JAKO_Spajalica (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABB
1
TimestampNaziv organizacije
Županija u kojoj je sjedište vaše organizacije
Grad/mjesto u kojem je sjedište vaše organizacije
Adresa organizacije
Kontakt osoba u organizaciji
Kontakt telefon / mobitel
Kontakt mobitelKontakt e-mail adresa
Web stranice / Facebook stranice organizacije / Twitter
OIB organizacijeRNO broj organizacije
Područje djelovanja organizacije
Vizija i misija vaše organizacije
Je li vaša organizacija članica neke mreže organizacija na nacionalnoj, regionalnoj ili EU razini?
Tko su korisnici/e aktivnosti/usluga/proizvoda vaše organizacije?
Broj zaposlenih u vašoj organizaciji?
Vodite li jednostavno ili dvojno knjigovodstvo?
Prihodi vaše organizacije u prošloj godini
Izvori financiranja
Imate li iskustva u provedbi EU projekata?
Ako je odgovor na prethodno pitanje bio DA, molimo navedite da li ste bili nositelj / partner / ili oboje na projektima.
Imate li iskustva u provedbi projekata financiranih od strane nacionalnih donatora?
Navedite 3 najznačajnija projekta/programa koje ste provodili (provodite) u protekle dvije godine.
Djelujete:
Izrađujete li godišnji izvještaj vaše organizacije?
Ukoliko izrađujete godišnje izvještaje, molimo navedite link (internetsku adresu) s kojeg se izvještaji eventualno mogu preuzeti.
Zašto tražite partnersku/e organizaciju/e?
2
18/11/2014 14:31:21
Autonomni centar - ACT
XX MEĐIMURSKAČakovec
Dr. Ivana Novaka 38, HR-40000, Čakovec
Igor Roginek040390047info@actnow.hr
www.actnow.hr, www.facebook.com/autonomni.centar, www.twitter.com/act_ck
8409468434978441
izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
Autonomni centar - ACT je udruga građana koja informiranjem, savjetovanjem, izobrazbom i drugim oblicima podrške radi na razvoju društvenog kapitala zajednice i civilnog društva.
ACT-ova vizija je društvo s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode.
ECAS – European Citizens Action Service; Forum socijalnog poduzetništva – SEFOR; Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu pri Zakladi Anna Lindh; Mreža eko-društvene ekonomije Južne i Istočne Europe; Mreža mladih Hrvatske - MMH; Savez udruga KLUBTURA; Hrvatska mreža volonterskih centara - HMVC; CROSOL - Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske;
Mladi, stari i nemoćni, osobe s invaliditetom, organizacije civilnog društva, zadruge, lokalna i regionalna samouprava, društvena poduzeća...
više od 7dvojnoviše od 1 500 000 kn
ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
DAnositelj, partnerDA
* Program JAKO - Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kroz besplatne usluge informiranja savjetovanja i izobrazbe. Ciljane skupine: organizacije civilnog društva (udruge, građanske inicijative, zaklade, sindikati) i jedinice lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) na području sjeverozapadne Hrvatske.
* Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu. Cilje projekta je povećati zapošljivost pripadnika/ca romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji kao jedne od najranjivijih marginaliziranih skupina u ovoj regiji, te pridonijeti njihovoj društvenoj uključenosti kroz stvaranje poticajnog okruženja za socijalno zapošljavanje. Izgraditi kapacitete nezaposlenih Roma/Romkinja iz Međimurske županije za (samo)zapošljavanje i izgraditi održivi model za njihovo zapošljavanje kroz osnivanje socijalne zadruge za biodinamičku/organsku poljoprivredu.
* Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije. Cilj projekta je povećati i pružiti kvalitetne socijalne usluge pomoći kod kuće i pridonijeti prevenciji institucionalizacije u Međimurskoj županiji.
lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
DA
http://actnow.hr/podaci/izvjestaji/
Suradnja na razvoju novih projekata i programa, povećanje dostupnosti naših usluga
3
18/11/2014 14:48:36Mreža udruga Zagor
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
Zabok
Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok
Ivana Radanović098.183.13.80mreza@zagor.info
​Web: www.zagor.info
Facebook: http://www.facebook.com/zagor.info
Twitter: @zagorinfo
415073012762000874
promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava, izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva, mladi
Misija
Aktiviranje mladih, razvijanje i korištenje njihovih potencijala u svrhu pronalaženja novih i efikasnih rješenja za društvene izazove. Razvijanje partnerskih odnosa s organizacijama i institucijama radi jačanja kapaciteta mladih u razvoju programa i projekata za mlade. Stvaranje programa za mlade koji pomažu profesionalizaciji udruga mladih i za mlade radi otvaranja lokalnih centara za mlade u KZŽ i jačanja kapaciteta udruga i županijskog Centra za mlade.
Vizija
Poticanje, stvaranje i oblikovanje kreativnog razmišljanja i djelovanja u svrhu poboljšanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Youth Regional Network
Alps Adriatic Alliance
Mladi 15-30 godina starosti
Organizacije civilnoga društva
2-3dvojno150 001 - 500 000 kn
županija, ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, vlastiti prihodi od djelatnosti
DAnositelj, partnerDA
Program JAKO- jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i lokalnih zajednica. Ciljna skupina organizacije civilnog društva.
Građani i građanke imaju moć- razviti održive i particpativne demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou.
Prirodna i kulturna baština kroz igru – IGRAJ SE!- Kroz igru, kulturne događaje, razne radionice te stvaranjem novih 13 odgojno obrazovnih proizvoda, koji će se kreirati zajedno s mladima tijekom projekta, djecu, mlade i zajednicu potaknuti da na zanimljiv i inovativan način uče o zajedničkoj baštini pograničnog područja.
lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
DAwww.zagor.info
Kvalitetne partnerske organizacije za zajedničku prijavu na nacionalne i EU natječaje. Tematika projekata vezana uz područje djelovanja udruge.
4
18/11/2014 15:01:56
Pučko otvoreno učilište Varaždin
V VARAŽDINSKAVaraždinHallerova aleja 1/IIAna Cecelja099/2337504anacecelja@gmail.com
www.pou-vz.hr/
https://www.facebook.com/POUVZ?fref=ts
3496715399196474
izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva, obrazovanje odraslih
Da, Regionalne mreže za razvoj civilnoga društva sjeverozapadne Hrvatske.
djeca, mladi, osobe s posebnim potrebama, nezaposleni ili treća životna dob, svi građani
4-7jednostavno500 001 - 1 500 000 kn
grad / općina, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), vlastiti prihodi od djelatnosti
DAnositelj, partnerDA
Program za razvoj civilnoga društva, JAKO
- jačanje suradnje među udrugama sjeverozapadne Hrvatske
- ocd-i, neprofitne organizacije
Mala škola poduzetništva, akronim projekta Prekogranične suradnje SI-HR
- mladi, djeca, nezaposleni, obrtnici, poduzetnici
lokalno, regionalnoDA
Povezivanja s sličnim organizacijama, širenje mreže na izvaninstitucionalnu provedbu projekata i programa od općeg interesa.
5
20/11/2014 10:01:54
Udruga za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE)
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Koprivnica
Kolodvorska 7, 48000 Koprivnica
Sonja Hlebar098/9332406
sonja.hlebar@gmail.com
http://www.uzorhrvatske.hr/
23040021931172369
zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj
Vizija: Hrvatska je UZOR održivosti.

Misija: rješavanje društvenih problema u Republici Hrvatskoj na održivi način.
Sugrađani, djeca predškolske i školske dobi.
4-7dvojno150 001 - 500 000 kn
grad / općina, županija, ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), vlastiti prihodi od djelatnosti, privatne tvrtke
NEDA
Teretnim biciklom do održive zajednice. Ciljana skupina su građani a cilj koji se programom želi postići je uspostavljanje besplatnog sustava za sakupljanje starog papira teretnim biciklima u kućanstvima u cijeloj lokalnoj zajednici, a potom i u drugim gradovima.

Zajedno za djecu i planet zemlju.Ciljana skupina su djeca predškolske i školske dobi a cilj koji se programom želi postići je povećanje teorijskog i praktičnog znanja djece o odvojenom sakupljanju i zbrinjavanju otpada te recikliranju.


Program JAKO (Program razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH). Ciljana skupina su organizacije civilnoga društva,lokalne institucije i ostali dionici u lokalnim zajednicama. Temeljni cilj je stvaranje poticajnog okruženja i ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama.
nacionalnoNE
Zbog suradnje i razvoja postojećih i novih programa i projekata.
6
20/11/2014 11:50:49
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
V VARAŽDINSKAVARAŽDIN
JURAJA KRIŽANIĆA 33, 42000 VARAŽDIN
ANDREA MITER
042 206 250/ 099 3338656
dms_varazdin@sdmsh.hr
www.dms-varazdin.com.hr/www.facebook.com/dmsvz/twiter.com/DMSVarazdin
2573059917084832
promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
Vizija
Društvo jednakih mogućnosti s pravima i obvezama svake osobe uvažavajući njezine potrebe i poštujući njezino dostojanstvo.

Misija
Društvo multiple skleroze Varaždinske županije je neprofitna udruga koja kroz javno djelovanje, savjetovanje, edukacije, pružanje socijalnih usluga, suradnju i udruživanje radi na stvaranju uključivog, ravnopravnog i poticajnog okruženja za oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti.
Nacionalna razina
Savez Društava multiple skleroze Hrvatske
Oboljeli od multiple skleroze, te srodnih bolesti
Sve osobe s invaliditetom
više od 7dvojno500 001 - 1 500 000 kn
grad / općina, županija, ministarstvo/a, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
NEDA
Program financiran od MSPM "Usluge osobne asistencije osobama s najtežim invaliditetom"
Trogodišnji program financiran od MSPM - "Za kvalitetniji život"
Program financiran od Vž.županije za promicanje socijalnog poduzetništva i zapošljavanje teže zapošljivih osoba - "Za kvalitetniji život-pomoć oboljelima od multiple skleroze"
lokalno, regionalnoDAwww.dms-varazdin.com


Za lakše provođenje projekata i razmjenu iskustava u radu sa osobama s invaliditetom.
7
03/12/2014 02:49:37
Association Strive!/ Udruga Stremi!
XX MEĐIMURSKAČakovecBartola Kašića 17Mateja Gabor998736025
gabor.mateja@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationStrive
https://www.facebook.com/groups/associationstrive
Google+ : youthassociationstrive@gmail.com
498869956644255283
promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava, izvaninstitucionalna kultura, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
Promicanje mobilnosti i neformalne edukacije za mlade. Stremi! ka kreativnim promjenama.

Mobilty and non-formal education for youth. Strive! for progress, not perfection.
Salto Youth, C.E.T. Platform, ec.europa.eu
Korisnici aktivnosti su aktivni članovi, pasivni članovi te prijatelji Strive!a te svi mladi (srednjoškolci, studenti, mladi nezaposleni) od 15 do 30 koji se dobrovoljno uključuju u projekte kao sudionici.

Određeni projekti namijenjeni su marginaliziranim skupinama mladih.

Korisnici usluge (individualno informiranje o programima mobilnosti te savjetovanje u procesu prijave) su aktivni i pasivni članovi Udruge.

Korisnici proizvoda (Strive! promotivni materijali) su prijatelji Strive!a, participanti na međunarodnim projektima te javnost.
1jednostavnodo 15 000 kn
grad / općina, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
DAnositelj, partnerNE
„Think Outside The Box!“

Project 'Think Outside The Box!' was started by young students from Čakovec, the founders of the Association Strive!. It's a newly founded association that promotes unity, non-formal education and mobility of the youth in the Međimurje area and the entire Croatia. The goal of the association is to organise international projects in Čakovec, that would gather the youth from the entire Europe and by working together help positive changes in the society. Those projects are organised with the co-financing of the Erasmus+, new program of the European Union for education, training, youth and sport for the period from 2014. until 2020.
Project 'Think Outside The Box!' is the first project of the new association. The goal of the project was to stimulate people to a different, unconventional way of thinking, or to think from a different perspective. The other goal of the project was to inform young people of Čakovec about the
Strive! girls accomplished their goals through a three day project. On Thursday, 24th of July, a big box was set up on the Republic square. White, lacking information, the box raised the interest of the passersby until Saturday afternoon when it was moved to 'Prostor'. In the morning hours of Saturday, Strive! girls gave out 200 little boxes made by volunteers of the association in a two day workshop. In every box there was an invitation for a creative party, nice message and a candy. In the evening hours there was a creative party where, with the positive beats of DJ Mari Ta, the big white box was being transformed. On the party there was a lot of young people from the region that filled out the box with imaginative messages, while some even tried drawing. At midnight, Strive! girls organised a game for all the participants, and the winners won an interesting prize provided by the 'Lovrec' winery.

„Tvoja prilika da napraviš promjenu!“

Ciljevi projekta:
• Pružiti mladima da svoja tek stečena znanja iskušaju u praksi
• Omogućiti mladima da postanu kreatori promjena
• Omogućiti neformalnu edukaciju mladima u Hrvatskoj

Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci (početak projekta 1.11.2014.) U projektu će izravno sudjelovati 275 mladih u dobi od 15 do 30 godina iz cijele Hrvatske. Financirano je tek 20% projekta.

„Op, op, opa, dolazi Europa!“

- planirani početak projekta: veljača 2015.
- 10 informativno- interaktivnih radionica na temu mogućnosti odlaska na međunarodne razmjene, edukacije i volontiranja te mogućnostima volontiranja u RH
- ciljana skupina: mladi od 18 do 30 godina u Međimurskoj županiji i Gradu Zagrebu


lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
NE
Udruga je osnovana 27.6.2014.
Strive! je mlada udruga iz Čakovca koja želi pokrenuti promjene. Zvuči pomalo izlizano, a? E pa nije! Naš je cilj da zajedničkim snagama omogućimo mladima u Hrvatskoj da putuju, uče, istražuju, pomiču granice svoje kreativnosti te realiziraju ideje. To je nevladina organizacija koja promiče mobilnost, zajedništvo i neformalnu edukaciju, kroz organizaciju aktivnosti namijenjenih mladima, u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalne zajednice.
Udrugu smo osnovale mi: Tamara, Mateja, Jelena i Renata- studentice iz Čakovca, rođene u doba kada Justin Bieber nije bio ni biber. Tamara je socijalna pedagoginja, šarenih aspiracija, kojoj svjetska čuda nisu nepoznanica X; Mateja znatiželjno zuji po Europi, uvijek nešto piše i fotografira, a po struci je ekonomistica koja odbija završiti na burzi; Jelena je arhitektica u Beču, koja bi htjela nadmašiti i samog Gaudia; a Renata je anglističarka u Grazu, koja na japanskom uči i švedski. Sve smo mlade, ambiciozne i pomalo otkačene djevojke željne znanja i promjena. Otkrile smo mogućnosti koje pruža članstvo u Europskoj uniji te želimo te iste mogućnosti pružiti mladima na području Međimurja i šire. Tražimo partnere jer smo znatiželjne, volimo se družiti i pomoći ljudima.
8
12/12/2014 14:28:58
Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi
XX MEĐIMURSKANedelišće
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Vedrana Horvat989323599lag.mdib@gmail.com
http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/
86834640417237456Ruralni razvoj
Vizija lokalne razvojne strategije LAG-a: "Najpoželjnija sredina za život i rad!"

Misija LAG-a: "Poticanje održivog ruralnog razvoja."
LAG Međimurski doli i bregi je član Hrvatske mreže za ruralni razvoj, LEADER mreže Hrvatske i Mreže za ruralni razvoj Hrvatske, a preko njih i ELARD-a (Europske mreže za ruralni razvoj).
Okupljamo građane, jedinice lokalne samoupravne, organizacije civilnog društva, organizacije iz gospodarskog sektora i druge oblike organiziranja kako bi promicali održivi ruralni razvoj i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koje su u članstvu Udruge „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“.
2-3dvojno50 001 - 150 000 kn
ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, članarine
DAnositelj, partnerNE
Mjera 202 IPARD programa.
lokalno, regionalnoDA
http://lag-medjimurskidoliibregi.hr/dokumenti/akti/
Zbog razvojnih iskustava i učinkovitijeg provođenja aktivnosti LAG-a.
9
10/01/2015 15:03:50
Koprivnička inicijativa volontera i aktivista – Udruga Kopriva
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
KoprivnicaM.P.Miškine 95Ivan Funtek98539133
udruga.kopriva@gmail.com
https://www.facebook.com/udruga.kopriva.koprivnica
568502455216001262
zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj, izvaninstitucionalna kultura, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
baš radimo na updejtu:)
negotovo svima 0dvojnodo 15 000 kn
grad / općina, županija, vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, donacije građana
NENE
Zajednički eko vrtovi' - društveni/urbani vrtovi
'Volonterski centar Koprivnice' - lokalni volonterski ured
'Humanitarci Koprivnice - HumKo' - humanitarne akcije
lokalnoDA
Želimo se razvijati i sudjelovati u većim regionalnim i međunarodnim projektima.
10
14/01/2015 18:19:42
HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA MEĐIMURJA
XX MEĐIMURSKAČAKOVEC
A. SCHULTEISSA 19, 40000 ČAKOVEC
RUSA TRAJKOVA095 509 18 55
rusanmrk@yahoo.co.uk
https:/www.facebook.com/pages/HDLUM/79478445920
85510185443129952
kultura, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika, umjetničko stvaralaštvo
Razvoj, unapređenje i promidžba profesionalnog likovnog stvaralaštva. Popularizacija kulture, te poticanje svih oblika stvaralaštva u području slikarstva, kiparstva, primjenjene i suvremene umjetnosti.
Svima0jednostavnodo 15 000 kn
grad / općina, županija, donacije građana
DApartnerNE
1. Defragmentiranje osobnosti- Multimedijalna tematska izložba realizirana u suradnji s umjetnicima regije.
2. Novi stari grad - Revitalizacija Starog grada Zrinskih. Tematizira se socijalno/društvena uloga Disko klubova, nekad i danas, njihov značaj u kontekstu specfičnih društvenih zajednica, promjene u prostornim i programskim koncepcijama.
3. Inicijativa 1729/2 - Projekt ostvarenja društvenog centra grada Čakovca.
lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
NE
- za lakše i brže realiziranje određenih projekata
- za suradnju s drugim regijama kroz likovno stvaralaštvo i druge kulturne i socijalne sadržaje
- za stvaranje novih vrijednosti u urbanom prostoru
- za stvaranje novog impulsa u procesu razvoja kulture
11
30/01/2015 14:15:16
Društvo multiple skleroze Krapinsko - zagorske županije
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
Zabok
Trg Dragutina Domjanića 6
Svjetlana Priepljaš098 856 372
dms.zagorje@email.t-com.hr
www.dmskzz.hr
Facebook: Društvo multiple skleroze KZŽ
6107703817431852
pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika, dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti
Misija Društva odgovara na pitanje koja je svrha našeg djelovanja i u skladu s tim ona glasi:
˝VRATITI OSMIJEH NA LICA I NADU U SRCA
OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE“
Savez društava multiple skleroze Hrvatske
Koordinacija udruga osoba s invaliditetom Krapinsko - zagorske županije
Korisnici naše organizacije su osobe oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti kao i njihove obitelji s područja KZŽ, a s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanjem na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

više od 7dvojno500 001 - 1 500 000 kn
grad / općina, županija, ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
NEDA
1. Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, druga godina provedbe programa u sklopu trogodišnjeg programa financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
Društvo na ovom trogodišnjem programu osigurava usluge osobne asistencije za sedam (7) korisnika/ica, pa slijedom toga imamo zaposleno sedam osobnih asistenata/ica sa ciljem da uključimo još korisnika putem najavljivanih natječaja, pošto su potrebe velike.
2. Trogodišnji program „Samostalnost i neovisno življenje naš je cilj“ financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a u partnerstvu sa Krapinsko – zagorskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni Ured Krapina. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze, upoznavanje sa njihovim pravima i kroz njihovu veću uključenost u život lokalne zajednice povećanje samopouzdanja, te prevladavanje straha od bolesti i šoka nakon dijagnosticiranja iste. Održavanje pokretljivosti i odgađanje invalidnosti, s ciljem očuvanja postojećeg stanja i sprječavanja daljnje progresije bolesti, kroz unapređenje usluge koje se pružaju kroz razne institucije, ostvarenje brže, kvalitetnije i dostupnije usluge za OSI, te prevencija institucionalizacije. Ciljevi projekta su i održavanje kvalitete života kroz terapiju ultrazvukom po seltzeru, masažama, vježbama te savjetovanjem o korištenju ortopedskih pomagala za upotrebu u svakodnevnom životu prema potrebama oboljelih od MS-a, podrška i osnaživanje osoba oboljelih od MS-a kroz psihosocijalnu podršku, edukacija osoba oboljelih od MS-a o samoj bolesti i o korištenju pomagala za inkontinenciju, te vježbama sjedalnih mišića važnih kod uroloških problema, osposobiti ih za zauzimanje aktivnog stava u liječenju, te ih poticati na zasnivanje obitelji, potaknuti kvalitetno korištenje slobodnog vremena OSI kroz kreativne radionice, te poticati ih na bolju uspostavu kontakata s ostalima oboljelima, kako bi razmijenili informacije i dobili potrebna saznanja, educirati osobe oboljele od MS-a kod kojih još postoji radna sposobnost o mogućnostima zapošljavanja, motivirati ih i osnažiti za uključivanje te stjecanje novih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada u suradnji sa HZZ PU Krapina , rasteretiti članove obitelji oboljelih kroz upošljavanje jedne male domaćice i unaprijediti odnose unutar obitelji za 2 korisnika/ica.
Projekt „Želim aktivnu i zdravu starost“ financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Partner na projektu je Krapinsko – zagorska županija. Projekt „Želim aktivnu i zdravu starost“ uključuje održavanje niza izvaninstitucionalnih aktivnosti, a neke od njih su edukacija za samostalan rad na računalu, korištenje interneta te primanje i slanje elektroničke pošte. Na taj način osobe koje do sada nisu imale pristup novim znanjima vezanim za informatičku tehnologiju,a kroz proces cjeloživotnog učenja, mogu znatno poboljšati kvalitetu svog života. Projektom brinemo i o prevenciji , koja uključuje edukativna predavanja o zdravom načinu života, organiziranje akcija mjerenja vrijednosti krvnog tlaka, šećera, masnoća i slično, zatim susrete povezivanja s različitim dobnim i drugim skupinama kroz volonterske akcije, koje izravni korisnici projekta sami organiziraju. Upoznajemo ciljnu skupinu o volonterstvu i mogućnostima volontiranja u starijoj životnoj dobi.

regionalnoDAwww.dmskzz.hr
S ciljem proširenja socijalnih usluga i dobrobiti za sve osobe s invaliditetom s područja naše županije. Poboljšanje kvalitete njihovih/njezinih života. Kako bismo razvili što kvalitetnije projekte, te da nam partneri sa svojim iskustvima pomognu u proširenju usluga.
12
06/02/2015 22:44:45Mladi za MarofV VARAŽDINSKANovi Marof
Kralja Tomislava 16, 42220 Novi Marof
Dario Žmegač989227200udruga@mzm.hr
www.mzm.hr
https://www.facebook.com/MladiZaMarof
385043884195001065mladi
Organizacija i sudjelovanje u organizaciji zabavnih, kulturnih, ekoloških, športskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija, dobrovoljnih radnih akcija i dobrotvornih akcija, promicanje novih tehnologija, informiranje mladih o društveno važnim temama, a sve u cilju poboljšanja životnih uvjeta, napose kvalitete društvenog života mladih.
ECAS – European Citizens Action Service
mladi 13-350jednostavno15 001 - 50 000 kn
grad / općina, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, donacije građana
NENE
1) Biciklijada "Šic na bic",
cilj projekta: poticanje građana na rekreaciju,
ciljna skupina: lokalna mladež.
2) Mjesečni program grada Novog Marofa,
cilj projekta: redovno informiranje građana o kulturni, sportskim i ostalim događajima u gradu,
ciljna skupina: lokalno stanovništvo.
3) Humanitarna akcija "Mali dar za veliku stvar",
cilj projekta: prikupljanje pomoći u obliku hrane i odjeće,
ciljna skupina: socijalno ugroženo lokalno stanovništvo.
lokalno, međunarodnoDAwww.mzm.hr
Mogućnost razmjene iskustva, moguće razvijanje zajedničkih projekata.
13
06/05/2015 13:19:37
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu
V VARAŽDINSKAIvanec
Kralja Tomislava 3b, 42240 Ivanec
Katarina Maček098 965 99 29
forumudomiteljazadjecu@gmail.com
www.udomiteljizadjecu.hr
1157771710121006233
promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava, mladi, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
Vizija: Društvo u kojem sva djeca imaju dostupnu kvalitetnu obiteljsku skrb.
Misija: Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece je neprofitna organizacija usmjerena na poticanje i pružanje podrške razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva djece u Hrvatskoj.
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu je mreža 11 udruga udomitelja: „Zipka“ iz Varaždina, „Nada“ iz Ivanca, Udruga udomitelja Istarske županije, Humanitarna udruga "Oaza" Rovinj, Udruga „Dam-dom“ iz Rijeke, „Ivančica“ iz Križevaca, Udruga udomitelja djece Međimurja, „Toplo srce“ iz Velike Gorice, Udruga udomitelja „Veliko srce“ Čazma, Udruga udomitelja Vukovarsko srijemske županije „Zagrljaj“ Vukovar i Udruga udomitelja djece, starih i nemoćnih osoba Osječko-baranjske županije "Ljubav".
djeca-opća populacija, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u riziku od socijalne isključenosti, jednoroditeljske obitelji, manjine -općenito, mladi-općenito, mladi s poremećajima u ponašanju, mladi s teškoćama u razvoju, novorođenčad, obitelji, roditelji, Romi, romska djeca i mladi, obitelji s troje i više djece, žrtve obiteljskog nasilja
2-3jednostavno50 001 - 150 000 kn
ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
DAnositelj, partnerDA
Osnivanje nacionalne mreže mladih iz alternativne skrbi – Power4Croatia“ 2013 godine.
Izgradnja osobnih komunikacija i vještina, rad na samopouzdanju i planiranu, marketingu, suradnja s drugim organizacijama mladih iz Kluba mladih Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.

Razvoj udomiteljstva za djecu romske nacionalnosti "Različito ih vidimo-jednako ih volimo"
Zbrinjavanje djece romske nacionalne manjine bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Međimurske, Varaždinske i Istarske županije u motiviranim, osnaženim i kompetentnim udomiteljskim obiteljima

Osnaživanje udruga udomitelja za djecu.
Projekt je usmjeren razvoju i unaprjeđenju kapaciteta udruga udomitelja za djecu u tri područja: organizacijsko djelovanje, volonterski rad i pružanje socijalnih usluga.
lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
DA
http://www.udomiteljizadjecu.hr/clanak/_godisnji_izvjestaj_o_radu_foruma_za_kvalitetno_udomiteljstvo_djece__za_2014_godinu/462
Zbog moguće suradnje na budućim projektima
14
06/05/2015 13:51:40
Udruga udomitelja i obiteljskih domova "NADA" Ivanec
V VARAŽDINSKAIVANEC
Kralja Tomislava 3b, 42240 Ivanec
Mladenka Ravenski098 934 25 92mravensk@xnet.hr
http://udruga-udomitelja-nada.hr/
https://hr-hr.facebook.com/pages/Udruga-udomitelja-Nada-Ivanec/555547007796247
993365844485001036
zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj, mladi, pružanje konkretnih usluga iz područja društvenih djelatnosti / socijalnih usluga koje se provode u lokalnoj zajednici s ciljem poboljšanja kvalitete življenja njenih stanovnika
Vizija: Svako dijete pripada obitelji i ima pravo da odrasta u poštovanju i sigurnosti, kako bi postala/o samostalan, samo-odgovoran član društva kroz život i odrastanje koje je podražavajuće i brižno te koje unapređuje njegov/njezin potencijal.
Misija: Pomažemo i brinemo se o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi da oblikuju svoju budućnost.
Činimo sve da starijima i nemoćnima omogućimo kvalitetan život u zrelijoj dobi i starenje dostojno čovjeka.
Dajući dom dajemo sebe!
Članica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu
djeca-opća populacija, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u riziku od socijalne isključenosti, jednoroditeljske obitelji, manjine općenito, mladi-općenito, mladi s poremećajima u ponašanju, mladi s teškoćama u razvoju, novorođenčad, obitelji, roditelji, Romi, romska djeca i mladi, obitelji s troje i više djece, žrtve obiteljskog nasilja
1jednostavno15 001 - 50 000 kn
grad / općina, županija, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
NENE
Organiziranje manifestacije "Zebice-Ptičeki se ženiju".
Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama- crvenim cipelama protiv nasilja.
Pokrenut eko-vrt
lokalnoNE
Za suradnju na budućim projektima
15
06/05/2015 15:35:12
Udruga Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
XXI GRAD ZAGREBZagreb
Kamenarka 28H, 10000 Zagreb
Kristina Duvnjak+385952911984
kristina.duvnjak@bioteka.hr
Udruga Bioteka:
http://udruga.bioteka.hr/, https://www.facebook.com/pages/Udruga-Bioteka/717450761702026

Portal Biologija.com.hr:
http://biologija.com.hr/, https://www.facebook.com/biologija.com.hr

Portal Bioteka.hr:
http://www.bioteka.hr/, https://www.facebook.com/biotekahr

Znanstveno-edukativne radionice Bioteka u Pokretu: http://udruga.bioteka.hr/radionice/, https://www.facebook.com/Biotekaupokretu

Biotekini herbariji: http://udruga.bioteka.hr/projekti/biotekini-herbariji/, https://www.facebook.com/pages/Biotekini-herbariji/237005513095449
55178657512141191
izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva, zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj, mladi
Educiranje i informiranje o biologiji, ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, zdravlju, prehrani i srodnim temama; promoviranje popularizacije znanosti; borba protiv pasivnosti i društvenog neznanja, suradnja sa znanstvenicima, drugim stručnjacima, organizacijama civilnog i javnog sektora te širokom javnosti.
Postati vodeća hrvatska organizacija civilnog društva u informiranju i obrazovanju građana o temama iz područja biologije i srodnih znanosti.
građani; osnovnoškolci; srednjoškolci; učitelji; lokalna, nacionalna i međunarodna društva, udruženja, institucije, poduzeća, mediji;
2-3dvojno50 001 - 150 000 kn
grad / općina, županija, ministarstvo/a, druga tijela (npr. Ured za udruge, Nacionalna zaklada...), EU fondovi, vlastiti prihodi od djelatnosti, članarine, privatne tvrtke, donacije građana
DAnositelj, partnerDA
1. “MINT Exchange”:
Erasmus + međunarodni projekt Europske unije u kojemu sudjeluju organizacije iz četiriju zemalja: Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Hrvatske. Projekt obuhvaća razmjenu učenika i učitelja iz navedenih zemalja u kojemu će čak 90 učenika i 6 učitelja iz svake zemlje dva puta godišnje proći jednotjedni program učenja prirodnih znanosti na otvorenom, u prirodi, u neformalnim uvjetima. Projekt je osmišljen na temelju iskustava partnera projekta iz europskih zemalja koji su uočili i istražili kako su uspješniji rezultati učenika na području prirodnih znanosti kada se o njima uči izvan učionice.

2. Bioteka u pokretu:
Ovaj projekt udruge pokrenut je u studenom 2012. godine. Obuhvaća radionice iz područja botanike, zoologije, svijeta molekula, čovjeka i zaštite okoliša. Namijenjene su svim osnovnoškolcima, a obuhvaćaju pripremu i provođenje radionica koje će djeci približiti brojne biološke teme na vrlo zanimljiv, pristupačan, edukativan i eksperimentalan način.

3. Biologija.com.hr i Bioteka.hr:
1. Najstariji projekt udruge, čije je provođenje započelo 2009. godine i još uvijek uspješno traje, projekt je pokretanja i realizacije internetskog portala www.biologija.com.hr, specijaliziranog za informiranje građana o temama s područja biologije i srodnih znanosti: zaštite prirode i okoliša, ekologije, klimatologije, medicine, psihologije, sociologije, prehrambene tehnologije i dr. znanosti;
2. Projekt osnivanja edukativnog i interaktivnog internetskog portala za djecu – www.bioteka.hr ima za cilj omogućiti djeci dostupnost informacija i znanja o temama s područja biologije, zaštite prirode i okoliša, zdravlja i prehrane te promicanja zaštite okoliša i održivog razvoja uz interaktivno učenje brojnih sadržaja na portalu.
lokalno, regionalno, nacionalno, međunarodno
DA
http://udruga.bioteka.hr/dokumentistrateski-plan/izvjesca/
1. informiranje građana o temama s područja biologije i srodnih znanosti: biokemije, fiziologije, medicine, psihologije, sociologije, antropologije, prehrambene tehnologije, agronomije, hortikulture, klimatologije, zdravlja, zaštite prirode i okoliša,
2. zaštita okoliša i prirodnih bogatstava,
3. promicanje održivog razvoja,
4. jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš,
5. poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša,
6. jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva iz područja ekologije i zaštite okoliša,
7. poticanje suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s društvima, udruženjima, institucijama, poduzećima, pojedinačnim građanima, sredstvima informiranja itd. koja obavljaju djelatnosti slične onima udruge Bioteka.

1. izrada i provođenje projekata s područja biologije i srodnih znanosti, koji uključuju i projekte zaštite ljudskih prava i sloboda, projekte doprinosa buđenju ekološke svijesti, projekte zaštite prirode i okoliša te promicanje etičkih i moralnih načela u suživotu sa živim svijetom,
2. organiziranje kampanja kojima Udruga promovira svoje ciljeve i projekte u skladu sa Statutom (javne priredbe, predavanja, tribine, seminari, tečajevi, projekcije filmova i video materijala, vezano za područje svoje djelatnosti),
3. organiziranje škola u prirodi i zatvorenom prostoru, kolonija, kampova, susreta i drugih akcija u skladu sa ciljevima Udruge,
4. izrada i održavanje internetskih stranica Udruge,
5. izdavačka djelatnost iz područja djelovanja Udruge, sukladno posebnim propisima (glasila Udruge, časopisi, bilteni, brošure, letci, knjige i druga edukativna literatura iz područja djelatnosti Udruge)
6. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...