ABCDEFGKLMPQRSTUVWXYZAAAB
1
HọTênNgànhLớp
Số TC đăng ký
Số TC hoàn thành
TB Diem 4
Tốt nghiệp
XepLoaiThể chấtQuốc phòng
2
160082PHẠM HOÀI ÂNĐiều dưỡngD11A102942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
3
160083TRẦN THỊ ANHĐiều dưỡngD11B105942,30TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
4
160084TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNHĐiều dưỡngD11A101942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
5
160085VÕ THỊ NGỌC ÁNHĐiều dưỡngD11B100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
6
160087NGUYỄN ĐỨC BÌNHĐiều dưỡngD11B61452,00CHUAChưa hoàn thànhChưa hoàn thành
7
160089ĐINH THỊ MỸ CHÂUĐiều dưỡngD11A99912,50CHUAHoàn thànhHoàn thành
8
160091PHAN THỊ KIM DIỂMĐiều dưỡngD11A102882,50CHUAHoàn thànhHoàn thành
9
160093NGUYỄN THỊ MỸ DIÊUĐiều dưỡngD11C58422,00CHUAHoàn thànhChưa hoàn thành
10
160094LÝ THỊ MỸ DUNGĐiều dưỡngD11C66612,90CHUAHoàn thànhChưa hoàn thành
11
160096ĐÀO THỊ THUỲ DƯƠNGĐiều dưỡngD11A101922,70CHUAHoàn thànhHoàn thành
12
160099VÕ THỊ PHƯƠNG DUYÊNĐiều dưỡngD11B102943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
13
160106NGÔ THỊ NGỌC HẬUĐiều dưỡngD11A95912,50CHUAHoàn thànhHoàn thành
14
160108BÙI THỊ HIỆPĐiều dưỡngD11C100943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
15
160109LÊ THỊ HIẾUĐiều dưỡngD11B102942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
16
160110LÊ THỊ KIM HIẾUĐiều dưỡngD11C107943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
17
160113NGUYỄN THỊ KIM HOAĐiều dưỡngD11A100942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
18
160115NGUYỄN THỊ THÚY HỒNGĐiều dưỡngD11C100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
19
160116DƯƠNG THỊ QUỲNH HƯƠNGĐiều dưỡngD11B104942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
20
160119TRƯƠNG THỊ THU HUYỀNĐiều dưỡngD11B102943,30TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
21
160122ĐỒNG THỊ THÚY KIỀUĐiều dưỡngD11B101942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
22
160128NGUYỄN THỊ LANĐiều dưỡngD11B102943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
23
160129VÕ HÀ LANĐiều dưỡngD11C100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
24
160130HUỲNH THỊ LÀNHĐiều dưỡngD11A100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
25
160131PHẠM THỊ Ý LỆĐiều dưỡngD11B102942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
26
160132ZƠ RÂM THỊ LIÊMĐiều dưỡngD11C110942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
27
160133PHẠM THỊ LIÊNĐiều dưỡngD11A100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
28
160134NGUYỄN THỊ LIỄUĐiều dưỡngD11B100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
29
160135BÙI THỊ MỸ LINHĐiều dưỡngD11C101942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
30
160136ĐINH THỊ KHÁNH LINHĐiều dưỡngD11A100942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
31
160138NGUYỄN THỊ MAI LINHĐiều dưỡngD11B105942,7TNKháHoàn thànhHoàn thành
32
160139ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LOANĐiều dưỡngD11C100943,40TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
33
160141PHẠM THỊ MỸ LỢIĐiều dưỡngD11A100943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
34
160145NGUYỄN THỊ LYĐiều dưỡngD11B100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
35
160146VÕ THỊ THANH LYĐiều dưỡngD11C109942,30TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
36
160149NGUYỄN THỊ TUYẾT MYĐiều dưỡngD11C102942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
37
160151PHẠM THỊ THANH MYĐiều dưỡngD11A100943,30TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
38
160159LÊ THỊ KIM NGỌCĐiều dưỡngD11C103942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
39
160164NGUYỄN THỊ YẾN OANHĐiều dưỡngD11B104942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
40
160167NGUYỄN THỊ PHÚCĐiều dưỡngD11A102942,30TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
41
160169PHẠM THỊ PHƯƠNGĐiều dưỡngD11B102942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
42
160170PHÙNG THỊ PHƯƠNGĐiều dưỡngD11C107942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
43
160173CAO LÊ HÀO QUANGĐiều dưỡngD11A98872,30CHUAHoàn thànhHoàn thành
44
160175TRẦN THỊ HỒNG QUÝĐiều dưỡngD11B106943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
45
160180NGUYỄN THỊ TỐ TÂMĐiều dưỡngD11C102943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
46
160183LÊ THỊ THẮMĐiều dưỡngD11A107942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
47
160184LƯƠNG THỊ HỒNG THẮMĐiều dưỡngD11B102942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
48
160185TRẦN THỊTHẮMĐiều dưỡngD11B100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
49
160189ĐOÀN THỊ THU THẢOĐiều dưỡngD11C103802,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
50
160191NGUYỄN THANH DIỆU THẢOĐiều dưỡngD11A103942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
51
160193THÁI THỊ NGUYÊN THẢOĐiều dưỡngD11B100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
52
160197ARÂL THỊ THẤYĐiều dưỡngD11C100942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
53
160200NGUYỄN THANH THOẢNGĐiều dưỡngD11B103943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
54
160202ĐẶNG THỊ LỆ THUĐiều dưỡngD11A100942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
55
160206NGUYỄN VŨ ANH THƯĐiều dưỡngD11B110942,1TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
56
160208MAI THỊ NHƯ THUẦNĐiều dưỡngD11C100943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
57
160209ĐINH THỊ THƯƠNGĐiều dưỡngD11B103942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
58
160211TRẦN THỊ THƯƠNGĐiều dưỡngD11C100943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
59
160212HUỲNH THỊ THANH THÚYĐiều dưỡngD11B101942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
60
160216THỦY THỊ NGỌC TIÊNĐiều dưỡngD11A101942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
61
160217NGUYỄN THỊ THANH TRÀĐiều dưỡngD11A102942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
62
160220TRẦN THỊ HUYỀN TRÂMĐiều dưỡngD11C100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
63
160221TRẦN THỊ HUYỀN TRÂNĐiều dưỡngD11A100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
64
160223NGUYỄN THỊ THANH TRANGĐiều dưỡngD11B101942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
65
160227TRƯƠNG THỊ TRINHĐiều dưỡngD11B100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
66
160228PLOONG THỊ TRÔIĐiều dưỡngD11A98942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
67
160230LÊ HOÀNG ANH Điều dưỡngD11B100942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
68
160231HUỲNH THANH TUYỀNĐiều dưỡngD11A104942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
69
160232NGUYỄN THỊ THANH TUYỀNĐiều dưỡngD11B100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
70
160233NGUYỄN THỊ THU TUYỀNĐiều dưỡngD11C103943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
71
160234NGUYỄN THỊ THU TUYỀNĐiều dưỡngD11A102942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
72
160236LÊ THỊ HỒNG VÂNĐiều dưỡngD11C104942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
73
160237TRẦN THỊ MỸ VÂNĐiều dưỡngD11A102942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
74
160242NGUYỄN THỊ THANHXUÂNĐiều dưỡngD11A100943,40TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
75
160244VÕ THỊ THẢO YÊNĐiều dưỡngD11C104942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
76
160251NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊNĐiều dưỡngD11C103912,50CHUAHoàn thànhHoàn thành
77
160329PHẠM THỊ LOANĐiều dưỡngD11C100943,60TNXuất sắcHoàn thànhHoàn thành
78
160433LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊNĐiều dưỡngD11B99872,60CHUAHoàn thànhHoàn thành
79
160472DƯƠNG THỊ MỸ TRINHĐiều dưỡngD11C104942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
80
160476VÕ THỊ BÌNHĐiều dưỡngD11A99862,20CHUAHoàn thànhHoàn thành
81
160481NGUYỄN THỊ LỆ THUĐiều dưỡngD11C102942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
82
160484NGUYỄN THỊ THUÝ NGUYÊNĐiều dưỡngD11A104942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
83
160487PHAN THỊ THANH THẢOĐiều dưỡngD11B55342,00CHUAHoàn thànhChưa hoàn thành
84
160494PHAN THỊ KIM THANHĐiều dưỡngD11A106942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
85
160495NGUYỄN THỊ ANH ĐÀOĐiều dưỡngD11A104922,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
86
160496PHẠM THỊ TÍNĐiều dưỡngD11B103942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
87
160505NGUYỄN THỊ THÚY HẰNGĐiều dưỡngD11C105942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
88
160510NGUYỄN THỊ THANH THỦYĐiều dưỡngD11C108942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
89
160515NGUYỄN THI THIĐiều dưỡngD11A99912,40CHUAHoàn thànhChưa hoàn thành
90
160516ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯĐiều dưỡngD11C52422,30CHUAChưa hoàn thànhChưa hoàn thành
91
160520UNG THỊ THÙY TRINHĐiều dưỡngD11A104942,30TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
92
160522TRƯƠNG THỊ Y BAĐiều dưỡngD11A98922,50CHUAHoàn thànhHoàn thành
93
160555MAI THỊ HOÀI NHUNGĐiều dưỡngD11B81692,60CHUAHoàn thànhHoàn thành
94
160573ĐÀO HỒNG NGUYỆT ÁNHĐiều dưỡngD11C64592,50CHUAHoàn thànhChưa hoàn thành
95
160579DƯƠNG NGỌC QUỲNH TRÂMĐiều dưỡngD11B100942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
96
160590TRẦN THẢO MYĐiều dưỡngD11C100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
97
160594NGUYỄN XUÂN TÀIĐiều dưỡngD11B99772,30CHUAHoàn thànhHoàn thành
98
160595NGUYỄN THỊ HIÊN HƯƠNGĐiều dưỡngD11A98892,30CHUAHoàn thànhHoàn thành
99
160600NGÔ THỊ THANH TUYỀNĐiều dưỡngD11C103942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
100
160604ĐỖ THỊ Điều dưỡngD11A102943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành