Korandje 380-word list
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Work in progress. Cite as: Souag, Lameen. 2014. Korandjé 380-word list for Northern Songhay lexical comparison. Draft version, 14 July 2014. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17DugebTm2hAmZ5KdHIIQyuAzEelViM2YvKlxK9C4H-4/
20181917
2
13914014115218372119122122135
3
FrenchKorandjé
Related vocabulary
Tadaksahak
Tagdal
Tabarog
Tasawaq
Songhay?
Arabic, no Sg?
Tadaksahak S
Tagdal S
Tabarog S
Tasawaq S
Total cognacy
Total Sg cognacy
4
1oeilmu111111111144
5
2oreillehanga111110111144
6
3neznini000110000111
7
4bouchemi111110111144
8
5dentstsiɣmasən, sg. tsaɣmməs000000000000
9
6languedzini000010000000
10
7lèvresiḍə̣ṛṣạn(ən), sg. ạḍṛṣ000000000000
11
8mentontsạmạts (=beard), (rare) kumu (=hoe)111000000030
12
10visagemu001010001011
13
11têtebə̣nɣu111110111144
14
12cheveuxbə̣nɣ n habi111110111144
15
13cougandzi111110111144
16
14épauleləktsəf000001000000
17
15seinkankəm011110011133
18
16laithuwwa111110111144
19
17poitrineạzmạ / (rare) ạḍmạ111100000040
20
18ventregungu111110111144
21
19nombrilạbə̣ḍ111000000030
22
20dos(Kw) ḍhạ, (Ifr) ṭʕạ000001000000
23
21fesseləħzəm (arse); tsaməssə̣ḍ (buttock = hip)000001000000
24
22hanchetsaməssə̣ḍ, pl. tsiməsḍạn000000000000
25
23cuissetsama111100000040
26
24genoukənga000010000000
27
25piedtsi111110111144
28
27coudetsaskmạts / tsaksmạts000000000000
29
28mainkambi111110111144
30
29doigtagʷḍḍəd / agḍḍŭd000000000000
31
30ongleiška111100000040
32
31corps
ṣṣə̣ħħəts (=health); (older speakers) žžhaməts; ləfrizt (corpse, remains); bạ yəkməl (whole person) [not strongly lexicalised]
000001000000
33
32peaukuru111110111144
34
33osbidzi111110111144
35
35sangkudzi111110111144
36
36salivetsfʷ-yu000010000000
37
37urinehə̣ngạ-yu111110111144
38
38coeurbini000010000000
39
39foietsəšša111110111144
40
40intestinsiṣạmạn(ən)000000000000
41
41maladieḍạ-yu000110000111
42
42fièvretsawəẓẓə̣ḍ000000000000
43
43touxqʷħ-yu00000000000
44
44personnebạ111110111144
45
45hommeạru111110111144
46
47femmewəy111110111144
47
49pèreəbba001000000010
48
50mèreyəmma000000000000
49
51(grand)frèretsạ000010000000
50
52célibataire(l)ʕəzri
afŭgʷrəš (young unmarried man)
000001000000
51
53oncle maternelxari000001000000
52
54enfantiškadda111010111033
53
55chefuɣ-bya (lit. big one; chief, notable)000010000000
54
58propriétairekʷəy111110111144
55
59voisinažžə̣ṛ000001000000
56
60étrangerabə̣ṛṛə̣n, pl. ibə̣ṛṛạnən000001000000
57
61ennemiləʕdu000001000000
58
62voleur(s)sarəq000001000000
59
63forgeronləmʕalləm000001000000
60
65Dieu(trad.) išannu, (mod.) mulana000010000000
61
66nomma(occ.) smiyyət111110111144
62
67clanləqbilts (=tribe)000001000000
63
68languedzyəy011010011022
64
69animallhayšt, pl. ləhwayəš (esp. small)000001000000
65
70chienhəynši111110111144
66
71rataɣarza, pl. iɣarzan(ən)000000000000
67
72chauve-sourisṣəħħat-llil000001000000
68
73éléphantəlfil000001000000
69
74chèvretsəkši000000000000
70
75vachehawi111110111144
71
76ânefə̣ṛka111110111144
72
77lion(obs.) izəmmi, (mod.) ssbəʕ000000000000
73
78oiseautsiruw110110110133
74
79poulegungʷạ010010010011
75
80pintade(unknown to speakers)000000
76
81tortuelfə̣kṛun000001000000
77
82lézardtsazmạmuyts000000000000
78
83serpent(venomous) gunži; (non-venomous) babainga111110111144
79
84ver de terretsəwka111000000030
80
85poissonlħuts000001000000
81
86pou de têtegani111110111144
82
87fourmikʷạnḍụ111010111033
83
88araignéeamə̣ẓẓạ100000000010
84
89scorpionyawər000000000000
85
90cornetəška011100000030
86
91aileafə̣ṛ111100000040
87
94queuettsabəʕ000001000000
88
95oeuftsaffʷŭrts111000000030
89
96viandehạmu111110111144
90
97graissemani111110111144
91
98arbre[not lexicalised]; ṣṣəḍṛəts "woody plant"000001000000
92
99écorcekuru (=skin)000010000000
93
100feuilleifə̣w000000000000
94
101bâtonbʷŭndzu111110111144
95
102racinesạẓuwwạ (thin roots); ḷə̣ẓḍạ (thick roots, stump)000000000000
96
105graineạṣụgʷạ000000000000
97
106herbesubu111110111144
98
107petit milillan000000000000
99
108rizṛṛụẓ; (v. rare, < Hass.) mạṛu000001000000
100
109arachidelkawkəw000001000000
Loading...
 
 
 
الورقة1
الورقة2
 
 
Main menu