$505.00$4,724.00Chuyển $500.00 đô và $5.00 đô cước phí
96
6/13/2017Chuyển về VN để phát gạo cho những người nghèo khó-$2,030.00$2,694.00Chuyển $2000.00 đô và $30.00 đô cước phí
97
6/19/2017Châu Thị Phụng 周氏鳳Los Angeles, CA$700.00$700.00$3,394.00
98
6/19/2017Chuyển về VN để phát gạo cho những người nghèo khó-$700.00$2,694.00Chuyển $700.00 đô về VN, cước phí cô Ảnh phụ chi
99
7/5/2017Cô Lưu Ngọc Phương 劉玉芳老師San Jose, CA$100.00$100.00$2,794.00
100
9/15/2017Giúp những người bị thiên tai do bảo Harvey ở Texas-$500.00$2,294.00Gởi $500 đô cho hội Tzu Chi Foundation để giúp đở những người bị bảo Harvey ở Texas