727 TEMPLAT PELAPORAN PBD KSSM TINGKATAN 1 SEJARAH.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT
2
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
SEJARAH TINGKATAN 1
3
4
PENGENALAN
5
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.
6
7
8
9
10
11
A
MAKLUMAT AM
12
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
13
1. PANDUAN
14
2. REKOD PRESTASI MURID
15
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
16
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
17
5. GRAF PELAPORAN
18
19
B
PENGGUNAAN TEMPLAT
20
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
21
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
22
1. Nama dan Alamat Sekolah
23
2. Nama Guru dan Nama Kelas
24
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
25
4. Nama Pentadbir
26
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)
27
28
C
TAHAP PENGUASAAN
29
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.
30
31
32
33
34
35
36
D
PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN
37
1Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
38
39
40
41
2Templat pelaporan ini terdiri daripada EMPAT (4) lajur yang dibina berdasarkan konstruk TAJUK dalam DSKP Sejarah Tingkatan 1
42
43
3Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan di dalam templat ini.
44
45
4Pelaporan bagi TAJUK 1, TAJUK 2 dan TAJUK 3 akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi TAJUK 4 pula dilakukan pada akhir tahun (mengikut kesesuaian).
46
47
5Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk TAJUK tersebut seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan (TP).
48
49
6Guru boleh mentafsir murid secara menyeluruh apabila murid telah melengkapkan proses PdP bagi
50
keseluruhan SK dan SP dan menentukan TP murid secara keseluruhan untuk sesuatu tahun pembelajaran melalui
51
pertimbangan profesional guru berdasarkan TP umum mata pelajaran Sejarah di halaman Data Pernyataan TP.
52
7Guru juga boleh membuat pertimbangan profesional bagi menentukan TP keseluruhan murid berdasarkan
53
pengalaman bersama-sama murid, kebijaksanaan dan intergriti guru serta perbincangan dengan rakan sejawat.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu