ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CENOVÁ PONUKA
2
Predmet zákazky: Softvér
3
4
Názov uchádzača:
5
Adresa sídla:
6
IČO:
7
Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):
8
Týmto potvrdzujem, že nami ponúkané tovary majú na základe technických listov výrobcu požadované parametre a sme schopní ich dodať:
9
č.p.Názov položky Požadovaná špecifikácia*Počet jednotiekMerná jednotkaJednotková cena v EUR bez DPHCena celkom v EUR bez DPH
10
1windows server - CZOperačný systém 64 bit, 2 CPU + 2 virtuálne stanice, DVD, bez licencií pre klientov1ks0,00
11
2
windows server - 5 USER CAL
Microsoft Windows Server 2016 - licencie, (CAL) pre 5 užívateľov1ks0,00
12
3Kancelársky balík Kancelársky balík na komerčné použitie, pre 1 PC s Windows 7 1ks0,00
13
4CorelDRAW CorelDRAW Graphics Suite 2019 pevná licencia1ks0,00
14
5Adobe Creative Cloud TEAMS Adobe Creative Cloud for Teams MP CZ Commercial - 3 x 12 mesiacov (36 mesiacov)1ks0,00
15
6E-SHOPE-SHOP:
- min. 5 e-shopov
- všetky potrebné licencie na 5 rokov
- e-shop musí zákazníkovi poskytovať možnosť zadávania a editovania vlastných grafických dát.
- zadávateľ musí mať možnosť vstúpiť do definovaného produktu a interaktívne tam zadať svoje grafické dáta a to ručne ale aj uploadovaním grafických dát.
- e.shop musí byť prepojený na interný systém firmy a to tak, že grafické a obchodné dáta z eShopu sa budú automaticky spracovávať na predom definované technológie ako je ofsetový tlač, velkoformátová tlač, dokončovanie na rezacích zariadeniach a podobne.
- systém musí vedieť sledovať zákazku od prijatie objednávky z eShopu cez jej tlačové spracovanie až po expedíciu - tzv. elektronické vrecko zákazky
- systém musí mať prenos technologických parametrov z eShopu, ktoré sa automaticky použije pri vytváraní automatických montáži grafických dát
- systém musí vykonávať automatickú kontrolu vstupných grafických dát (PDF) a aj kontrolu dát po grafickom spracovaní podľa zvolenej technológie.
- Systém musí vedieť vykonávať automatické operácie nad grafickými dátami v PDF, TIF , ArtPro a ARD súboroch.
- Systém musí mať centrálny prehliadač grafických formátov PDF, Illustrator, TIFF, Jednobitový TIF,
- Systém spracovania grafických dát musí byť typológie klient- server minimálne s 20 klientami.
- Systém musí vedieť pracovať a prezerať súbory so štrukturálnym dizajnom zo softvéru ArtiosCAD – súbor ARD a pracovať so parametrickými svetovými štandardami pre hladký kartón a vlnitú lepenku - ECMA a FEFCO
- Systém musí vykonávať automatickú montáž a montáž do výsekovej formy štandardov .cf2 a .mfg.
- Systém musí mať možnosť generovať dynamické reporty , obsahujúce parametre zákazky, farebnosť, výsek a ostatné dôležité parametre na spracovanie grafík.

1ks0,00
16
Spolu v EUR bez DPH0,00
17
DPH v EUR0,00
18
Spolu v EUR s DPH0,00
19
* v prípade uvedenia konkrétneho odkazu na typ, značku je oprávnený uchádzač navrhnúť v cenovej ponuke ekvivalent
20
21
Miesto podpisu:
22
Dátum podpisu:
23
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača:
24
Podpis a pečiatka:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100