Digital Humanities at Institutions of Higher Education in Norway (2017)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
InstitutionLocationFaculty / UnitDegreeECTSDisciplineProgrammeWebsite
Course Description
2
UiNBodøBodø Graduate School of BusinessB.A.180ITInformation Systems
http://www.nord.no/en/studies/bachelors-degree-program-in-information-systems
Information technology is a diverse field with job opportunities in many different industries. Society's use of computer systems are becoming increasingly complex and there is a great need for expertise within this field.
3
UiNSteinkjer
Faculty of Business, Social and Environmental Sciences
B.A.180Design
Games and Entertainment Technology
http://www.nord.no/en/studies/games-and-entertainment-technology-bachelors-programme
In this study program you will learn to design video games and other digital products for entertainment and learning. You will learn to make products for web sites, standalone and mobile devices. What you make can be used for education, entertainment, advertising and other experiences.
4
UiNSteinkjer
Faculty of Business, Social and Environmental Sciences
B.A.180Design3D art, Animation and VFX
http://www.nord.no/no/studier/3d-og-vfx-bachelorgradsstudium
Er du interessert i 3D, animasjon eller visuelle effekter for film og tv? Da vil du på denne bachelorutdanningen få innblikk i både de tekniske og kunstneriske aspekter innenfor denne bransjen. Vi legger grunnlaget gjennom tradisjonell kunst og bildekomposisjon som gir deg nødvendig kunnskap for å gå videre med moderne digitale verktøy. Hva gjør oss unik? Hos oss får du muligheten til spesialisering innen ulike felt i VFX. På studiet samarbeider du med både film- og spill-studenter gjennom studentproduksjoner og blir veiledet av fagfolk med internasjonal bransjeerfaring. Som student får du tilgang til bransjestandard på fasiliteter som f.eks et 120 kvm stort Greenscreenstudio, moderne lab´er med oppdatert programvare.
5
UiNBodøBodø Graduate School of Businessårsenhet30TeachingICT for teachers Ihttp://www.nord.no/en/studies/ict-and-learning-1
IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen utdanning, skole og hos den enkelte student. Det legges hovedvekt på bruk av IKT i undervisnings- og læringssituasjoner. På den måten skal studentene bli i stand til å integrere IKT i ulike fag og læringsmiljø. Studiet er et fleksibelt nettbasert tilbud for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentralt. IKT og læring 1 vektlegger forskning og teori hvor digitale læremidler knyttes til læringsprosesser og læringssituasjoner.
6
UiNBodøBodø Graduate School of Businessårsenhet30TeachingICT for teachers IIhttp://www.nord.no/en/studies/ict-and-learning-2
IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Emnene kan studeres uavhengig av hverandre. Studiet vektlegger medieteori og sosiale medier samt bruk, utvikling, vurdering og tilpasning av digitale læremidler i undervisningssammenheng. Studiet vektlegger forskning og teori som kan knyttes til digital mediebruk sammen med emner hvor IKT er knytta til samfunnsliv og prosjekter innen utdanning.
7
UiNSteinkjer
Faculty of Business, Social and Environmental Sciences
årsenhet30TeachingICT for teachers II
http://www.nord.no/en/studies/ict-for-teachers-2-30-credits
Nettbrett, apper, pedagogiske spill og multimedia blir en stadig mer integrert del av undervisningen i skolen. Gjennom dette studiet vil du lære hvordan dataspill, nettbrett, digitale kart og multimedia kan gi mer variert og spennende læringsmiljø.
8
UiNSteinkjer
Faculty of Business, Social and Environmental Sciences
årsenhet30TeachingICT for teachers I
http://www.nord.no/en/studies/it-for-teachers-30-credits
Digital kompetanse etterspørres hos lærere. Gjennom dette studiet vil du lære mye om det å bruke IKT i undervisning og læring. Du får erfaring med utvikling av læringsressurser for interaktive tavler og andre digitale verktøy.
9
NTNUTrondheim
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
M.Sc.120
Computer Science
Applied Computer Sciencehttps://www.ntnu.edu/studies/macs
Technologies for digital photo and video, web and mobile applications, and computer games play an important role in today's and tomorrow's world. A master's degree in Applied Computer Science (former Master in Media Technology) at NTNU in Gjøvik will give you a solid basis for becoming a professional application developer in this rapidly changing world of modern communication.
10
NTNUGjøvik
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
M.Sc.120
Information Science
Color in Informatics and Media Technology
https://www.ntnu.edu/studies/mmtcimet
CIMET is a two-year research Master Degree in fundamental colour science, preparing students for doctoral research, engaging them to undertake cutting-edge and interdisciplinary research projects in photonics, computer vision & imaging science, computer science & multimedia technology and typically leading graduates to PhD and research careers in the academia or research institutes.
11
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesM.A.120MediaFilm and Media Studieshttp://www.ntnu.no/studier/mfmv
Har du lyst til å fordype deg i den audiovisuelle, film og interaktive mediekulturen? Lære mer om forholdet mellom bilde, lyd og tekst? Kanskje du ser for deg en karriere der du trenger både kjennskap til medienes virkemidler og evne til selvstendig prosjektarbeid? Da er masterprogrammet i film- og medievitenskap noe for deg!
12
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesB.A.180MediaFilm and Video Productionhttp://www.ntnu.no/studier/bfvprod
Hvordan vil du engasjere publikum med din film? Dette praktisk-teoretiske studiet passer for deg som vil utfolde deg kreativt og som vil utvikle deg som audiovisuell forteller. Du får lære hvordan filmatiske virkemiddel brukes til å skape film- og videoproduksjoner som både kan være underholdende, provoserende, inspirerende, informerende, rørende og mye annet. Du lærer videre moderne produksjonsteknikk og om de sentrale prosessene fra du har en idé til du presenterer et ferdig sluttprodukt.
13
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesM.A.120MediaFilm and Video Productionhttp://www.ntnu.no/studier/mmprod
Masterprogrammet i film- og videoproduksjon gir praktiske og teoretiske kunnskaper om digital audiovisuell film- og videoproduksjon.
14
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesB.A.180MediaFilm Studieshttp://www.ntnu.no/studier/bfv
Hvilken kinofilm husker du best fra i fjor? Og hvor mange typer skjermteknologier kan du ta i bruk for å se den filmen på nytt i dag? Audiovisuelle uttrykk utvikler seg stadig og utgjør i dag en sentral del av dagliglivet vårt. Slike uttrykk gir oss ikke bare underholdning, men får oss til å tenke nytt, til å huske historien vår, vi informeres og undervises, vi utfordres og engasjeres.
15
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesM.A.120MediaFilm Studieshttp://www.ntnu.no/studier/mfilm
Masterprogrammet gir innføring i teoretiske og historiske perspektiver samt metodiske tilganger som er spesifikke for forskning på audiovisuelt materiale og filmvitenskap som fagtradisjon. Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, gir deg økt kompetanse i arbeid med filmvitenskapelige problemstillinger og framstillingsformer.
16
NTNUGjøvikFaculty of Architecture and DesignM.A.120DesignInteraction Designhttps://www.ntnu.edu/studies/mixd
We are surrounded by technology in our everyday lives, in need of usable and user-friendly solutions. The concern that technological advances will have a detrimental effect on the human race has existed since the beginning of industrialisation, and is now as relevant as ever. The everyday use of technology in society is staggering compared to its use in those early days, as we surround ourselves with technology at home, at work, and in public.
17
NTNUGjøvikFaculty of Architecture and DesignB.A.180DesignInteraction Designhttp://www.ntnu.no/studier/bixd
Mange digitale løsninger er enkle å forstå, mens andre sliter vi med å bruke. Hva er grunnen, og hva kan vi gjøre for å forbedre dette? Studiet i interaksjonsdesign handler om å gjøre verden bedre gjennom å utforme og bygge gode brukergrensesnitt i digitale systemer.
18
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesB.A.180MediaMedia Studieshttp://www.ntnu.no/studier/bmv
Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.
19
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesM.A.120MediaMedia Studieshttp://www.ntnu.no/studier/mmvit
Har du lyst til å fordype deg i den audiovisuelle og interaktive mediekulturen? Lære mer om forholdet mellom bilde, lyd og tekst? Utforske sammenhenger mellom medier, kunst og makt? Kanskje du ser for deg en karriere der du trenger både kjennskap til medienes virkemidler og evne til selvstendig prosjektarbeid? Da er masterprogrammet i medievitenskap noe for deg!
20
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesB.A.180MusicMusic Technologyhttp://www.ntnu.no/studier/bmust
Har du aller mest lyst til å arbeide med musikk? Vil du gjerne skape, forme, produsere, framføre eller formidle den musikken du brenner for? Studiet i musikkteknologi gir deg kunnskapen, ferdighetene og en stor verktøykasse som du kan bruke. Skulle det vise seg at verktøyene ikke strekker til, så kan du også lære hvordan du lager dine egne digitale instrumenter. Vi vil gjerne stimulere deg til musikalsk og teknologisk kreativitet.
21
NTNUTrondheimFaculty of HumanitiesM.A.120MusicMusic Technologyhttp://www.ntnu.no/studier/mmust
Masterprogrammet i musikkteknologi er et tverrfaglig studium i utøvende musikkteknologi. Det innebærer at du vil bli gitt muligheter til å utvikle kompetanse og innsikt knyttet til kunstnerisk utøvelse og anvendelse av musikkteknologi.
22
NTNUTrondheim
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
B.Sc.180ITData Engineeringhttp://www.ntnu.no/studier/004da
Det er stort behov for godt kvalifiserte dataingeniører. Mange virksomheter og hele bransjer er inne i en endringstid med digitalisering, og det utvikles stadig ny teknologi som skaper spennende muligheter for innovasjon. Programmering og systemutvikling er krevende og engasjerende, og i en jobb som dataingeniør vil du være med å forme framtida.
23
NTNUGjøvik
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
B.Sc.180
Engineering
Data Engineeringhttp://www.ntnu.no/studier/bidat
Dette er en utdanning som kombinerer det beste fra de spesialiserte informatikkutdanningene og de tradisjonelle ingeniørutdanningene. Utdanningen gir et godt grunnlag i datateknikk, matematikk og teknisk-naturvitenskapelige fag, samt varig og verdifull kompetanse om hvordan datateknikk kan benyttes. En dataingeniør vil fungere som brobygger mellom informatikere, teknologer og ledere i både næringsliv og offentlig forvaltning.
24
NTNUTrondheim
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
B.Sc.180
Engineering
Data Engineeringhttp://www.ntnu.no/studier/ithingda
Som dataingeniør vil du være med på å forme framtiden. Alt fra siste nytt på mobilen og smarte klokker til intelligente biler og nettbutikker – det står dataingeniører bak. Dataingeniører lager programvare for alle tenkelige og utenkelige formål og kan jobbe innenfor alle bransjer.
25
NTNUTrondheim
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
M.Sc.120ITData Technologyhttp://www.ntnu.no/studier/midt
Datateknologi er en helt sentral del av alle fremtidsrettede teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, medisinsk teknologi og søkemotorteknologi. Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen for eksempel klima, bærekraft og helse.
26
NTNUGjøvik
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
B.Sc.180ITProgramming (Applications, Games)http://www.ntnu.no/studier/bprog
Bachelor i programmering er utdanningen for deg som ønsker å utvikle morgendagens programvareløsninger. I studiet opparbeider man ferdigheter i å skrive god, effektiv og feilfri programkode i ulike programmeringsspråk. Du følger prosessen fra ide til fungerende program med spesialisering i spillprogrammering eller applikasjonsutvikling.
27
NTNUÅlesund
Faculty of Information Technology and Electrical Engineering
M.Sc.120ITSimulation + Visualizationhttp://www.ntnu.no/studier/880mvs
Bli ekspert i metoder som kunstig intelligens, svermintelligens, maskinlæring og Monte Carlo-simulering, for bruk i ditt eget fagfelt. Noe programmeringsforkunnskap anbefales.
28
UiBBergenFaculty of HumanitiesB.A.180
Humanities
Digital Culturehttp://www.uib.no/studieprogram/BAHF-DIKUL
Digital kultur er studiet av forholdet mellom teknologi og kulturen vår. Du vil få innsikt i korleis estetiske sjangrar utviklar seg i samspel med dagens teknologi. Vidare vil du få ei djupare forståing av ei breiare samfunns- og kulturutvikling som er uløyseleg knytt til teknologi. Innanfor digitale sjangrar har vi særleg fokus på elektronisk litteratur, men studiet av dataspel og digital kunst er også en del av faget vårt. Praksis er ein viktig del av utdanninga. Du lærer grunnleggande webdesign, og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangrar både visuelt og tekstleg. Du får anledning til å skape digital kunst eller litteratur, og til å jobbe med digitale forskingsmetodar.
29
UiBBergenFaculty of Social SciencesB.A.180
Information Science
ICThttp://www.uib.no/studieprogram/BASV-IKT
Studiet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kombinerer tekniske informatikkfag med samfunnsvitskapeleg informasjonsvitskap, og gir på denne måten dobbel kompetanse.
30
UiBBergenFaculty of Social SciencesB.A.180
Information Science
Information Sciencehttp://www.uib.no/studieprogram/BASV-INFO
Studiet i informasjonsvitskap gir deg ei brei innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og ei fordjuping i nokre av dei sentrale emna i faget.
31
UiBBergen
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180
Computer Science
Data Technology (Computer Science)
http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DTEK
Datateknologi ved Institutt for informatikk i Bergen gir deg eit praktisk og teoretisk grunnlag innanfor programmering, testing og utvikling av datasystem. Du lærer ikkje berre prinsipp, teknikkar og metodar for programutvikling, men du får også trening i praktisk problemløysing. Slik utviklar du ferdigheiter i kreativ og analytisk tenking.
32
UiBBergen
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180
Computer Science
Data Security (Computer Science)http://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DSIK
Bachelorstudiet i datatryggleik tek opp korleis ein kan utforme, implementere og analysere IKT-infrastruktur som er robuste mot både tilfeldige feil og målretta angrep. Målet med programmet er å gi både ei teoretisk for­ståing for robuste IKT-system, og ei praktisk evne til å utvikle og halde ved like slike system.
33
UiBBergen
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180
Computer Science
Computer Sciencehttp://www.uib.no/studieprogram/BAMN-DVIT
På datavitskap lærer du å programmere i Java og Haskell, men du lærer også matematikken som ligg til grunn for mange av dagens teknologiske løysingar. Du tileignar deg ein sterk teoretisk kompetanse innanfor programmeringsspråk, algoritmar, og modellering ved hjelp av matematikk. Utvikling av avanserte datasystem krev presis formulering og modellering av problemstillingar, og ei evne til å finne fram til kjernen av problemet ¿ uansett om det dreier seg om klimamodellering, aksjehandel, medisinsk bildebehandling, eller eit nytt strategispel.
34
UiBBergenFaculty of Social SciencesB.A.180DesignMedia and Interaction Designhttp://www.uib.no/studieprogram/BASV-MIX
På bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign lærer du å forstå kva brukarane treng i slike situasjonar, og gjer dei i stand til å designe løysingar for interaksjon som gjer medieproduksjon effektivt og mediebruk brukarvennleg. Gjennom utdanninga får du kunnskap om interaksjonsdesign og digitale grenseflater som sikrar inkluderande og intuitiv menneske¿maskin-interaksjon og positive brukaropplevingar knytt til medieproduksjon og mediebruk, inkludert web, mobile løysingar og spel.
35
UiBBergenFaculty of Social SciencesB.A.180MediaMedia Studieshttp://www.uib.no/studieprogram/BASV-MEVI
36
UiBBergen
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180StatisticsStatistics / Data Analysishttp://www.uib.no/studieprogram/BAMN-STATS
I løpet av studietida kjem du til å lære om statistikk og matematikk. Du kjem til å bruke mykje tid på å utvikle kunnskap innanfor sannsynsrekning, statistiske analysemetodar og generell matematikk. I tillegg kan du velje breiddefag frå andre fagfelt, for eksempel økonomi, fysikk eller biologi. Vidare gjer studiet deg i stand til å analysere store mengder med data ved å bruke datamaskin og spesialisert programvare.
37
UiBBergenFaculty of HumanitiesM.A.120LinguisticsNatural Language Processinghttp://www.uib.no/studieprogram/MAHF-DASPNo info
38
UiBBergenFaculty of HumanitiesM.A.120
Humanities
Digital Culturehttp://www.uib.no/studieprogram/MAHF-DIKUL
Masterprogrammet i Digital kultur har som mål å gje studentane ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar innan humanistiske perspektiv på digital kultur. Mastergradsstudiet i Digital kultur inneheld fleire hovudretningar, som alle kan kombinera teoretiske, metodiske, estetiske og teknologiutviklande perspektiv. Faget føreset både praktisk dugleik og analytiske og kreative evner innan område som elektronisk litteratur, spillteori, sosiale medium og digital medieestetikk. Faget føreset òg evne til å reflektere over teknologi, estetiske uttrykk, artefaktar, menneske, samfunn og kultur i samanheng.
39
UiBBergenFaculty of Social SciencesM.A.120
Information Science
Information Sciencehttp://www.uib.no/studieprogram/MASV-INFO
I informasjonsvitskap gjer ein empiriske studiar av informasjonssystem og aktivitetar knytte til slike, både med kvalitative og kvantitative metodar. Det som likevel kjenneteiknar faget mest, er at vi i vår forsking prøver å utvikle og forbetre informasjonssystema ved å faktisk designe ei forbetring, for eksempel i form av eit dataprogram, ein database, ein nettstad eller liknande.
40
UiBBergenFaculty of Social SciencesM.A.120DesignMedia and Interaction Designhttp://www.uib.no/studieprogram/MASV-MIX
Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign handlar om å laga teknologiske løysingar som hjelper mediebrukarar til å forstå og samhandla med innhald og teknologi. Studentane skal lære å utvikle nye tekniske og innhaldsmessige løysingar for mediebruk og som støttar arbeidspraksisar i mediebransjen. Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign gjev studentane ei bransjenær utdanning, som gjer dei i stand til å konstruere prototypar på nye medium, og evaluere brukaropplevingane til mediebrukare og profesjonelle, og på denne måten utvikle effektive og engasjerande løysingar, inklusiv multiplatform-løysingar, mellom brukare og media.
41
UiBBergenFaculty of Social SciencesM.A.120MediaMedia Studieshttp://www.uib.no/studieprogram/MASV-MEVI
Siktemålet med masterstudiet i medievitskap er å styrkja studentane sine historiske og teoretiske kunnskapar, analytiske evner og kritiske kompetanse i forhold til medier og kommunikasjon som sosiale og kulturelle fenomen. Vidare skal studiet fremja forståing for samspelet mellom kulturhistoriske, økonomiske og teknologiske forhold og deira innverknad på medie- og kulturproduksjon, medienes estetikk og kulturelle former, og mediene sitt samvirke med andre samfunnsinstitusjonar. Desse fagområda vert dekt av forskjellige valkurs som gjev fordjuping i sentrale medievitskaplege perspektiv og emneområde, slik at det samla utvalet av kurs speglar bredda i medievitskapen. Kursa kan vere knytt til forskingsprosjekt ved instituttet. Ulike undervisnings- og vurderingsformer vert nytta. Nokre kurs vil gje studentane høve til å ta del i forskingsarbeid eller andre praktiske øvingar. Masteroppgåva representerer ei spesialisering innan studiet. Studiet vektlegg å vidareutvikla skriftleg og munnleg formuleringsevne, og gjev trening i vitskapleg arbeid og framstilling gjennom skriving av ei masteroppgåve.
42
UiBBergenFaculty of PsychologyM.A.120TeachingICT Teaching
http://www.uib.no/en/studyprogramme/MAPS-PEDIK
The relationship and tension between the different forms of knowledge, and views on learning, educational policy and educational practices are central during the first part of the programme. These contexts and tensions will be illuminated and explained both as relevant social phenomena and as basic educational philosophy issues. Key educational research topics; such as learning, knowledge and education, are illuminated and explained in different contexts; examples of which are educational institutions, management, businesses and organizations. The second half of the programme will qualify students to plan and execute an independent scientific work (master's thesis corresponding to 60 credits). This also requires the competence to assess research and development work in the field of education.
43
UiBBergenFaculty of Social Sciencesårsenhet60
Information Science
Information Science
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-INFO
Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn.
44
UiBBergenFaculty of Social Sciencesårsenhet60MediaMedia Studies
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-MEVI
Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medieinstitusjonane og av forholdet mellom publikum og medieinnhald og mellom media og samfunnet.
45
AHOOsloM.A.120DesignInteraction design
https://aho.no/en/about-aho/unitsfields/interaction-design
Interaction designers create the interfaces and interactions around digital products, such as mobile apps, games, web services and social media. Digital networks and devices are becoming increasingly important in culture, business and society and interaction designers are increasingly in demand in both the private and public sectors.
46
AHOOsloM.A.300DesignInteraction design
https://aho.no/en/about-aho/unitsfields/interaction-design
Interaction designers create the interfaces and interactions around digital products, such as mobile apps, games, web services and social media. Digital networks and devices are becoming increasingly important in culture, business and society and interaction designers are increasingly in demand in both the private and public sectors.
47
INNHamarDept. of Fine Arts and Computer Scienceårsenhet60DesignAnimation and Game Sciences
https://www.inn.no/studier/studietilbud/animasjon-og-spill/add-on-programme-in-augmented-and-virtual-reality
Studiet er en praktisk og fremtidsrettet utdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert kompetanse innenfor ny teknologi både for offentlige og private aktører. Studiet gir både grunnleggende og videregående kunnskap og ferdigheter i Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) til bruk i opplæringsøyemed innenfor utdanning, industri og «edutainment».
48
INNHamarDept. of Fine Arts and Computer ScienceB.A.180DesignAnimation and Digital Art
https://www.inn.no/studier/studietilbud/animasjon-og-spill/bachelor-i-animasjon-og-digital-kunst
På studiet i Animasjon og digital kunst lærer du å skape en illusjon av liv og bevegelse. Du får mulighet til å velge fordypning enten innenfor animasjon og modellering eller digital kunst fra og med 3. semester. Studiet gir en omfattende innføring inn i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst. Du vil lære hvordan å bringe ideer til virkelighet ved å skape bevegelse og spesialeffekter for animerte historier, filmer, dataspill og reklamer. Du begynner å utvikle din kunstneriske visjon med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. Fra andre studieår er det fordypningsemner der du kan velge mellom animasjon/3D-modellering eller digital kunst (blant annet konseptkunst og bevegelsesgrafikk).
49
INNHamarDept. of Fine Arts and Computer ScienceB.A.180DesignGame Technology and Simulation
https://www.inn.no/studier/studietilbud/animasjon-og-spill/bachelor-i-spillteknologi-og-simulering
Studiet vil appellere til deg hvis du har en interesse for datagrafikk, programmering, design og visualisering. Det er egnet for studenter som er interessert i å kombinere kreativitet og avansert programmering for å utvikle spill. Det gir en blanding av tekniske og kreative ferdigheter for de som ønsker å lære teknikker for å bygge visuelle systemer. Studiet gir teknologiske dataferdigheter i utvikling av programvare blant annet innenfor kreative næringer og ingeniørfag.
50
INNHamarDept. of HumanitiesM.A.120
Humanities
Digital Communication and Culture
https://www.inn.no/studier/studietilbud/spraak-og-litteratur/master-i-digital-kommunikasjon-og-kultur
Master i digital kommunikasjon og kultur er et studium som gir deg grundig innsikt i disse spørsmålene. Studiet gir deg avansert kunnskap om digitale medier, om ulike digitale sjangrer, om språklig mangfold og språkbruk på nett, om dataspill og digital litteratur, om digital etikk og estetikk. Dette er kunnskap som i dag etterspørres, og som er sentral i en rekke kultur- og kommunikasjonsyrker, i og utenfor utdannings-, bibliotek- og kultur- og mediesektoren
51
HiOAOsloFaculty of Social SciencesM.A.120
Information Science
Library Studies
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap
Gjennom masterstudiet lærer du å håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap på fagområdet. Det gir deg analytisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet, og kandidater med mastergrad får ofte mer ansvar og høyere lønn enn andre kandidater. Du lærer også å formulere problemstillinger for et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt, i et solid fagmiljø som holder høyt nivå internasjonalt.
52
HiOAOslo
Faculty of Education and International Studies
M.A.120TeachingICT Teaching
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/IKT-stoettet-laering
Gjennom studiet skal studentene bli kompetente og kritiske ledere og samarbeidspartnere innen fagområdet. De skal kunne utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser innenfor skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet. Spesielt skal de være kvalifisert for undervisning i IKT-fag i videregående skole.
53
HiOAOsloFaculty of Technology, Art and DesignM.A.120ICTICT (general)
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Master/Universell-utforming-av-IKT
With the emerging e-society, it is becoming essential that all electronic information and services should be accessible for all, regardless of devices, situations, and abilities. This requires competent ICT professionals who are able to create universally accessible user interfaces. Furthermore, the emergence of the e-society poses a great challenge on ICT infrastructure and services in our society.
54
HiOAOsloFaculty of Social Sciencesårsenhet60
Information Science
Archival Studies
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Arkivvitenskap
Årsstudiet i arkivvitenskap gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet.
55
HiOAOsloFaculty of Social Sciencesårsenhet60
Information Science
Library Studies
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap
Studiet gir kunnskap i å organisere, lagre og gjenfinne informasjon, denne delen utgjør 30 av totalt 60 studiepoeng. Formidling av litteratur og kultur står også sentralt. I bibliotek og samfunn vektlegges biblioteket som samfunnsinstitusjon.
56
HiOAOsloFaculty of Social Sciencesårsenhet60MediaMedia and Communication
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/arsstudier/Medier-og-kommunikasjon
Årsstudiet i medier og kommunikasjon er et tverrfaglig studium som omfatter teoretiske, analytiske og praktisk-estetiske tilnærmingsmåter til emnet medier og kommunikasjon. Studiet gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale, estetiske og politiske aspekter ved mediene, med særlig vekt på å utvikle kritisk refleksjon og mediepedagogisk basiskompetanse.
57
HiOAOsloFaculty of Technology, Art and Designårsenhet60Design
Design and communication in digital media
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/AArsstudier/Design-og-kommunikasjon-i-digitale-medier
I studiet lærer du å utforme og formidle budskap gjennom digitale medier. Studiet er beregnet på deg som ønsker å utvikle praktiske ferdigheter på dette området. Du skal også kunne oppøve analytisk forståelse og evne til kritisk refleksjon.
58
HiOAOsloFaculty of Social SciencesB.A.180MediaMedia and Communication
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Medier-og-kommunikasjon
Studiet er tverrfaglig og omfatter teoretiske, analytiske, praktiske og estetiske tilnærmingsmåter til medier og kommunikasjon. Kommunikasjon, informasjonsformidling, medieproduksjon og analyse er sentrale temaer i studiet.
59
HiOAOsloFaculty of Technology, Art and DesignB.A.180
Information Science
Information Technology
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Bachelor/Informasjonsteknologi
Her har du mulighet til å studere bredt og dypt innen design, utvikling, administrasjon, og vedlikehold av datasystem.
60
HiOAOsloFaculty of Technology, Art and DesignB.A.180
Data Analysis
Data Engineering
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Bachelor/Dataingenioer
Dataingeniørstudiet gir bred kompetanse som dekker datafag, realfag og samfunnsfag.
61
HiOAOsloFaculty of Technology, Art and DesignB.A.180DesignData Technology
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/TKD/Bachelor/Anvendt-datateknologi
Studiet gir kompetanse i å designe og utvikle dataløsninger som fremmer brukeropplevelser.
62
HiOAOsloFaculty of Social SciencesB.A.180
Information Science
Library Studies
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Bibliotek-og-informasjonsvitenskap
Studiet er organisert i emnegruppene kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, bibliotek og samfunn og litteratur og bruker. I utdanningens første to år består halvparten av IKT-emner som søking i databaser, publisering på nett, XML, databaseteori og datautveksling.
63
HiOAOsloFaculty of Social SciencesB.A.180
Information Science
Archival Studies
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Arkivvitenskap
Bachelorstudiet gir deg teoretisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet. Det gir deg også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og bruk av elektroniske arkivsystemer.
64
HSNKongsberg
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
B.A.180
Engineering
Data Engineering
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/bachelor-i-ingeniorfag-dataingenior/
Dataingeniørutdanningen hos oss er anerkjent i industri og næringsliv. Som vertskap for mange av landets ledende teknologibedrifter har Kongsberg et bredt og avansert kompetansemiljø innen teknologi. Fokuset innen dataingeniørutdannelsen er på kjernen og de grunnleggende elementer i et datasystem.
65
HSNKongsberg
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
B.A.180
Engineering
Data Technology
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/bachelor-i-ingeniorfag-datateknikk/
Bli en dataingeniør med grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i programutvikling, nettverk og sikkerhet, med spesialiseringsemner innen sikkerhet (cyber security), tingenes internett (IoT) og/eller kunstig intelligens (AI).
66
HSNNotoddenFaculty of Visual Arts, Design and Musicårsenhet60DesignDesign and New Media
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/design-i-nye-medier/
Design i nye medier er et spennende og fremtidsrettet studie der du kan utforske sosiale medier og utvikle ferdighetene dine innen 3D-design og visualisering, app-design for nettbrett og mobiler og digitalbasert animasjon. Lær om idéutvikling og regnskap, prosjektstyring og merkevarebygging – og realiser ditt eget produkt eller tjeneste.
67
HSNNotoddenFaculty of Visual Arts, Design and Musicårsenhet60DesignDigital Media Design
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/arstudium-i-digital-mediedesign/
Digital mediedesign er midt i blinken for deg som er interessert i grafisk design og vil være med å designe magasiner, nettsider eller gjøre virkelighet ut av et filmmanus. Her får du utforske et bredt spekter av medier - fra kunst og uttrykk, til å planlegge og jobbe kreativt med film.
68
HSN
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
årsenhet60
Engineering
Geographical Information Systems
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/geografiske-informasjonssystem-pabygging/
Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et fag hvor en tar i bruk dataverktøy for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av geografiske data.
69
HSNVestfold
Faculty of Humanities, Sports, and Educational Science
årsenhet30TeachingICT Teaching
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/ikt-i-laring/
På IKT i læring får du kunnskap til å mestre en digital kompetent skole i et moderne samfunn. IKT i læring inneholder arbeidmetoder som viser veier å gå for integrering av digitale verktøy og medier i læringsarbeidet, i grunnskole og videregående opplæring.
70
HSN
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
B.A.180ITIT an Information Systems
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/bachelor-i-it-og-informasjonssystemer/
Systemer og teknisk infrastruktur er en viktig del av alle bedrifters hverdag. Næringslivet og offentlig sektor har stort behov for medarbeidere med kompetanse innenfor program- og systemutvikling, webbaserte løsninger og IT-forvaltning generelt. Studiet i IT og informasjonssystemer imøtekommer denne etterspørselen.
71
HSN
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
årsenhet60ITIT an Information Systems
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/arsstudium-i-it-og-informasjonssystemer/
Lær om web-løsninger, database, informasjonssystemer og programmering. Med dette studiet i står du godt rustet til videre utdanning.
72
HSN
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
courseITIT an Information Systems
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/enkeltemner-it-og-informasjonsbehandling/
enkeltemner i IT, GIS og informasjonsbehandling
73
HSN[online studies]
Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences
årsenhet60ITIT an Information Systems
https://www.usn.no/studier/finn-studier/ingenior-sivilingenior-teknologi-og-it/arsstudium-i-informasjonsbehandling/
Årstudiet i informasjonsbehandling gir deg verdifull kunnskap og en stadig mer etterspurt kompetanse. Enten du fortsetter med videre IT-studier eller du ønsker å ha årsstudiet som en tilleggskompetanse til annen utdanning vil studiet gi deg en innsikt du vil få bruk for både i arbeidslivet og privat.
74
HSNDrammenFaculty of Visual Arts, Design and MusicB.A.180DesignVisual Communication
https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-design-og-musikk/bachelor-i-visuell-kommunikasjon/
Har du lyst til å jobbe med grafisk design og markedsrettet kommunikasjon? Visuell kommunikasjon passer for deg som vil ha et kreativt yrke, liker å uttrykke deg, og som trives med både tegnesaker og datamaskin som verktøy.
75
HSNVestfold
Faculty of Humanities, Sports, and Educational Science
årsenhet30TeachingICT Teaching
https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/voksnes-laring-og-grunnleggende-bruk-av-ikt/
Dette studiet er et videreutdanningstilbud som passer dersom du ønsker å kombinere jobb og studier, lære mer, øke din formelle kompetanse og styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er et IKT-faglig og pedagogisk studium for lærere eller andre som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.
76
HiVolda[online studies]Faculty of Humanities and Educationårsenhet60TeachingICT Teaching
https://studietilbod.hivolda.no/nn/program/dkl60navgd
Målgruppa for studiet er lærarar i grunnskule og vidaregående skule, pedagogar i barnehage, skuleleiarar og studentar som er under lærarutdanning eller i løp som leier fram mot pedagogisk praksis. Det primære føremålet er å sette pedagogar i skule og barnehage i stand til å nå mål i planverket med støtte i kreativ og målretta bruk av digitale verktøy og arbeidsmåtar. Studiet er fleksibelt og nettbasert, og du kan velje studieprogresjon ut frå eigne ønsker og behov.
77
HiVoldaVoldaFaculty of Media and JournalismM.A.120MediaPractical Media Studieshttps://studietilbod.hivolda.no/nn/node/332
Media professions are changing. Journalists, communicators, animators, producers and documentarists are becoming closer connected professionally. As the only institution in Norway, Volda University College is offering a Practical Media master's degree, where students from the various media professions meet.
78
HiVoldaVoldaFaculty of Media and JournalismB.A.180DesignMedia, ICT and Design
https://studietilbod.hivolda.no/nn/program/midbvdes
Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i framtidas mediebransje? På Media, IKT og Design skapar du innhald for og utformar dagens og morgondagens plattformar. I studieretninga Mediedesign jobbar du med å designe brukarorienterte visuelle og interaktive produkt som kombinerer tekst, lyd, bilde og video.
79
HiVoldaVoldaFaculty of Media and JournalismB.A.180MediaMediaproduction
https://studietilbod.hivolda.no/nn/program/midbvpro
Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i framtidas mediebransje? På Media, IKT og design skapar du innhald for og utformar dagens og morgondagens plattformer. I studieretninga Medieproduksjon jobbar du med bilde­ og videoproduksjonar innan fleire sjangrar.
80
HiVoldaVoldaFaculty of Media and Journalismårsenhet60MediaMedia Studies
https://studietilbod.hivolda.no/nn/program/med%C3%A5v
Mediekunnskap årsstudium gir deg brei innføring i tradisjonelle og nye medium relatert til skule, arbeidsliv og samfunn.
81
HiOfHaldenFaculty of Computer ScienceB.A.180DesignDigital Media Production
http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=3034&module=studieinfo&type=katalog#/aktuelt
Studiet i digitale medier og design gir deg digital kompetanse nært koblet til kreative fag. Det vil lære deg å skape og bygge digitale dingser og innhold, fra idé til ferdig produkt, gjennom design, produksjon og programmering. I studiet er det utstrakt samarbeid med næringsliv og media.
82
HiOfHaldenFaculty of Computer ScienceB.A.180IT
Information Systems and IT Management
http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=958&module=studieinfo&type=katalog#/aktuelt
Studiet gir deg kompetanse i strategisk og praktisk bruk av IT i virksomheter, samt kunnskap om databaser, programvareutvikling og webutvikling. Du vil også studere ledelsesfag som markedsføring, strategi og bedriftsøkonomisk analyse.
83
KristianiaOslo, TrondheimCreativity and InnovationB.A.180DesignGraphics Designhttps://kristiania.no/studie/bachelor-grafisk-design
På få år har samfunnet blitt bortimot heldigitalt, og omtrent over natta har «alle» fått internett rett i lomma. Det har ført til at bedrifter og organisasjoner krever mer enn bare en stilig logo eller en raff brosjyre. De vil ha engasjerende kommunikasjon i alle kanaler.
84
HVLBergenSection for Engineering and EconomicsB.A.180
Engineering
Data Engineering
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/data/
Som dataingeniør kan du jobbe kvar som helst i verda og innan kva slags bransje som helst. Data- og informasjonsteknologi er i høgste grad til stades overalt i samfunnet i dag. Datasystem blir brukt innan dei fleste områda i samfunnet, som helse og omsorg, nyhende og media, handel og energiforsyning.
85
HVLBergenSection for Engineering and EconomicsB.A.180ITInformation Technology
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/inf/
Data- og informasjonsteknologi er med på å danne kjernen i mobiltelefonen, minibanken, kortlesaren i butikken og moderne bilar, berre for å nemne noko. Datasystem brukast innan dei fleste områda i samfunnet, som for eksempel helse og omsorg, nyhende og media, handel og energiforsyning.
86
HVLBergenSection for Engineering and EconomicsM.A.120ITCommunication Systems
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/kom-ma/
Dette mastertudiet gir deg spesialisering innanfor datakommunikasjon. Masterutdanninga gir ei fordjuping i avansert nettverksteknologi, trådlaus kommunikasjon og datatryggleik. Masterprogrammet eignar seg godt for deg som har ein bachelorgrad i kommunikasjonssystem eller informatikk.
87
HVLStord
Section for Teaching and Cultural Studies
M.A.120TeachingICT Teaching
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/master/
HVL er ein av få institusjonar i Noreg som tilbyr dette studiet. Master IKT i læring er eit tverrfagleg studium på høgare nivå for pedagogar/lærarar. Bruk, integrering og nytte av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt. Studiet gir kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål, som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy.
88
UiOOslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180
Computer Science
Language Technology
http://www.uio.no/studier/program/informatikk-sprakteknologi/index.html
Språkbasert informatikk og teknologi som Google Translate og Apples Siri er blitt allemannseie. Feltet er i stadig utvikling og brukes i helsesektoren, analyse av data og brukeratferd, etterretning og samfunnsforskning.
89
UiOOslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
M.Sc.120
Computer Science
Language and Communication
http://www.uio.no/studier/program/inf-sprak-master/index.html
Masterprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon, gir deg muligheten til å studere hvordan datamaskiner håndterer og modellerer hvordan mennesker kommuniserer gjennom språk.
90
UiOOsloFaculty of HumanitiesB.A.180MediaMedia Studies
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap/
Vi bruker sju timer på aviser, tv, radio, data, blader og bøker hver eneste dag i vår del av verden. Hva gjør det med oss? Medievitenskap er studiet av mediene, deres innhold og hvilke effekter de har på individ og samfunn.
91
UiOOsloFaculty of Humanitiesårsenhet60MediaMedia Studies
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-aarsenhet/
Medievitenskap er studiet av ulike mediers produksjon, form og samfunnsrolle. Gjennom årsenheten i medievitenskap blir du kjent med teorier og metoder innen faget, slik at du blir i stand til å vurdere, analysere og forstå innholdet i mediene.
92
UiOOslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
M.Sc.120
Computer Science
Interaction design
http://www.uio.no/studier/program/inf-design-master/index.html
Dette masterprogrammet gir deg tverrfaglig kompetanse til å forstå hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnet og hvordan teknologi kan brukes til å løse viktige oppgaver.
93
UiOOslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
B.Sc.180
Computer Science
Interaction designhttp://www.uio.no/studier/program/inf-design/
For at folk skal ha nytte av IT, trengs innsikt i både teknologier og hvordan de brukes. På dette studiet lærer du å skape god IT-løsninger for blant annet apper og nettsider ved å undersøke brukernes behov og så bruke denne innsikten når du designer og programmerer.
94
UiOOsloFaculty of HumanitiesM.A.120MediaMedia Studies
http://www.uio.no/studier/program/medievitenskap-master/
En norskspråklig mastergrad i medievitenskap eller en internasjonal mastergrad i Nordic Media.
95
UiOOsloFaculty of HumanitiesB.A.180LinguisticsLinguistics
http://www.uio.no/studier/program/lingvistikk/index.html
Hva er språk? Hvordan lærer og bruker vi språk? Hva er grunnleggende likt i verdens språk, og hva skiller språkene fra hverandre?
96
UiOOsloFaculty of HumanitiesM.A.120LinguisticsLinguistics
http://www.uio.no/studier/program/lingvistikk-master/index.html
Den vitenskapelige utforskningen av menneskenes språk har avdekket mange fellestrekk i strukturer og bruksmåter. Samtidig er det påvist stor variasjon både typologisk, geografisk og sosialt. På masterprogrammet i lingvistikk kan du studere både likheter og forskjeller i hvordan språk er oppbygd, hvordan de fungerer og hvordan de varierer.
97
UiOOsloFaculty of Social SciencesM.A.120
Social Sciences
Society, Science and Technology in Europe
http://www.uio.no/studier/program/esst-master/index.html
ESST er et tverrfaglig masterprogram der du lærer å forstå samspillet mellom samfunn, vitenskap, innovasjon og teknologi. Du kan spesialisere deg i innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier.
98
UiOOsloFaculty of HumanitiesM.A.120Linguistics
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society
http://www.uio.no/english/studies/programmes/linguistics-multilingual/index.html
How do you learn, teach or translate a language? How can languages be compared? This programme offers an applied perspective on linguistics and multilingualism. Students spend one year at the University of Oslo and one year at the Catholic University of Louvain, receiving an international double Master’s degree.
99
UiOOslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
M.Sc.120
Computer Science
Data Modeling and Data Analysis
http://www.uio.no/studier/program/modellering-dataanalyse-master/index.html
Modellering og Dataanalyse (MoD) er et masterprogram der du lærer å bruke og utvikle ulike verktøy basert på statistikk, matematikk og informatikk. Slike verktøy brukes i stadig større utstrekning til å løse problemer innen mange ulike felt, som f.eks. medisin, bioteknologi, industri, samfunnsvitenskap, finans og forsikring.
100
UiAGrimstad
Faculty of Technology and Natural Sciences
B.Sc.180
Engineering
Data Engineeringhttp://www.uia.no/studier/data-ingenioerfag
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for utvikling og drift av alle virksomheter. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort. Som dataingeniør vil du være kvalifisert for spennende og interessante oppgaver. Du kan spesialisere deg innen modellering, grafiske systemer, drift av datasystemer, multimedia, web/html/XML eller programmering. Dette gir gode muligheter for å delta i prosjekter i samarbeid med bedrifter. Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Du har derfor mulighet for å samarbeide med lokale bedrifter mens du studerer.
Loading...