tydenni_plan_5C
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
Týdenní plán V.C22.10. - 26.10. 20188.Po
2
3
Jméno žáka:Út2. h - Mateso - donesu si pomůcky do matematiky
4
5
Můj cíl v tomto týdnu:Stř2. h - Přírodověda
6
7
ČtProjektový den - 100 let republiky, učíme se v III.C
8
9
Třídní služba: Terka Rosová, Anna TomanováPrezentace - 100 let republiky
10
11
Zapomínání:
12
Práce
Spolu
SámHodnocení
13
Český jazyk a literatura - Mgr. Petra Sadílková
14
Učebnice str. 25 - 28 a 34, PS str. 17 - 21
15
Souhláskové skupiny na styku předpony,
16
přípony a kořene
17
Skupiny psané -ts-, -ds-, -tš-, -dš-
18
100 let Československa - komiks
19
Diktát - předponyčt
20
Tvořivé psaní - reprodukce textu
21
Blok ČJ - Mgr. Jaroslav Deutsch
22
Prezentace - vlastní tvorba
23
24
Matematika - Mgr. Petra Sadílková
25
Učebnice str. 25 - 28
26
Násobení a dělení
27
Dělení dvoumístným číslem
28
Mnohoúhelník
29
30
Test - hadi
31
Matesoút
32
Blok M - Mgr. Veronika Jetelinová
33
Procvičování dělení dvojciferným číslem
34
Obvod a obsah mnohoúhelníků
35
Anglický jazyk - Mgr. Helena Králová
36
To be; Short answers: WB 16/3; Days
37
WB 13; Domino, Pexeso, Song
38
WB 13, 16/4, 17/5, 6, 18
39
40
Anglický jazyk - Mgr. Irena Vokrojová
41
Voc. U1, 2A
42
SB: p. 16, 17*
43
TEST: UNIT 1 (Wednesday)*
44
WB: p. 10–12**
45
Přírodověda – Mgr. Petra Sadílková
46
Učebnice str. 21 - 22
47
Vodiče a nevodiče
48
Přírodní zdroje obnovitelné a neobnovitelné
49
Vlastivěda - Mgr. Jaroslav Deutsch
50
Kraj Plzeňský, test
51
52
53
IKT – Mgr. Martina Šatinská
54
Základní deska*
55
56
IKT – Mgr. Jiří Stibor
57
Paměťová média
58
59
Hudební výchova - Mgr. Petra Sadílková
60
Tříčtvrťový takt
61
62
Výtvarná výchova - RNDr. Jaromíra Čáslavská
63
Prvorepublikový plakát - připrav si obrázek
64
Komiks - Brněnská pověst - dokončení
65
Tělesná výchova - Mgr. Petra Sadílková
66
Cvičení zdatnosti a obratnosti
67
Překážková dráha
68
Pracovní činnosti - Mgr. Iva Fryaufová
69
Obraz z přírodnin
70
dokončení práce
71
72
73
Celkové hodnocení práce:
74
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
75
Jaké bylo mé chování ve vyučování, o přestávkách, k ostatním spolužákům?
76
Mám radost z ...
77
Co bych rád změnil?
78
Vyjádření pana učitele:
79
Vyjádření rodičů:
Loading...
Main menu