ระบบข้อมูลบัตรประจำตัวนักเรียนศรียาภัย (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อ-สกุลชั้น ห้องเลขที่
รหัสประจำตัวนักเรียน
ข้อมูลที่ผิดคือโปรดระบุข้อมูลที่ถูกต้อง
2
04/06/2019 04:56:36
นาย จักริน จิตเกียรติกุล
4/881144489วันเดือนปีเกิด27 กรกฏาคม 2546
3
04/06/2019 04:58:39นาย ธรรมรัตน์ วรรณาม.4/881244496วันเดือนปีเกิด17 มกราคม 2547
4
03/06/2019 12:20:05ราเมศวร์ เรืองจุ้ย4/881344504วันเดือนปีเกิด18 ตุลาคม 2546
5
04/06/2019 04:55:01ราเมศวร์ เรืองจุ้ย4/881344504วันเดือนปีเกิด18 ตุลาคม 2546
6
04/06/2019 04:58:24นายพัสกร มากคะนาม.4/88131869900515693วันเดือนปีเกิด22 พฤษภาคม พ.ศ.2546
7
03/06/2019 09:21:11สืบวงษ์ สวัสดิวงศ์4/881444507วันเดือนปีเกิด09 สิงหาคม 2546
8
04/06/2019 05:00:12ราเมศวร์ เรืองจุ้ย4/881444504วันเดือนปีเกิด18ตุลาคม2546
9
03/06/2019 15:53:38นายธัญสิษฐ์ เรียบร้อยม.4/881545410วันเดือนปีเกิด5 ธันวาคม 2546
10
03/06/2019 09:21:48วิภาวรรณ ราชวงค์ม.4/881744254วันเดือนปีเกิด14 กรกฎาคม พ.ศ.2546
11
04/06/2019 04:57:40วิภาวรรณ ราชวงค์ม.4/881744254วันเดือนปีเกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
12
04/06/2019 04:58:10ศศิตา รุณแสงม.4/881844255วันเดือนปีเกิด13 มิถุนายน 2546
13
03/06/2019 09:32:35ธนภัทร์ เพียรเก็บ4/881944289วันเดือนปีเกิด27 กรกฎาคม 2546
14
03/06/2019 09:30:09ประภาสิริ จรัสศรี4/882044290วันเดือนปีเกิด26 พฤษภาคม 2547
15
03/06/2019 09:17:51นางสาวลภัสรดา งิ้วไธสงม.4/882144336วันเดือนปีเกิด3 ธันวาคม 2546
16
04/06/2019 04:59:30นางสาวลภัสรดา งิ้วไธสงม.4/882144336วันเดือนปีเกิด3 ธันวาคม 2546
17
03/06/2019 09:18:49นางสาว สุนันทา พันลมม.4/882244348วันเดือนปีเกิด12 กรกฎาคม 2546
18
03/06/2019 10:08:00ซารีน่า ชายทุ่ยม.4/882344380วันเดือนปีเกิด2 กุมภาพันธ์ 2546
19
04/06/2019 04:59:36นางสาว ซารีน่า ชายทุ่ยม.4/882344380วันเดือนปีเกิด2 กุมภาพันธ์ 2546
20
03/06/2019 13:18:56ธนญชนก โทนชัยภูมิม.4/882444382วันเดือนปีเกิด10 พฤษภาคม 2547
21
03/06/2019 10:56:51พัชราภณ์ สินสงขลาม.4/882544387วันเดือนปีเกิด14 ตุลาคม 2546
22
04/06/2019 04:58:26
นางสาว พัชราภรณ์ สินสงลา
ม. 4/882544387วันเดือนปีเกิด14 ตุลาคม 2546
23
04/06/2019 04:57:17นางสาวศศิธร สุราวุธม.4/882644390วันเดือนปีเกิด07 พฤศจิกายน 2546
24
04/06/2019 04:58:12ศศิวิมล ใสสุชลม.4/882744392วันเดือนปีเกิด22 กรกฎาคม 2546
25
03/06/2019 09:18:47สุดารัตน์ บุญศรีม.4/882844394วันเดือนปีเกิด5 มกราคม 2547
26
03/06/2019 09:19:07ชลิดา นาคบำรุงม.4/882944417วันเดือนปีเกิด11 พฤศจิกายน 2546
27
04/06/2019 04:51:10นางสาวชุติพร ชั่งปลูกม.4/88301869900518960วันเดือนปีเกิด05 กรกฎาคม 2546
28
03/06/2019 09:21:13ณิชาพัชร คีรีเพ็ชรม.4/883144421วันเดือนปีเกิด17 กรกฎาคม 2546
29
03/06/2019 09:30:17
รัชดาภรณ์ ผ่างรัตนศิลป์
ม.4/883344435วันเดือนปีเกิด26 กรกฎาคม 2546
30
03/06/2019 12:04:15จิตวดี สอาด4/883444511วันเดือนปีเกิด22 กันยายน 2546
31
04/06/2019 04:51:19นางสาวเพลินพิศ รักชาติม.4/883544519วันเดือนปีเกิด14 สิงหาคม 2546
32
04/06/2019 04:57:39วรรณวรางค์ พลรักเขตต์ม.4/88361869900532440วันเดือนปีเกิด03 ธันวาคม 2546
33
04/06/2019 04:57:17นางสาวอัญชนก คีรีรัตน์ม.4/883744531วันเดือนปีเกิด29 กันยายน 2546
34
04/06/2019 04:59:28นางสาวชาลิสา หนูสะพลีม.4/883844606วันเดือนปีเกิด31 กรกฎาคม 2546
35
04/06/2019 04:55:57
นางสาวชนันพัทธ์ พูลสวัสดิ์
ม.4/88391869900521499วันเดือนปีเกิด25 กรกฎาคม 2546
36
03/06/2019 09:22:19กันชะนา ประสาท4./884045506วันเดือนปีเกิด14กุมภาพันธ์2546
37
04/06/2019 05:00:23ธนพร ชูสกลม.4/884246832วันเดือนปีเกิด21 กรกฎาคม 2546
38
03/06/2019 09:46:02ศศิธร ชุมวรฐายีม.4/884346833วันเดือนปีเกิด1 พฤศจิกายน 2546
39
03/06/2019 09:43:38ธิดารัตน์ จัตตามาศม.4/8831244425วันเดือนปีเกิด16 มีนาคม 2546
40
04/06/2019 03:17:14นางสาวสุดารัตน์ พลคณาม.4/10102544528วันเดือนปีเกิด8 พฤษภาคม 2547
41
03/06/2019 09:40:16เมธาสิทธิ์ ยุทธพรปรีชาม.4/1111544364วันเดือนปีเกิด09 กรกฎาคม 2547
42
03/06/2019 08:49:36นายกองทัพ มยาเศสม. 4/1212144143วันเดือนปีเกิด12 ธันวาคม พ.ศ. 2546
43
03/06/2019 12:47:33ปริณดา สิริโรจน์วรกุลม. 4/12121444331วันเดือนปีเกิด24 มีนาคม 2547
44
03/06/2019 09:33:46กมลชนก สันทัดการ4/12121544373วันเดือนปีเกิด19 ตุลาคม 2546
45
03/06/2019 09:45:42จีรพร น้อยแผลง4/12121744379วันเดือนปีเกิด09 ตุลาคม 2547
46
03/06/2019 11:37:50นางสาวสุธาริณี ทองโสม4/12121844395วันเดือนปีเกิด24 สิงหาคม 2546
47
03/06/2019 08:44:23นางสาวณัฐวรา คำระหงษ์ม.4/12122044420วันเดือนปีเกิด9 พฤศจิกายน 2546
48
03/06/2019 12:23:44หรรษมน เพียงดวงใจม.4/12122144441วันเดือนปีเกิด3 กุมภาพันธ์ 2546
49
03/06/2019 08:52:47
นางสาว เกตน์นิภา แผ่ดิลกกุล
ม.4/12122244465วันเดือนปีเกิด02 มกราคม 2547
50
03/06/2019 08:46:11นภาภัทร ขวัญทองม.4/12122344473
เลขประจำตัวนักเรียนและวันเดือนปีเกิด
เลขประจำตัวนักเรียน 44473
วันเดือนปีเกิด 19 มกราคม 2547
51
03/06/2019 09:56:48นางสาว ชนากานต์ ไทยเทศม.4/12122344469วันเดือนปีเกิด20 กุมภาพันธ์ 2547
52
04/06/2019 05:04:37กิตติพศ ท้วมผึ้ง4/1414444488วันเดือนปีเกิด13กุมภาพันธ์ 2547
53
03/06/2019 14:20:43ชัยวัฒน์ เผือกผ่องม.4/1414644536วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิด
54
03/06/2019 09:20:18นายชัยสิทธิ์ ยอแสง4/14141644633วันเดือนปีเกิด6 มกราคม 2547
55
03/06/2019 10:45:01นาย. ณัฐวัตร. อุชุภาพม.4/14141844635วันเดือนปีเกิด29. ธันวาคม. 2546
56
03/06/2019 09:24:35ปุ​ญ​ญ​พัฒน์​ อุ​ทุม​รัตน์​4/14142144642วันเดือนปีเกิด23​ เมษายน​ 2547
57
03/06/2019 10:16:38อภิชาติ เบ็ญจพันธ์ม.4/14142344654วันเดือนปีเกิด27 เมษายน 2546
58
03/06/2019 09:30:41ธนภัทร กรุดเเก้วม.4/14142545479วันเดือนปีเกิด10 พฤศจิกายน 2546
59
03/06/2019 09:17:30เกียรติศักดิ์ กิ่งทอง4/14142646877วันเดือนปีเกิด1 มีนาคม 2547
60
03/06/2019 13:10:09กษิดิศ อิศเรนทร์4/14142646876วันเดือนปีเกิด25 กันยายน 2547
61
03/06/2019 09:24:33คุณากร บัวจันทร์ม.4/14142846878วันเดือนปีเกิด22 พฤศจิกายน 2546
62
03/06/2019 11:18:39
ประเสริฐชัย ปัญญาชาญสิริ
ม.4/14142946880วันเดือนปีเกิด14 สิงหาคม 2546
63
03/06/2019 10:23:22จารุเกียรติ ณ นครม4/14143146886วันเดือนปีเกิด15 ธ.ค 2545
64
03/06/2019 11:56:15โศภิดา ไสรินทร์ม.4/14143244438วันเดือนปีเกิด9 มกราคม 2547
65
03/06/2019 10:46:06นางสาวสุลักษณา ดาโสภาม.4/14143344573วันเดือนปีเกิด15 สิงหาคม 2546
66
03/06/2019 09:34:18อรณัส ธูปหอมม.4/14143444575วันเดือนปีเกิด22มีนาคม2546
67
03/06/2019 09:20:55อรณัส ธูปหอมม.4/14143544575วันเดือนปีเกิด22มีนาคม 2546
68
03/06/2019 09:26:59อรณัส ธูปหอมม.4/14143544575วันเดือนปีเกิด22มีนาคม2546
69
03/06/2019 09:24:08นางสาวรชตวรรณ ยังอยู่ม.4/14143644664วันเดือนปีเกิด2 มีนาคม 2547
70
71
04/06/2019 06:38:53
เกียรติสุดา ตัณฑกิจวัฒนะ
ม.4/12121644377วันเดือนปีเกิด26 กันยายน 2546
72
04/06/2019 06:41:21กนกกร ธนบัตร4/12121944413วันเดือนปีเกิด1 กันยายน 2546
73
05/06/2019 04:51:19นางสาว ภัทรวดี กัณรงค์4/14144546889วันเดือนปีเกิด9 กันยายน 2546
74
05/06/2019 05:02:02ภูริพัฒน์ เเคล่วคล่อง4/14143146887วันเดือนปีเกิด8กันยายน2546
75
08/06/2019 15:03:02รุ่งไพลิน รัตนกูลม.1/333046292วันเดือนปีเกิด12 กรกฎาคม 2549
76
08/06/2019 16:23:15
เด็กชายนิพิชณ์พนธ์ แก้วเพชร
มัธยมศึกษาปีที่ 1
846234วันเดือนปีเกิด29 กันยายน พ.ศ.2549
77
09/06/2019 04:16:47ณัฐวรา คำระหงษ์4/122044420วันเดือนปีเกิด9 พฤศจิกายน 2546
78
09/06/2019 10:44:21นางสาว ชนากานต์ ไทยเทศ4/122344469วันเดือนปีเกิด20 กุมภาพันธ์ 2547
79
09/06/2019 10:45:16นางสาว ชนากานต์ ไทยเทศ 4/122344469วันเดือนปีเกิด20 กุมภาพันธ์ 2547
80
81
10/06/2019 07:19:52
เด็กชายนิพิชณ์พนธ์ แก้วเพชร
1/22846234วันเดือนปีเกิด29 กันยายน 2549
82
10/06/2019 07:23:41
เด็กชายอนุศิษฎิ์ บุญเลิศ
1/331446276วันเดือนปีเกิด20 ธันวาคม 2549
83
10/06/2019 07:25:11
เด็กหญิงสินัชชา เมืองสง
1/553446368วันเดือนปีเกิด8 ธันวาคม 2549
84
10/06/2019 07:26:41
เด็กหญิงนิจรินทร์ ง่วนชู
1/662646396วันเดือนปีเกิด11 ธันวาคม 2549
85
10/06/2019 07:30:47
เด็กชายเอื้ออังกูร คนมั่น
1/661246382ชื่อ-สกุลเด็กชายเอื้ออังกูร เหล่าชัย (เปลี่ยนนามสกุล)
86
10/06/2019 07:32:45เด็กชายจักรภพ ขันติ1/77346409วันเดือนปีเกิด8 มกราคม 2550
87
88
89
90
หมายเหตุ ผิดพลาดทั้งห้อง
ม.4/5 ทั้งห้อง
ทุกคน
แก้ไข ระดับชั้น เป็นภาษาอังกฤษ
แก้ไขเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
91
92
เพิ่มเติม
93
เด็กชายช่วงโชติ ไทยเจริญ
1/346267วันเดือนปีเกิด9 เมษายน 2549
94
95
96
97
98
99
100