Objektiivi toimetuse vastused Postimehe, Delfi ja ERRi valimiskompassile
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Postimehe valimiskompass "Hääleandja"
2
KüsimusedVarro VooglaidMarkus JärviMartin VaherLennart KäämerUrho Meister
3
1. Kas riik peaks läbi maksupoliitika reguleerima esmatarbekaupade hinnataset?Pigem jahJahPigem jahPigem jahPigem ei
4
2. Kas inimesed peaksid rohkem ise vastutama vanaduspõlves hakkamasaamise eest?
JahJahPigem jahPigem jahJah
5
3. Kas Eesti kodanikel peaks olema õigus algatada seaduseelnõusid ja muuta olemasolevaid
seadusi läbi rahvahääletuste?
JahJahJahJahJah
6
4. Kas isikuvabaduste piiramine on õigustatud, kui seda nõuavad riigi julgeoleku huvid?
Pigem jahPigem jahPigem jahPigem jahPigem ei
7
5. Kas eesti rahvuskultuuri peaks kaitsma?JahJahJahPigem jahPigem jah
8
6. Kas Eestisse püsivalt elama asuvad välismaalased peaksid olema kohustatud ära õppima
eesti keele kui ka omaks võtma kohalikud väärtused?
Pigem jahPigem jahJahJahPigem jah
9
7. Kas homoseksuaalseid paare tuleks seaduse silmis käsitleda perekonnana?EiEiEiEiEi
10
8. Kas abielu on õigem kooseluvorm kui vabaabielu?JahJahJahJahJah
11
9. Kas sooline diskrimineerimine on Eestis probleem?Pigem eiEiEiEiEi
12
10. Kas NATO liikmeks olemine on Eestile kasulik?Pigem jahPigem eiPigem jahPigem jahPigem ei
13
11. Kas Venemaa on Eesti jaoks julgeolekuoht?Pigem jahPigem eiPigem eiPigem jahEi
14
12. Kas majanduskasv ja uute töökohtade loomine on olulisem, kui sellega kaasnev võimalik
oht looduskeskkonnale?
Pigem eiEiPigem jahPigem jahPigem jah
15
13. Kas Euroopa Liidu koostöö peaks suurenema?EiEiEiEiEi
16
14. Kas Eesti peaks seadma endale eesmärgiks lähema 25 aasta jooksul loobuda põlevkivi
baasil toodetud elektrist?
Pigem eiPigem eiPigem eiPigem jahEi
17
15. Kas abort on vastuvõetav pereplaneerimise meede?EiEiEiEiEi
18
16. Kas kaitsekulutuste osakaal riigieelarves peaks praegusega võrreldes suurenema?
Pigem eiJahJahJahPigem jah
19
17. Kas riik peaks läbi riiklike ettevõtete osalema majandustegevuses?Pigem jahPigem jahPigem jahPigem eiPigem ei
20
18. Kas riik peaks senisest rohkem toetama ja soodustama ettevõtjate tegevust?Pigem jahEiJahJahPigem jah
21
19. Kas rohkem raha teenivad inimesed peaksid praegusest enam makse maksma?Pigem eiEiPigem eiEiEi
22
20. Kas riik peaks ühiskonnas edendama euroopalikke liberaalseid väärtusi?EiEiEiEiEi
23
21. Kas sõnavabadust avalikus ruumis peaks piirama, kui see riivab mõne
vähemuse tõekspidamisi?
EiEiEiEiEi
24
22. Kas riik peaks Eesti rahvaarvu vähenemist peatama täiendavate sündimuse
suurendamiseks suunatud meetmetega?
JahJahJahJahPigem jah
25
26
Delfi valimismootor 2019
27
KüsimusedVarro VooglaidMarkus JärviMartin VaherLennart KäämerUrho Meister
28
1. Kas järgmine valitsus peaks langetama alkoholiaktsiisi?
Jah - et vähendada inimeste vajadust sõita Lätti alkoholi ostma ja tuua maksud Eestisse tagasiJah - et vähendada inimeste vajadust sõita Lätti alkoholi ostma ja tuua maksud Eestisse tagasiJah - et vähendada inimeste vajadust sõita Lätti alkoholi ostma ja tuua maksud Eestisse tagasiJah - et vähendada inimeste vajadust sõita Lätti alkoholi ostma ja tuua maksud Eestisse tagasiEi - kuna inimeste harjumus Lätist alkoholi osta nagunii üleöö ei muutu siis võiks aktsiisid hoida samal tasemel nagu praegu
29
2. Kas sõiduautosid peaks mingil kombel maksustama?Ei - automaksu pole vajaEi - automaksu pole vajaEi - aga peaks propageerima vähem saastavaid autosid ja ühistransportiEi - aga peaks propageerima vähem saastavaid autosid ja ühistransportiEi - automaksu pole vaja
30
3. Kui palju peaks keskmine riiklik pension tõusma?Ma ei soovi sel teemal näha enampakkumistMa ei soovi sel teemal näha enampakkumistPensioni võiks eraldi suurendada laste arvust lähtudesPensioni võiks eraldi suurendada laste arvust lähtudesMa ei soovi sel teemal näha enampakkumist
31
4. Kas kõrgema sissetulekuga inimesed peaksid rohkem tulumaksu tasuma kui need,
kes teenivad vähem?
Ei - tulumaks peaks hoopis sõltuma pere laste arvustEi - tulumaks peaks hoopis sõltuma pere laste arvustEi - tulumaks peaks hoopis sõltuma pere laste arvustEi - tulumaks peaks hoopis sõltuma pere laste arvustEi - inimeste edasipüüdlikkust ei tohi karistada - tulumaks peaks olema ühtlane
32
5. Mida tuleks ette võtta kohustusliku vanaduspäeviks
kogumise ehk pensioni II sambaga?
Pensioni II sammas ei ole end õigustanud - see tuleks teha vabatahtlikuksPensioni II sammas ei ole end õigustanud - see tuleks teha vabatahtlikuksPensioni II sammas ei ole end õigustanud - see tuleks teha vabatahtlikuksPensioni II sammas ei ole end õigustanud - see tuleks teha vabatahtlikuksPensioni II sammas ei ole end õigustanud - see tuleks teha vabatahtlikuks
33
6. Millisel moel peaks lastega peresid rohkem toetama?Iga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tuluIga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tuluIga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tuluIga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tuluIga lapse puhul peaks suurendama lapsevanema maksuvaba tulu
34
7. Kuidas ma oleksin ise hääletanud ÜRO ränderaamistiku küsimuses?Oleksin olnud vastuOleksin olnud vastuOleksin olnud vastuOleksin olnud vastuOleksin olnud vastu
35
8. Kas kaitsekulusid peaks järgmise nelja aasta jooksul tõstma?Kaitsekuludele peab olema tagatud 2% SKP-stJah - kaitsekulud peaksid suurenema 2.5% kanti SKP-stJah - kaitsekulud peaksid suurenema 2.5% kanti SKP-stJah - kaitsekulud peaksid suurenema 2.5% kanti SKP-stKaitsekuludele peab olema tagatud 2% SKP-st
36
9. Kas riigiettevõtted tuleks viia börsile või erastada?
Riik peab jääma strateegiliste ettevõtete omanikuks. Muude riigiettevõtete erastamist võib kaaludaRiik peab jääma strateegiliste ettevõtete omanikuks. Muude riigiettevõtete erastamist võib kaaludaRiik peab jääma strateegiliste ettevõtete omanikuks. Muude riigiettevõtete erastamist võib kaaludaRiik peab jääma strateegiliste ettevõtete omanikuks. Muude riigiettevõtete erastamist võib kaaludaEi ole seisukohta
37
I0. Kuidas korraldada haridusreform ehk mida teha Eestis venekeelse haridusega?
Nii lasteaia- kui ka kooliharidus peaks hakkama järk-järgult eesti keelele üle minemaNii lasteaia- kui ka kooliharidus peaks hakkama järk-järgult eesti keelele üle minemaNii lasteaia- kui ka kooliharidus peaks hakkama järk-järgult eesti keelele üle minemaNii lasteaia- kui ka kooliharidus peaks hakkama järk-järgult eesti keelele üle minemaEesti keele õpet on vaja edendada aga vene- ja muukeelne kool peavad säilima
38
II. Kui suurt palka peaks nelja aasta pärast maksma kooliõpetajatele?Ei ole seisukohtaÕpetajate keskmine palk peab jõudma 2000 euroniÕpetajate keskmine palk peab jõudma 2000 euroniÕpetajate keskmine palk peab jõudma 2000 euroniEi ole seisukohta
39
I2. Kas hallide passidega (ehk kodakondsuseta) inimeste hulka on Eestis vaja vähendada?
Hallide passide hulk väheneb iseenesest mistõttu Eesti kodakondsuspoliitika aluseid ei tohiks muutaHallide passide hulk väheneb iseenesest mistõttu Eesti kodakondsuspoliitika aluseid ei tohiks muutaHalli passiga inimeste arvu tuleb vähendada kuid seda Eesti kodakondsuspoliitika aluseid muutmataHalli passiga inimeste arvu tuleb vähendada kuid seda Eesti kodakondsuspoliitika aluseid muutmataJah - hallid passid peavad kaduma - pikaajalistele Eesti elanikele tuleb pakkuda lihtsustatud korras kodakondsust
40
I3. Kas Eesti võiks lubada oma kodanikele ka teise riigi kodanikuks olemist ehk
nn topeltkodakondsust?
Sünnijärgsetelt kodanikelt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta aga mitmikkodakondsuse laiendamine pole heaTopeltkodakondsus tuleb täiesti välistadaSünnijärgsetelt kodanikelt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta aga mitmikkodakondsuse laiendamine pole heaSünnijärgsetelt kodanikelt ei saa Eesti kodakondsust ära võtta aga mitmikkodakondsuse laiendamine pole heaTopeltkodakondsus tuleb täiesti välistada
41
I4. Kuidas peaks arendama Eesti põhimaanteid – kas pingutada kõigi nelja­rajaliseks
ehitamise nimel või sobiksid alguses säästvamad variandid?
Tuleks jätkata kolme- või neljarajaliste põhimaanteede ehitamist vastavalt vajaduseleTuleks jätkata kolme- või neljarajaliste põhimaanteede ehitamist vastavalt vajaduseleTuleks jätkata kolme- või neljarajaliste põhimaanteede ehitamist vastavalt vajaduseleTähtis oleks need teed esmalt vähemalt 2+1 ehk kolmerajalistena välja ehitadaKõik tuleks välja ehitada 2+2 ehk neljarajalisena
42
I5. Mille tarvis võiks valitsus laenu võtta?Laenu võiks võtta ainult investeeringute tarvis - näiteks teedeehitusse ja taristusseLaenu võiks võtta ainult investeeringute tarvis - näiteks teedeehitusse ja taristusseLaenu võtmine pole üldiselt hea mõte - eriti jooksvate kulude katteksLaenu võiks võtta ainult investeeringute tarvis - näiteks teedeehitusse ja taristusseLaenu võtmine pole üldiselt hea mõte - eriti jooksvate kulude katteks
43
I6. Kas Saaremaa ja mandri ühendamiseks peaks ehitama silla või tuleks jätkata
parvlaevaühendust nagu praegu?
Esialgu peaks keskenduma saareelanikele soodsale parvlaevaühenduseleEsialgu peaks keskenduma saareelanikele soodsale parvlaevaühenduseleSaaremaa silla pikaajalise ehitusprojektiga võiks põhimõtteliselt algust tehaSaaremaa silla pikaajalise ehitusprojektiga võiks põhimõtteliselt algust tehaSaaremaa silla pikaajalise ehitusprojektiga võiks põhimõtteliselt algust teha
44
I7. Kas Rail Balticu projektiga tuleks edasi liikuda?Ei - Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetadaEi - Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetadaEi - Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetadaEi - Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetadaEi - Rail Balticu ehitamine tuleks lõpetada
45
I8. Kas lasteaed peaks olema tasuta nagu kooliharidus?
Praegune süsteem toimib - kaaluda võiks tasude taskukohasustPraegune süsteem toimib - kaaluda võiks tasude taskukohasustPraegune süsteem toimib - kaaluda võiks tasude taskukohasustVanemate makstav lasteaia kohatasu tuleb kaotadaPraegune süsteem toimib - kaaluda võiks tasude taskukohasust
46
I9. Kas ettevõtetelt peaks Eestis teenitud kasumi riigist välja viimise eest
mingil moel maksu nõudma?
Jah - Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustadaJah - Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustadaJah - Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustadaJah - Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustadaJah - Eestist välja viidavad kasumid tuleks mingil moel lisamaksustada
47
20. Keda sooviksite näha Eesti järgmise peaministrina?Mart HelmeMart HelmeMart HelmeMart HelmeKeegi teine
48
49
ERRi Valijakompass
50
KüsimusedVarro VooglaidMarkus JärviMartin VaherLennart KäämerUrho Meister
51
1. Majanduskasvu soodustamiseks peab makse langetamaNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikult
52
2. Alkoholiaktsiisi peab oluliselt langetamaNõustun täielikultNõustun täielikultPigem nõustunNõustun täielikultPigem ei nõustu
53
3. Tervishoiuteenuste parandamiseks tuleb makse tõstaEi nõustu üldseEi nõustu üldsePigem ei nõustuPigem ei nõustuNeutraalne
54
4. Eesti peaks lihtsustama välistööjõu sissetoomistPigem ei nõustuEi nõustu üldseEi nõustu üldseNeutraalnePigem ei nõustu
55
5. Suurte taristuprojektide [Rail Baltic, Saaremaa sild] elluviimise reegleid tuleb riigi
huvides lihtsustada hoolimata kohalike kogukondade vastuseisust
Ei nõustu üldseEi nõustu üldsePigem ei nõustuPigem ei nõustuPigem ei nõustu
56
6. Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamine Eestis nõuab riigi jõulist sekkumistEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldse
57
7. Madalama elektrihinna huvides tuleb vähendada taastuvenergia toetusiPigem nõustunPigem nõustunPigem nõustunEi nõustu üldseNõustun täielikult
58
8. Väikekoolide sulgemine on möödapääsmatu sammEi nõustu üldseEi nõustu üldsePigem ei nõustuPigem nõustunEi nõustu üldse
59
9. Maksudega kogutud rahast peab senisest suurem osa minema kohalike
omavalitsuste eelarvesse
Nõustun täielikultNõustun täielikultPigem nõustunPigem ei nõustuNõustun täielikult
60
10. Samasooliste kooselu seadustamine oli õige otsusEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldse
61
11. Eesti kodakondsuse andmist tuleb lihtsustadaEi nõustu üldseEi nõustu üldsePigem ei nõustuPigem ei nõustuPigem ei nõustu
62
12. Immigrantide riiki saabumist peaks oluliselt rohkem kontrollimaNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikult
63
13. Eesti peaks üle minema täielikult eestikeelsele põhihariduseleNõustun täielikultPigem nõustunNõustun täielikultNõustun täielikultNeutraalne
64
14. Rahvusvähemuste suurem esindatus valitsusasutustes on Eestile kasulikPigem ei nõustuNeutraalneNeutraalnePigem ei nõustuPigem ei nõustu
65
15. Sanktsioone Venemaa vastu peaks karmistamaPigem ei nõustuEi nõustu üldsePigem ei nõustuEi nõustu üldseEi nõustu üldse
66
16. Kaitsekulutusi peaks praeguses julgeolekuolukorras suurendamaPigem ei nõustuNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNeutraalne
67
17. Inimestel peaks olema õigus rahvaalgatuse korras seaduseelnõusid
Riigikogu menetlusse esitada
Nõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikult
68
18. Avaliku sektori efektiivsuse suurendamiseks tuleks ametnike arvu vähendadaNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikult
69
19. Avalikus kohas alkoholitarbimist tuleks lubadaPigem ei nõustuPigem ei nõustuPigem ei nõustuPigem ei nõustuEi nõustu üldse
70
20. Pensioni teine sammas tuleb sellisel kujul kaotadaNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikultNõustun täielikult
71
21. Kuritegevusega võitlemiseks tuleb karistusi karmistadaPigem nõustunNõustun täielikultNõustun täielikultPigem nõustunNõustun täielikult
72
22. Venemaaga suhete parandamiseks peab Eesti loobuma viitest
Tartu Rahule piirilepingu ratifitseerimisel
Ei nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldseEi nõustu üldse
73
23. Tööjõumaksude alandamiseks tuleks kehtestada kinnisvaramaksPigem ei nõustuEi nõustu üldseEi nõustu üldsePigem ei nõustuEi nõustu üldse
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu