stadieindelning tabell hemsidan
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
2
3
Tabell. Stadieindelning enligt AJCC
4
5
StadiumT (tumörtjocklek)±ulcerationN (antal körtlar)M(fjärrspridning)
6
7
IAT1a (≤1.0 mm, ej ulc el låg mitos)00
8
IBT1b (≤1.0 mm, ulc el hög mitos) 00
9
T2a (1.01 -2.0 mm, ej ulc)00
10
11
IIAT3a (2.01-4.0 mm, ej ulc)00
12
T2b (1.01-2.0 mm, ulc)00
13
IIBT4a (>4.0 mm, ej ulc)00
14
T3b (2.01 mm, ulc)00
15
IICT4b (>4.0 mm, ulc)00
16
17
IIIAT1-4a N1-2a (1-3 mikro)0
18
IIIBT1-4bN1-2a0
19
T1-4aN1-2b (1-3 makro)0
20
T1-4aN2c (in transit)0
21
22
IIICT1-4bN1-2b el N2c0
23
alla TN3 (≥4 mikro el makro)0
24
25
IValla Talla NM1a (mjukvävnad)
26
M1b (lungor)
27
M1c (övriga)
28
29
Förklaringar:
30
31
TTumörstorlek
32
NKörtelstadie (n som i noduli)
33
MMetastaserad (Fjärrspridning)
34
UlcUlceration-sårreaktion
35
MitosAndelen melanomceller synliga i mikroskop
36
MikroMikroskopiskt
37
MakroKliniskt upptäckt
38
In transitLokal spridning utmed lymfkärlen som leder till lymfkörtlarna
39
40
Källa:Johan Falkenius, Specialistläkare KS samt AJCC
Loading...
Main menu