ABCDEF
1
TimestampID:Full Name:Parent:
2
1/19/2020 13:06:07OUTC0860Justin ZhangWill/Ada
3
1/19/2020 13:05:57OUTC0421Johnny zhang
will Xiong Zhang/Ada Xiping Zou
4
1/19/2020 12:59:03OUTC0675Symphony HuangMiriam
5
1/19/2020 12:58:55OUTC0191Dayson HuangMiriam
6
1/19/2020 12:56:41OUTC0760Joseph Wang王玉柱/王豔春
7
1/19/2020 12:55:15OUTC0426Joseph LiuPatrick Liu/Eva Hsu
8
1/19/2020 12:53:54OUTC0275Evan Guo郭鑫利/丁路
9
1/19/2020 12:53:03OUTC0866Naomi PengJieying Liang
10
1/19/2020 12:52:29OUTC1150Karina Lin
11
1/19/2020 12:51:47OUTC0504Lidmom WangLi Ding
12
1/19/2020 12:51:41OUTC0204Draco Wang
13
1/19/2020 12:51:22INC1007Aimee Song
14
1/19/2020 12:51:05OUTC0807Sean Gao
15
1/19/2020 12:50:56OUTC0806Chris Gao
16
1/19/2020 12:50:27OUTC1121Alex Zhou
17
1/19/2020 12:49:11OUTC0189Davina YangPeng Ting彭婷
18
1/19/2020 12:49:04OUTC1048Selina Liu
19
1/19/2020 12:48:52OUTC1047George Liu
20
1/19/2020 12:48:28OUTC0879Cyril CaiHelen Wang
21
1/19/2020 12:48:11OUTC0891Angela TianAngel Bi
22
1/19/2020 12:32:16OUTC1117James Feng
23
1/19/2020 12:27:01OUTC0108Bradley LinStephanie
24
1/19/2020 12:26:54OUTC0322Isaac LinStephanie
25
1/19/2020 12:26:50INC1008Frank Tian
26
1/19/2020 11:50:47OUTC0045Amanda Li方雯
27
1/19/2020 11:39:35OUTC0572Miriam ShenJay
28
1/19/2020 11:39:29OUTC0384Jeremiah ShenJay/Michelle Kou
29
1/19/2020 11:32:16INC0191Dayson HuangMiriam
30
1/19/2020 11:30:12INC1008Frank Tian
31
1/19/2020 11:30:03INC1010Tina Tian
32
1/19/2020 11:20:38INC0443Joyce WuPual Wu/Chen xiaohong
33
1/19/2020 11:20:13INC1121Alex Zhou
34
1/19/2020 11:18:54INC0709William TangYanni Deng
35
1/19/2020 11:18:46INC0761Winnie TangYanni Deng
36
1/19/2020 11:17:48INC0108Bradley LinStephanie
37
1/19/2020 11:17:40INC0322Isaac LinStephanie
38
1/19/2020 11:16:18INC1037Jaxen Xia
39
1/19/2020 11:13:18INC1150Karina Lin
40
1/19/2020 11:12:17INC0603Paul TungAmy Tung
41
1/19/2020 11:12:12INC0271Eva TungVictur Tung
42
1/19/2020 11:12:07INC0181David TungVictor/Amy Tung
43
1/19/2020 11:12:00INC0470Ken TungVictor/Amy Tung
44
1/19/2020 11:11:13OUTC0793Violet WangDong Hua/Melinda
45
1/19/2020 11:10:29INC0879Cyril CaiHelen Wang
46
1/19/2020 11:10:09INC0891Angela TianAngel Bi
47
1/19/2020 11:09:50INC1102Daisy Lin
48
1/19/2020 11:08:30INC0859Nathan ZhuJade Cai
49
1/19/2020 11:07:42INC1048Selina Liu
50
1/19/2020 11:07:28INC1047George Liu
51
1/19/2020 11:02:12INC0426Joseph LiuPatrick Liu/Eva Hsu
52
1/19/2020 10:59:48INC0803Ivan Li李俊輝
53
1/19/2020 10:57:12INC0590Nico Hsiao
Kevin Hsiao/Michelle Huang
54
1/19/2020 10:56:32INC1077Wilson Thai
55
1/19/2020 10:55:53INC1117James Feng
56
1/19/2020 10:48:49INC0095Audrey Chen
57
1/19/2020 10:47:15OUTC0555Maxwell HungChoe Hung/Wendy
58
1/19/2020 10:47:06OUTC0541Mason HungWendy Hung
59
1/19/2020 10:46:58OUTC0543Matthew HungWendy Hung
60
1/19/2020 10:45:38OUTC0730ZhenYue Li Winne
(Jinhua )Yang
61
1/19/2020 10:45:31OUTC0928Chris Zhao
62
1/19/2020 10:45:24OUTC0937Emma ZhaoMax
63
1/19/2020 10:45:01OUTC0265Ethan YuJohn Yu/Grace
64
1/19/2020 10:44:49OUTC0041Alyssa YuJohn Yu
65
1/19/2020 10:44:33OUTC1082Susan Sun
66
1/19/2020 10:44:21OUTC1081Enice Zhang
67
1/19/2020 10:44:06OUTC0924Cataliya Su
68
1/19/2020 10:43:55OUTC0889苑瑞飛 gradndmom李秀娟
69
1/19/2020 10:41:06INC0866Naomi PengJieying Liang
70
1/19/2020 10:41:06OUTC1081Enice Zhang
71
1/19/2020 10:37:07INC1032Sophia Lac
72
1/19/2020 10:36:28OUTC0853Zachary LiuSammy Chen
73
1/19/2020 10:36:28OUTC0646Samuel Wang马晓路
74
1/19/2020 9:25:40INC0889苑瑞飛 gradndmom李秀娟
75
1/19/2020 9:22:59INC0486Kristy Ko蔣蔣 Judy
76
1/19/2020 9:21:54INC1119Caleb Chai
77
1/19/2020 9:19:07INC0041Alyssa YuJohn Yu
78
1/19/2020 9:18:59INC0265Ethan YuJohn Yu/Grace
79
1/19/2020 9:18:01INC0730ZhenYue Li Winne
(Jinhua )Yang
80
1/19/2020 9:16:05INC0555Maxwell HungChoe Hung/Wendy
81
1/19/2020 9:15:56INC0541Mason HungWendy Hung
82
1/19/2020 9:15:47INC0543Matthew HungWendy Hung
83
1/19/2020 9:11:47OUTC0646Samuel Wang马晓路
84
1/19/2020 9:11:43INC0572Miriam ShenJay
85
1/19/2020 9:11:03INC0924Cataliya Su
86
1/19/2020 9:10:19INC0388Jeremy LiKathy Kuang
87
1/19/2020 9:10:05INC0290Gloria YehJanna
88
1/19/2020 9:09:55INC0258Erin Yeh
89
1/19/2020 9:09:48INC0304Harris YehJenna Peng
90
1/19/2020 9:08:11INC0853Zachary LiuSammy Chen
91
1/19/2020 9:07:49INC0937Emma ZhaoMax
92
1/19/2020 9:07:43INC0928Chris Zhao
93
1/19/2020 9:02:19INC1123Leno Li
94
1/19/2020 8:59:10INC0045Amanda Li方雯
95
1/19/2020 8:58:50INC0226Elizabeth ChareuneAnita
96
1/19/2020 8:58:42INC0412Joanne ChareuneAnita
97
1/19/2020 8:56:09INC0173Daniel YehMay Wu
98
1/19/2020 8:55:46INC0275Evan Guo郭鑫利/丁路
99
1/19/2020 8:53:47INC1141Pearl Jiang
100
1/19/2020 8:44:39INC0275Evan Guo郭鑫利/丁路