digitālie mācību materiāli
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Ls
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Vārds, UzvārdsLaika zīmogsMācību materiāla nosaukumsMācību matetiāla mērķisKādas prasmes un iemaņas ar mācību materiālu plānots attīstīt? Materiāla vietnes adrese
5
Andrejs Sirotkins2014.27.3 08:26:54saikne starp tabulam. Ms Access 2010Veidot priekšstatu par saites starp tabulām.Izprot:
• datu bāzes lietošanas jomas un pamatjēdzienus: tabulas, ieraksti, lauki, lauku tipi, primārā atslēga, tabulu relācija.
Zina:
• kā veic datu bāzu projektēšanu.
• pareizu tabulu sasaistes noteikumu nodrošināšanas svarīgumu.
10Prot definēt primāro atslēgu
Prot izveidot un dzēst saites starp tabulām.
http://digitmaterials.weebly.com/
6
Zinaida Djukanova2014.26.3 16:32:11Les vêtements / ApģērbiSekmēt skolēnu interesi par apgūstamo mācību materiālu. Apgūt jaunu leksiku un gramatiskās konstrukcijas par tēmu "Apģērbi".
Iemācīties pielietot jaunu leksiku.
10.Leksiskās un gramatiskās prasmeshttp://itkursi.weebly.com
8
Nataļja Kučerenko2014.26.3 15:06:40Ievads VBA vide. Makrosa definīcija.Mērķis: Iepazistināt skolēnus ar VBA redaktora vidi un nozīmi. Dod priekšstatu par makrosa izveides veidiem.Uzdevumi:
iemācīt aktivizēt VBA redaktoru;

nodemonstrēt VBA redaktora programmu logus pēc tās nozīmēm;

iepazistināt skolēnus kas ir makros, nodemonstrēt makrosa izveides variantus;

palīdzēt saprast atsķirību starp iedzieņiem: programmas modulis un procedūra;

dod prieksstatu par procedūras veidiem;

nodemonstrēt procedūras izveidi VBA redaktora vidē;

piedavāt skolēniem pāšpārbaudes testu.
11.Iemaņas, prasmes:
iemācīt aktivizēt VBA redaktoru;

nodemonstrēt VBA redaktora programmu logus pēc tās nozīmēm;

iepazistināt skolēnus kas ir makros, nodemonstrēt makrosa izveides variantus;

palīdzēt saprast atsķirību starp iedzieņiem: programmas modulis un procedūra;

dod prieksstatu par procedūras veidiem;

nodemonstrēt procedūras izveidi VBA redaktora vidē;

piedavāt skolēniem pāšpārbaudes testu.
http://blnds.co/1k0WYne
11
Andris Kurlovičs2014.26.3 08:10:07FIZIKA MŪSDIENU TEHNOLOĢISKAJOS PROCESOSTematā iekļauti principi un metodes, kas nodrošina fizikālo procesu izmantošanudažādu tehnoloģiju izveidē. . Mūsdienās ir konstruētas daudzas tādas ierīces, kas ievērojami atvieglo cilvēku komunikācijas iespējas, tādēļ ir izklāstīta mobilā telefona, GPS, digitālās televīzijas kā informācijas pārraides
darbība. Šo ierīču tehnoloģiskais risinājums arvien pilnveidojas un, protams, ietekmē arī cilvēku dzīvesveidu. Skolēni mācās pārveidot informāciju no analogās formas uz digitālo formu. Viņi iegūst izpratni par loģiskajiem elementiem un loģiskajām
operācijām.
Izskaidrot informācijas pārveidi no analogās uz digitālo formu un otrādi
Izskaidrot loģisko elementu UN, VAI, NE darbības principus
12 klase, vidusskolaModelē vienkāršākos loģisko elementu slēgumus.
Analizē sensoru darbības pamatprincipus.
Analizē atšķirības analogo un digitālo mērinstrumentu
darbībā un lietošanā. Izvērtē un atlasa informāciju par IT
http://physics125.weebly.com/
12
Lilita Rubīne2014.26.3 07:27:28What do you know about Riga - the European capital of culture 2014-Ar angļu valodas palīdzību iepazīstināt bērnus ar īsu Rīgas vēsturi, slavenākajiem rīdziniekiem un ievērojamākiem apskates objektiem.
-Rosināt sākumskolas vecuma audzēkņu interesi par angļu valodu kā kultūras izziņas līdzekli.
-Paplašināt audzēkņu zināšanas par Rīgu angļu valodā
1. Izveidot laika asi ar Rīgas vēstures galvenajiem posmiem (apmēram 10)
2.Prast savietot Rīgas ievērojamāko cilvēku pieminekļu attēlus ar to nosaukumiem.(apmēram 10)
3.Izveidot Rīgas ABC - alfabētu ar Rīgas ievērojamāko apskates objektu nosaukumiem
4. Pievērst uzmanību Rīgas arhitektūrā atrodamajiem dzīvnieku tēliem
5. Apgūt leksiku, kas saistīta ar transporu Rīgā, risinot krustvārdus mīklas
sākumskolas audzēkņiemMācību materiāls plāno attīstīt bērnu parsmi atrast , atlasīt un sistematizēt svarīgāko informāciju par noteiktu tēmu.
Ar šī mācību materiāla palīdzību tiks attīstīta bērnu parsme koncentrētes un būt vērīgiem (piemēram, pievēršot uzmanību sīkām arhitektūras detaļām)
13
Inita Freidenfelde2017.17.3 08:25:44Latviešu val. un...Jautri mēles mežģi latviešu valodā. Lasīt ātri un skaļā balsī!visāmhttps://www.tes.com/lessons/pO5iWfWXQA6ohw/latviesu-valoda
https://www.tes.com/lessons/GjYtbcO-DKqGmQ/mums-izdodas
14
Maruta Goba2017.18.3 18:16:26Dievs uzrunā KainuVeicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi attīstītu personību un spēju pastāvēt mainīgā pasaulē, atklājot iespējas veidot personīgas attiecības ar Dievu un dzīvi apliecinošu attieksmi pret sabiedrību. Skolēni noskatās multfilmu, iepazīstās ar mākslas darbiem par Kainu un Ābelu, aizpilda testa lapas.3.klaseMācās atpazīt un kontrolēt savas dusmas, neļaunoties un nevērst tās pret citiem.
Atzīst, ka ir svarīgi būt personiskās attiecībās ar Dievu, atjaunot un saglabāt tās.
15
Zigita Baldone2017.19.3 20:43:58PārlūkprogrammasStunda 5.klasei - iepazīšanās ar pārlūkprogrammu jēdzienu, programmām, to darbības principu.Teorijas izklāsts ar video fragmentiem. Skolēni pieraksta definīciju, populārākās programmasIzprast atšķirību starp pārlūkprogrammu un meklētāj programmu. Kopīgi pildīt uzdevumu par meklēšanu.5. - 7.Zināšanu pilnveidošana un nostiprināšana pat pārlūkprogrammām. Skolēni apgūst iemaņas izmantot dažādas pārlūkprogrammas.https://www.tes.com/lessons/NT_dc8wZu0WW-Q/parlukprogrammas-un-mekletajserveri-programmas
16
Taiga Eida2017.19.3 21:36:04Bizantijas un Senkrievu kultūraMateriāls sagatavots mācību priekšmeta kultūras vēsture apguvei.Uzdevumi:
1. Izlasīt pievienoto materiālu.
2. Apskatīties prezentāciju.
3. Noskatīties pievienoto video.
4. Atbildēt uz testa jautājumu.
5. Aizpildīt pievienoto kontroldarbu.
4.grupaiMācību tēmas apguvei izmantot dažādas mācību metodes.https://www.tes.com/lessons/vTIfR2LKqn1xNQ/bizantijas-un-senkrievu-kultura
17
Žanna Rapša2017.19.3 21:51:17A.Čaka dzejaIepazīstināt skolēnus ar Aleksandra Čaka dzeju.Iepazīstināt skolēnus ar dzejnieku A.Čaku.
Mācīt skolēnus izprast dzejas valodu.
8.klaseiRadošumu
Prasmi darboties patstāvīgi
https://www.tes.com/lessons/FcOczE4FK2z2OA/edit
18
Inese Lipstoka2017.20.3 12:23:26Gadalaiki

Sasaistīt vairāku priekšmetu gadalaiku atveidojumu - mūzikā , vizuālā māksla, izteikt savas sajūtas literatūrā, dabaszinībās
Apgūt raksturīgākās pazīmes, kas raksturo gadalaikus un kā to redzam mēs katrs.5.-6.Izteikt savas sajūtas rakstot
klausīšanās
izteikt sajūtas vārdos
19
Rita Glūzda2017.20.3 15:59:18https://www.tes.com/lessons/oqETHMnAYdYckw/narrative-tensesApgūt un nostiprināt informāciju par gramatikas laikiemAtkārtot iepriekš zināmo, iegūt jaunu informāciju, nostiprināt ar video un praktisko uzdevumu palīdzību. 11.klaseKlausīšanās, lasīšana, rakstīšana
20
Vita Cīrule2017.20.3 18:06:59FraktāļiIepazīties ar jēdzienu fraktālis1. Uzzināt, kas ir fraktālis
2. Saprast, kā veidot fraktāli ģeometrijas zīmējumā
3. Apskatīt fraktāļu piemērus dabā un mākslā
11.klaseSaite uz mācību materiālu:

https://www.tes.com/lessons/B3SU3-d9iJ5c-w/edit
21
DAINA AKOTE2017.20.3 18:44:08Pitagora teorēma https://www.tes.com/lessons/UljmM5lYPbuz0w/pitagora-teoremaIepazīstināt skolēnus ar Pitagora teorēmu , tās pierādījumiem, izmantošanas iespējāmVeidot interesi par senajiem matemātķiem
Iepazīstināt ar Pitagora teorēmu
Radīt interesi par dažādajiem pierādījumem
Veidot patstāvīgā darba iemaņas
8.klaseLasīt, vērot, saprast. ka pierādījumi var būt dažādi, patstāvīgi darbotieshttps://www.tes.com/lessons/UljmM5lYPbuz0w/pitagora-teorema
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Loading...
 
 
 
Veidlapu atbildes
Lapa3
Lapa1
Lapa2
 
 
Main menu