ตัวชี้วัดอุบลราชธานี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 12
2
โรงพยาบาล/จำนวน
ระดับ
ไตรมาสที่ 1(ต.ค.61-ธ.ค.61)มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนรวมทั้งปี
3
Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1Level 1
4
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
AB
(A/B)*100
5
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
Dead
ทั้งหมด
ร้อยละ
6
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
A9072912.35#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!9072912.34567901
7
โรงพยาบาล50พรรษา
S51393.60#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!51393.597122302
8
โรงพยาบาลวารินชำราบ
M1
112214.98#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!112214.977375566
9
โรงพยาบาลเดชอุดม
M1
62552.35#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!62552.352941176
10
โรงพยาบาลเขื่องใน
F232971.01#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!32971.01010101
11
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
12
โรงพยาบาลดอนมดแดง
F20470.000200#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0670
13
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
F3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
14
โรงพยาบาลตาลสุม
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
15
โรงพยาบาลตระการพืชผล
M2
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
16
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
F21254.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1254
17
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
18
โรงพยาบาลเขมราฐ
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
19
โรงพยาบาลนาตาลF342416.671175.882352941#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!54112.19512195
20
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
21
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
M2
81296.204586.896551724#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!121876.417112299
22
โรงพยาบาลสิรินธร
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
23
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
F3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
24
โรงพยาบาลนาเยีย
F3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
25
โรงพยาบาลสำโรงF21195.26#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1195.263157895
26
โรงพยาบาลโขงเจียม
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
27
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
F2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
28
โรงพยาบาลนาจะหลวย
F22513.922219.523809524#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4725.555555556
29
30
โรงพยาบาลบุณฑริก
F21521.920290#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1811.234567901
31
โรงพยาบาลน้ำยืน
F23813.70#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3813.703703704
32
โรงพยาบาลน้ำขุ่น
F3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!
33
ภาพรวมจังหวัด13520696.5271454.82758620700#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!00#DIV/0!14222146.413730804
34
35
คำนิยาม
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage Level 1
36
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
37
นิยามของค่า A
จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
38
นิยามของค่า B
จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด
39
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
(A/B)x100
40
เกณฑ์เป้าหมาย
น้อยกว่าร้อยละ 12
41
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A, S, M1
42
ระยะเวลาประเมินผล
ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
43
44
ชื่อ - สกุล
ชื่อโรงพยาบาล
เลขID(เลข 13 หลัก)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu