ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลา
1. เนื้อหาที่นำเสนอตรงกับความสนใจของท่านมากน้อยเพียงใด
2. ท่านมีความเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอมากน้อยเพียงใด
3. ท่านสามารถปฏิบัติตามเนื้อหาที่สอนหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใด
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2
20/10/2015, 16:12:45555แก้ไขความคมชัดของคลิป
3
20/10/2015, 19:32:36555เป็นคลิปวีดิโอที่มีประโยชน์มากครับ
4
21/10/2015, 12:08:13555
5
28/10/2015, 17:38:06555
6
7/12/2015, 3:54:29554
7
11/4/2016, 15:39:16533
8
9/5/2016, 15:09:34555
9
9/5/2016, 15:09:58555
10
13/5/2016, 13:46:55554
11
14/5/2016, 14:09:50544สามารถนำไปใช้ได้จริง
12
17/5/2016, 3:27:54545ขอให้บุญกุศลหนุนนำพา จนสมปรารถนาทุกประการค่ะ
13
17/5/2016, 3:28:10545ขอให้บุญกุศลหนุนนำพา จนสมปรารถนาทุกประการค่ะ
14
15/6/2016, 18:56:29555
15
23/6/2016, 20:20:33555
ท่าน ศน ค่ะ รบกวนท่านสอนวิธีใส่พื้นหลังในหน้าเว็ป ตอนนี้มันเป็นพื้นสีขาวไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
16
1/2/2017, 22:41:38555มีประโยชน์มากๆครับขอบคุณท่านศน.ที่จัดทำคลิปขึ้นครับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100