ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
3
I - TỔNG HỢP DỊCH VỤ
4
5
6
STTBACKLINK VIỆT NAMBACKLINK GLOBAL
7
1GOOGLE ENTITY ( social entity)GOOGLE ENTITY ( social entity)
8
2TEXTLINK BÁOBÁO GLOBAL
9
3AUTHOR ENTITYPR Premium Yahoo
10
4LINK BÁO - LINK DOGuest Post Global
11
5LINK BÁO - LINK NO
12
6CHĂM SÓC SOCIAL (Socialcare)6. CHĂM SÓC SOCIAL (Socialcare)
13
7LINK COMBO (Podcast, Wiki, Chrome, Firefox...)7. LINK COMBO (Podcast, Wiki, Chrome, Firefox...)
14
8DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITEDỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE
15
9LINK WIKILINK WIKI
16
10LINK TOOL RANKERX - AUTOPILOT - GSA...LINK TOOL RANKERX - AUTOPILOT - GSA...
17
11ĐÁNH NỘI DUNG BẢN QUYỀN DMCADMCA
18
12GP - TOP LIST
19
20
21
22
II - Thông tin liên hệ SEO
23
24
25
26
STTTHÔNG TINCHI TIẾT
27
1Websitehttps://www.taoentity.com/
28
2Facebook cá nhânhttps://www.facebook.com/dichvuentitystacking
29
3Group Zalo: Chia sẻ kiến thức SEO
30
31
32
33
34
35
36
37
III - Quy trình đi link
38
39
I - Quy trình building tổng thể
40
STTQuy trình đi linkTips SEO
41
1- Google Entity ( Social entity , Map, Schema) + Author entity
- Chăm sóc social entity
==> Giai đoạn 1: Xác định, định danh thực thể cho wesite, giúp tăng độ trust - độ phủ thương hiệu website, tác giả.
+ Giai đoạn 1.1: Chăm sóc social entity, share vs chia sẻ bài viết lên các social profile đã làm

==> Thời gian triển khai: 10->12 ngày . ( Tuy nhiên link sẽ về đều trong 1 tháng ->2 tháng)
42
2Guest Post ( bài PR báo, các web cùng chủ đề, tổng hợp) ( Có tiền thì build thêm PBN)
==> Giai đoạn 2: Sau khi build xong google entity, khuyên ae nên build thêm các guest post cùng chủ đề or bài PR báo trước. Riêng phần này ae phải có chiến lược, đã build gp phải build đều tay.

==> Thời gian triển khai: Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 2 -> tháng 5
43
3Link wiki, link edu gov, link chrome.....
==> Giai đoạn 3: Mua dạng link này cho đa dạng ref domain + tăng độ phủ thương hiệu cho trang chủ

==> Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 2 -> tháng 5
44
4Textlink báo ( cùng chủ đề, cùng lĩnh vực)
==> Giai đoạn 4: Sau khi triển khai 4 tháng thì tiêp đến phần textlink này, tăng rank từ khóa mạnh. Ae mua thêm textlink báo để đẩy tổng thể toàn site lên. Ae đi dạng này có thể build anchortext chính.

==> Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 5 -> tháng 8
45
5Buid link web 2.0, link 4rum, profle cho các url con
==> Giai đoạn 5: Dạng này đi cho đa dạng anchortext + đa dạng ref domain. Ae build các từ khóa không liên quam vs url trần or từ khóa không chính xác nhé.

==> Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 5 -> tháng 8
46
6Sử dụng 1 số tool bắn vào profile, guestpost, link báo... ( Rankerx, GSA, Autopilot..)
==> Giai đoạn 6: Dạng nầy đi cũng được mà không cũng không sao, nhưng mảng cạnh tranh ae nên build cho nó 1 lực mạnh.

==> Time triển khai sau khi làm xong entity. Build liên tục từ tháng thứ 6 -> tháng 10
47
48
2 - LƯU Ý
49
- Đi build link phải có kế hoạch, ae phải đi đều tay trong giai đoạn 1,2,3,4 để đẩy tổng thể site lên.
50
- Không nên build link rời rạc, tuần có tuần không hoặc khi thì không có, khi thì ồ ạt
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100