DS coi thi tuan 51 nam 2017-2018 lien thong.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thiNgày thiThứ
Tuần
Thi lầnHình
thức thi
Ghi chú
2
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D2BCK1Sáng8/9/20187511
3
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D2BCK1Sáng8/9/20187511
4
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D2BCK1Sáng8/9/20187511
5
7HoaDDĐặng Thị Hòa
Điều dưỡng
D2BCK1Sáng8/9/20187511
6
7DungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
D2BCK1Sáng8/9/20187511
7
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
X3GGB1Sáng8/9/20187511
8
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3BC1Sáng8/9/20187511PM
9
7
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcS3BC1Sáng8/9/20187511PM
10
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS3BC1Sáng8/9/20187511PM
11
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3BC1Sáng8/9/20187511PM
12
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3BC1Sáng8/9/20187511PM
13
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3BC1Sáng8/9/20187511PM
14
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3BC2Sáng8/9/20187511PM
15
7
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcS3BC2Sáng8/9/20187511PM
16
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS3BC2Sáng8/9/20187511PM
17
7NamDuocThái Hoàng NamDượcS3BC2Sáng8/9/20187511PM
18
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3BC2Sáng8/9/20187511PM
19
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3BC2Sáng8/9/20187511PM
20
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC3BH23Sáng8/9/20187511PM
21
7
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcC3BH23Sáng8/9/20187511PM
22
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcC3BH23Sáng8/9/20187511PM
23
7NamDuocThái Hoàng NamDượcC3BH23Sáng8/9/20187511PM
24
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3BHCS3Sáng8/9/20187511PM
25
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcH3BHCS3Sáng8/9/20187511PM
26
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
27
7
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
28
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
29
7NamDuocThái Hoàng NamDượcD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
30
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
31
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcD3DDCS24Sáng8/9/20187511PM
32
7PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH3CSPN6Chiều8/9/20187511
33
7VanSanLê Thị Thanh VânSảnH3CSPN6Chiều8/9/20187511
34
7
KhuyenXN
Lê Thị Vỹ Khuyên
Xét nghiệm
H3CSPN6Chiều8/9/20187511
35
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnH2PTAT6Chiều8/9/20187511
36
7
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnH2PTAT6Chiều8/9/20187511
37
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
H2PTAT6Chiều8/9/20187511
38
7HoaDDĐặng Thị Hòa
Điều dưỡng
H2PTAT6Chiều8/9/20187511
39
7DungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
H2PTAT6Chiều8/9/20187511
40
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoH2PTAT6Chiều8/9/20187511
41
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
H2PTAT6Chiều8/9/20187511
42
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
43
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
44
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
45
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐD3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
46
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
47
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD3DDTC6Chiều8/9/20187511PM
48
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
49
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
S3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
50
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
S3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
51
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
52
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
53
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS3,C3BHCS7Chiều8/9/20187511PM
54
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
55
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
S3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
56
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
S3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
57
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
58
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
59
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS3BHCS8Chiều8/9/20187511PM
60
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3BHCS9Chiều8/9/20187511PM
61
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
S3BHCS9Chiều8/9/20187511PM
62
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
S3BHCS9Chiều8/9/20187511PM
63
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS3BHCS9Chiều8/9/20187511PM
64
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD2CSTD9Chiều8/9/20187511PM
65
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD2CSTD9Chiều8/9/20187511PM
66
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD2CSTD10Chiều8/9/20187511PM
67
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D2CSTD10Chiều8/9/20187511PM
68
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D2CSTD10Chiều8/9/20187511PM
69
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐD2CSTD10Chiều8/9/20187511PM
70
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíX2LYT10Chiều8/9/20187511PM
71
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVX3LYT10Chiều8/9/20187511PM
72
CNVanSanLê Thị Thanh VânSảnH3CSTN1Sáng9/9/2018CN511
73
CN
PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnH3CSTN1Sáng9/9/2018CN511
74
CN
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnH3CSTN1Sáng9/9/2018CN511
75
CNHoaDDĐặng Thị Hòa
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng9/9/2018CN511Dừng thi
76
CNUyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng9/9/2018CN511Dừng thi
77
CNPhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD2CSUT1Sáng9/9/2018CN511Dừng thi
78
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD2CSUT1Sáng9/9/2018CN511Dừng thi
79
CNMinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐX2NCKH1Sáng9/9/2018CN511
80
CNNghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhX3NCKH1Sáng9/9/2018CN511
81
CNThuongCTHồ Thị ThườngChính trịH2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
82
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
83
CNTrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnH2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
84
CNDungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
H2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
85
CNGiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
H2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
86
CNThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
H2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
87
CNChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
H2QLHS1Sáng9/9/2018CN511
88
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
89
CN
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
90
CNTienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
91
CN
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
92
CNHuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
93
CNNamDuocThái Hoàng NamDượcS3DCT1Sáng9/9/2018CN511PM
94
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
95
CN
QuanDuoc
Nguyễn Văn QuânDượcS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
96
CNTienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
97
CN
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
98
CNHuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
99
CNNamDuocThái Hoàng NamDượcS3DCT2Sáng9/9/2018CN511PM
100
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS3DCT3Sáng9/9/2018CN511PM
Loading...
 
 
 
giao vien coi thi
 
 
Main menu