ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 25/6/2558
2
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุลName-Lastnameชื่อบัญชีอีเมล@gmail.comสังกัดสาขาวิชา/หน่วยงานชื่อ Weblog URL: xxx.blogspot.comWebsite ส่วนตัว (ถ้ามี)website ของสาขาวิชา/หน่วยงาน
3
1ผศ.ประชิด ทิณบุตรPrachid Tinnabutrprachid007@gmail.comศิลปกรรมhttp://typefacesdesign.blogspot.comwww.chandrakasem.infohttp://artnet.chandra.ac.th
4
2ธรรมรัตน์ โถวสกุลTammarat Towasakultammatowa@gmail.comนาฏศิลป์และศิลปการแสดง
http://danceanddrama2556.blogspot.com/
http://humannet.chandra.ac.th/dram
5
3ปองภพ สุกิตติวงศ์Pongpob Sukittiwongpongpobguitar@gmail.comดนตรีสากล
6
4จุฑามาส หิรัญกูลChutamas Hirungool
chutamas.hirungool@gmail.com
ดนตรีสากล
7
5พัทธนันท์ รัตนวรเศวตPattanan Rattanavorsawet
rsawet.patt@gmail.com
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
8
6เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ิbenjawan thammaratbenjawan.th2015@gmail.comนิติศาสตร์
9
7กรณัท สร้อยทองKoranat SoitongBOMBBOOM1717@gmail.comนิติิศาสตร์http://bno3.blogspot.com/
10
8วิชิต ต้นทัพไทยvichit thontupthaivichit.th.ht@gmail.comนิติศาสตร์์vichitnitichandra.blogspot.com
11
9ภานุวัฒน์ บุญยังphanuwat boonyoungphanuwataodaod@gmail.comนิติศาสตร์
12
10วิิไลพรรณ เจสะวะWeelaipan Jesavaweelaipan@gmail.comนิติศาสตร์http://weelaipan.blogspot.com/
13
11ทัศนีย์ สาแก้วTasanee Sakaewtasanee.sk@gmail.comรัฐประศาสนศาสตร์http://pols2102.blogspot.com/http://humannet.chandra.ac.th/pa/
14
12Michelle GarciaMichelle A. Garciamichelle4thais@gmail.comArts English Programcru-keeptalking.blogspot.com
15
tomsongkrit@gmail.comwesttern music
16
15ศิริพร เศรษฐพฤทธิ์Siriporn Sedthaprutqiushufang@gmail.comไทย
17
วาทินี นิลงามWatinee Nilngamwatinee149@gmail.comสารสนเทศศาสตร์
18
กัญจนพร บุญมั่นkanjanaporn boonmunajarnannaka@gmail.comสารสนเทศศาสตร์
19
16สาทิสรัตน์ สินธุธานSatisarat Sinthuthanhouchuling@gmail.comภาษาจีนธุรกิจ
http://cruchinese-satisarat.blogspot.com
20
17เศรษฐวรรษ พัฒน์สุวรรณSethawat Patsuwanpeemprapatsorn@gmail.com
การบริหารและการพัฒนาชุมชน
bankruae.blogspot.com
21
18ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์Panuka Siribumrongwongpanuka16@gmail.com
การบริิหารและการพัฒนาชุมชน
http://Ban-Kru-nong.blogspot.com
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu