ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Druh VzhledHřbetní ploutevPárové ploutveOcasní ploutevŠupinový vzorecMeristikaVýstelka DTSkřelové víčkoPožerákové zubyPoslední tvrdé paprsky D a ATyčinky na I. ŽO
3
Carassius carassiusZelenavozlatavý uhlazený, jemný vzhledHorní okraj konvexní - vypouklý ven, či aspoň mírně rovný Podbarvené, do žluta či oranžova, na bázi PP bývá červená skvrnaNa bázi u mladších jedinců černá skvrna(31 - 37)D III -IV, 13 -21 A II-III, 5-8 V II-III,7-9 C {19-20} P I, 12-16Není černě pigmentována * exempláře z Již. Čech !Na omak drsnéVyšší, spíš elipsa,kopírující rámec těla, plošky směrem venStejně velké zoubky v počtu okolo 3023 - 33 tyčinek, (do 35 !)vysvětlivky k tyčinkám na I. žaberním oblouku:
4
Carassius gibelioStříbřitě šedavý, ostrý vzhledHorní okraj konkávní - propadlý dovnitř, či aspoň mírně rovný Šedavě průhledně zbarvenyVždy bez znatelné skvrny na bázi(27 - 32)D III -IV, 16 -19 A II-III, 5-7 V I-II,6-8 C {19} P I, 14-16Černě pigmentovánaNa omak hladké (?)Nižší. Tvar spíš kosočtverec, Plošky směrem dovnitř do jícnudo 15 a jsou nestejně velké, 20 -23 nestejně velkých zoubků35 - 50 tyčinek, ( 39 a více ! Do 55 )L = levý
5
Carassius sp. 1Zelenavozlatavý uhlazený, jemný vzhledkonvexnípodbarvené, naoranžovělé, bez červ. Skvrnymožná slabě znatelná8 ( 33 ) 7D III,18+1 A III, 6+1 V I,7 C {19} P I, 13Černě pigmentována *Na omak drsnéVyšší spíš elipsa, plošky kolmoD:18 nekompletní!, A: 28+ Jsou tam dvuzoubky !! Stejně velkéL: 24-26 / P: 27P = pravý
6
Carassius sp. 2Zelenavozlatavý uhlazený, jemný vzhledznatelně konvexnípodbarvené, naoranžovělé, bez červ. Skvrnymožná náznak7 ( 31+2 ) 7D III,16+1 A III,6+1 V I,7 C {19} P I,13Černě pigmentována *Na omak drsnéNormální, plošky mírně venD: 18 (komplet), A: do 20 (komplet), stejně velké zoubkyL: vni. 28 - vně. 25vni = vnitřní strana
7
Carassius sp. 3Zelenavozlatavý uhlazený, jemný vzhledkonvexní až rovnápodbarvené, naoranžovělé, bez červ. Skvrnyneznatelná8 ( 32+3 ) 7D III,17+1 A III,6+1 V I,7 C {19} P I,13Černě pigmentována *Na omak drsnéTéměř kosočtverečné, plošky výrazně venD: 22 - 25 / 22 (komplet), A: 31/26 (komplet) / = obě stranyL: vně. 29 -vni. 29 / P: vni.30 - vně. 28+vně = vnější strana
8
Váha znakuneprůkaznésubjektivníneprůkaznésubjektivníneprůkazné (?)neprůkaznéjsou i vyjímkyjsou i vyjímkyneprůkaznéprůkaznéprůkazné
9
10
číslo za + uvádí počet šupin které byly bez kanálku
11
12
Zpracoval: Lukáš JurekPoznámka k tvrdým paprskům:
13
D: hřbetní ploutev
14
A: řitní ploutev
15
lomítko opět značí počítání z obou stran paprsku
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100