4. ครูภาษาฯ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา
2
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3
นางสาวจุรีมาศ บุตรราช จำนวน 28 คาบ (ออนไลน์ 2 วิชา)
4
วัน / คาบ
กิจกรรมหน้าเสาธง 08.10 - 08.20 น.12345678
5
เวลา08.30 - 09.2009.20 - 10.1010.30 - 11.2011.20 - 12.1012.10 - 13.0013.30 - 14.20 14.20-15.10
15.10.1600
6
จันทร์กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1โฮมรูม 20 นาทีกิจกรรมเสริม(Engเพื่องานคอมพิวเตอร์)พักกลางวันพักเบรค 30 นาที
กิจกรรมเสริม(สนทนาญี่ปุ่น)
7
ช.1/2 (502)ช.1/3 (503)ส.1/3 (706)ส.2/5 (608)
8
อังคารภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1พักกลางวัน
กิจกรรมเสริม(สนทนาญี่ปุ่น)
กิจกรรมเสริมญี่ปุ่น 1
9
ส.1/5+11 (605)ช.1/6 (406)ช.1/4 (504)ส.2/5 (707)
ส.1/2+4+7 (705)
10
พุธกิจกรรมเสริมญี่ปุ่น 1พักกลางวันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1กิจกรรมเสริมญี่ปุ่น 1
11
ส.1/6+8+9+10 (602)แผนกวิชา
ส.1/2+4+7 (705)
12
พฤหัสบดีภาษาญี่ปุ่น 1พักกลางวันกิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1
กิจกรรมเสริม(Engคอม)
13
ส.1/5+11 (605)ช.1/4 (504)ช.1/5 (507)ช.1/1 (501)ช2./6 (407)
14
ศุกร์กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1กิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1พักกลางวันกิจกรรมเสริมภาษาญี่ปุ่น 1
กิจกรรมเสริม(Engคอม)
15
ช.1/2 (502)ช.1/3 (503)ช.1/5 (507)ช.1/1 (501)ช.1/6 (406)ช2./6 (407)
16
17
18
.
19
ลงชื่อ ............................................................................
ลงชื่อ ............................................................................
20
(นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร)
(บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ)
21
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...