danh sach ao phuot dot cuoi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
DANH SÁCH ÁO PHƯỢT ĐỢT 2
2
3
STTTên/ nick/ nhómSố ĐtSum
(lớn)
Sum
(nhí)
NAMNỮNHÍGHI CHÚNƠI NHẬN HÀNG
4
5
Tổng cộng13516
13S , 26M, 15L , 13XL , 1XXL,
19S , 34M , 14L , , , , , 16XL , 00
6
I
ĐÃ THANH TOÁN TẠI QUÁN HIEND
683 , 16M, 6L , 9XL , 1XXL, 5S , 22M , 9L , , , , , 3XL , 00
7
1Thắng Phan (Lão Nhị)
0164.825.5308
10 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
8
2HienngocsgHiền: 0913.050.213
Ngọc: 0918.449.655
113 , 1M, , 5XL , , , 3M , 2L , , , , , 3XL , 3 áo nhí:
1Nam 9 tuổi
1 Nam 5 tuổi
1 nữ 2 tuổi
Ship
9
3Quyên0907.961.06020 , 1M, , , , 1S , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
10
4Thiên Ấn
0167.456.0306
30 , , 1L , , , , 2M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
11
5Nga0972.717.87710 , , , , , , , 1L , , , , , , Quỷ Cốc Tử
12
6BR-Duke0908.640.25520 , , 1L , , , 1S , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
13
7Khiêm
0121.704.2135
10 , 1M, , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
14
8Hạnh0977.374.00320 , , , , , , 1M , 1L , , , , , , Quỷ Cốc Tử
15
9Châu0909.900.01210 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
16
10Pisses Lý0902.399.88320 , , 1L , , , , , 1L , , , , , , Quỷ Cốc Tử
17
11Lãng Du0907.168.52710 , , , , 1XXL, , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
18
12Thảo0908.867.63010 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
19
13Kim0908.097.71020 , 1M, , , , 1S , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
20
140903.830.04410 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
21
15Dương0909.190.60730 , 1M, 1L , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
22
16Nhã0933.573.85820 , , , 1XL , , , , 1L , , , , , , Quỷ Cốc Tử
23
17Yuna0903.114.89630 , 2M, , , , , , 1L , , , , , , Quỷ Cốc Tử
24
18Chocolate-rua0903.535.20730 , 1M, , , , , 2M , , , , , , , BBO đưa sinhQuỷ Cốc Tử
25
19Phi Hoàng10 , , 1L , , , , , , , , , , , Sinh
26
20Duy Forget20 , , 1L , , , , , 1L , , , , , , Sinh
27
21Xe độp (Thái Minh)230 , 8M, , 3XL , , 2S , 9M , 1L , , , , , , 84 và Vĩnh Phạm đóng tiền nhận chung với độp 1MSinh
28
II
ANH ĐÀ ĐIỂU NHẬN (SINH)
50 , , 1L , 2XL , , 1S , 1M , , , , , , ,
29
1Chú Ngựa hoang10 , , , 1XL , , , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc Tử
30
2Chưa già ham vui10 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
31
3Nguyên Vịt10 , , , 1XL , , , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc Tử
32
4Âu Dương 8020 , , , , , 14XL1S , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
33
5NQN161010 , , 1L , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
34
IIICHƯA THANH TOÁN30912S , 3M, 5L , 5XL , , , 4M , 1L , , , , , 9XL ,
35
1CVN211S , 1M, , , , , , , , , , , 1XL , 1 Nhí nữ 14tShip
36
2Biển dại khờ20 , , 1L , , , , 1M , , , , , , , Ship
37
3Hồ Trọng 10 , , , 1XL , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
38
4Nắng Cao Nguyên10 , , , 1XL , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
39
5Đỗ Lạ10 , , 1L , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
40
6Kasanova10 , 1M, , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
41
7Osean Le10 , , 1L , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc Tử
42
8Bốn mùa phiêu du11011S , , , , , , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc Tử
43
9Kakathinh21 , , , 1XL , , , 1M , , , , , , 1XL , 1 nhí 1tQuỷ Cốc Tử
44
tadtad01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 1t - Vịt THShip
45
Imquoc 02 , , , , , , , , , , , , 2XL , 1 nhí 6t - HN
1 nhí 2t
Ship
46
Kau01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 6t - HNQuỷ Cốc Tử
47
BBO01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 7tBBO
48
Thik di choi10 , , , , , 14XL , , , , , , , ,
49
Bụng Bự10 , , , , , 14XL , , , , , , , ,
50
Nam Nguyễn10 , , , , , 14XL , , , , , , , ,
51
Núi và Biển10 , , , , , 14XL , , , , , , , ,
52
Trainhangheo10 , , 1L , , , , , , , , , , ,
53
Tunbo10 , 1M, , , , , , , , , , , ,
54
Bé Rùa20 , , , , , , 2M , , , , , , ,
55
19Du Giang52 , , 1L , 2XL , , 14XL , , 1L , , , , , 2XL , 1 nhí 6t - HCMShip
56
00 , , , , , , , , , , , , ,
57
00 , , , , , , , , , , , , ,
58
00 , , , , , , , , , , , , ,
59
IVBBO THU/ CÒN NỢ ÁO3241S , 7M, 3L , , , 13S , 7M , 4L , , , , , 4XL ,
60
1Nhóm KHBB40 , , , , , 1S , 3M , , , , , , , BBO-Thu đợt 1
61
2Nhóm ôto10 , , , , , 1S , , , , , , , , BBO-Thu đợt 1
62
3Hai lúa SG09082714561602S , 3M, 2L , 1XL , , 3S , 2M , 3L , , , , , , NGUYỄN MINH TÂM
27/18 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM
ShipCK BBO
63
4Kiều Mai Lý01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 6t - HNShipCK BBO
64
5Cao Nguyên 01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 9tQuỷ Cốc TửCK BBO
65
6Lakine0918.117.73810 , , 1L , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc TửCK BBO
66
7Lê Phương Lan Hương0914.936.95410 , , , , , 1S , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc TửCK BBO
67
9Nguyêễn Điệp Như Quỳnh10 , , , , , , , 1L , , , , , , Quỷ Cốc TửCK BBO
68
11Bùi Thúy Khánh Phương10 , , , , , 1S , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc TửCK BBO
69
12Foxglove0907.234.480201S , , , , , 1S , , , , , , , , Quỷ Cốc TửCK BBO
70
13Chung Thái Thanh Trúc10 , , , , , 1S , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc TửCK BBO
71
14Bùi Thị Phương Dung 0917.374.61410 , , , , , , 1M , , , , , , , Quỷ Cốc TửCK BBO
72
15Nguyêễn Thị Hồng Sâm40 , , , , , 4S , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc TửCK BBO
73
16Phạm Văn Nam30 , 3M, , , , , , , , , , , , Quỷ Cốc TửCK BBO
74
17liveandfly0988,958,60621 , 1M, , , , , 1M , , , , , , 1XL , 1 nhí 2tQuỷ Cốc TửCK BBO
75
18Lê Thiên An10 , , , 1XL , , , , , , , , , , Không ghi sizeQuỷ Cốc TửCK BBO
76
tamdao012003 01 , , , , , , , , , , , , 1XL , 1 nhí 6t - HNShip
77
00 , , , , , , , , , , , , ,
78
ÁO TỒN(7)0 , , , , , , , , , , , , ,
79
TỔNG CỘNG013516
13S , 26M, 15L , 13XL , 1XXL,
19S , 34M , 14L , , , , , 16XL , 0
80
Loading...