ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
Zoznam bude dopĺňaný podľa možností na základe (List will be updated based on results from Public survey for Open Data Demand):
https://minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/otvorene_vladnutie/2017/Vysledky-prieskumu_pracovna-verzia_2017-04-20.pdf
2
RezortDatasetLinka na data.gov.skPriamy link na zdrojPriamy link na APIDoplňujúce info
3
MV SRRegister prihlásených vozidiel
https://data.gov.sk/dataset/statistiky-dokladov-a-evidencii
http://www.minv.sk/?publikovanie-a-otvaranie-suborov-xml
4
Register homologizovaných typov vozidiel (konkrétne značky a modely)
5
Nehody
https://data.gov.sk/dataset?q=Nehody&sort=metadata_modified+desc&ext_bbox=&ext_prev_extent=14.809570312499998%2C45.583289756006316%2C24.3896484375%2C51.39920565355378
6
Kriminalita
https://data.gov.sk/dataset/statistika-kriminality-za-obdobie
7
Ostatné datasety sprístupnené za MV SR
https://data.gov.sk/organization/2df13d50-0b6f-48ba-884e-be66dc0a2934
8
NASESOstatné datasety sprístupnené za NASES
https://data.gov.sk/organization/8155f071-182e-4c85-b6a0-32bf69399b17
9
MŽP SRINSPIRE prioritné datasety
https://rpi.gov.sk/client/map/records/?anytext=INSPIRE%20prioritn%C3%BD%20dataset#map=-378374.06625/-1233729.73125/2/EPSG:102067
http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd
10
Meteorologické geografické prvky
http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/
Pozn:
Pozorovania za cely den:

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/?observations;date=DD.MM.YYYY

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/?observations;date=13.12.2017

Konkretna hodina pozorovani:

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/?observations;date=DD.MM.YYYY:HH

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/?observations;date=13.12.2017:14

11
Dáta o životnom prostredí (znečistenie ovzdušia)
https://data.gov.sk/dataset/udaje-o-zivotnom-prostredi-kvalita-ovzdusia
12
Ostatné datasety sprístupnené za MŽP SR
https://data.gov.sk/organization/7fd57fac-2a2b-4e95-b8df-948972af89f6
13
UPVIIOstatné datasety sprístupnené za ÚPVII
https://data.gov.sk/organization/1eb1f79b-d3cb-41ed-9791-50fec7d7d6aa
14
ÚGKK SRINSPIRE zobrazovacie služby
https://www.geoportal.sk/sk/inspire/zobrazovacie-sluzby/
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100