ม.ปลาย-รายชื่อนักเรียนชุมนุม.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สมปอง คุ้มสิน
2
3
ครูที่ปรึกษาชุมนุม 1 นางสาวรัชดา จิตสามารถ
4
5
6
ที่ชื่อ - สกุลชั้น
7
1นายรติพงษ์พุดทรัพย์5/4
8
2นายจิรายุสเหยื่อแสวง5/4
9
3นายรณัฐพลเพ็ชร์รักษ์5/4
10
4นายรติิพงษ์อภิญสถานนท์5/4
11
5นายอภิสิทธิ์บุญเงิน5/4
12
6
นางสาว
จิิราภาสัตบุษ5/4
13
7
นางสาว
ทรรศนีย์นรสิงห์5/4
14
8
นางสาว
ปาริชาติโอนตึ่ง5/4
15
9
นางสาว
กัลย์สุดาทิมสุกใส5/4
16
10
นางสาว
จิราวรรณทองคำ5/4
17
11
นางสาว
วันวิสาข์เข็มเงิน5/4
18
12
นางสาว
ศศิภากล่อมยงค์5/4
19
13
นางสาว
ประกายดาวขันธ์บรรจง5/4
20
14
นางสาว
กรกนกปิ่นทอง5/4
21
15
นางสาว
สุรัชวดีภูนุภา5/4
22
16
นางสาว
ณัฐกมลหอมยามเย็น5/4
23
17
นางสาว
ณััฐพรจ่าคำ5/4
24
18
นางสาว
ปิยฉัตรพุูลแก้ว5/4
25
19
นางสาว
วัันวิสาข์กาฬษร5/4
26
20
นางสาว
วีรดาโฉมเชิด5/4
27
21
นางสาว
สุุทธิกาญจน์ล้อทองคำแท้5/4
28
22
นางสาว
ณิชาภัทรสมิงนคร5/4
29
23
นางสาว
ธัญรดายิ้มแย้ม5/4
30
24นายธรรพ์ณธรบัวศรี5/4
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...