แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวบน Web ของวิทยาลัย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อ - นามสกุล ผู้ขอใช้บริการ
ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
โปรดระบุข้อความที่จะทำการเผยแพร่บนหน้าเว็บ
ช่องทางที่ส่งข้อมูลมายังงานเทคโนฯ
วันที่ต้องการเผยแพร่
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่
เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้
ผู้ตรวจสอบเอกสารอนุมัติ
หัวหน้างานเทคโนฯ อนุมัติ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สถานะ
ดำเนินการเสร็จวันที่
2
8/12/2017, 16:20:25ธัญญรัศม์ ดวงคำ
แบบประเมินนักศึกษา
แบบประเมินโครงการแบบประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาโดยตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ แบบประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาโดยการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งมาทางอีเมล์
13/12/201727/12/2017085 32996665วรุฒวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-12-60
3
12/12/2017, 11:18:41จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบรับตรงจากพื้นที่)
Line12/12/20179/1/2018083-066-9799วรุฒวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-12-60
4
15/12/2017, 11:00:26กาญจนา ตวงสุวรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ.2559
Line15/12/201730/9/2018092-4787139วรุฒวิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15-12-60
5
15/12/2017, 15:19:33ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ จำนวน 7 เรื่อง
เอกสารแนบ18/12/201731/12/2017-วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-12-60
6
19/12/2017, 10:41:01องศา ศุภสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบ19/12/20178/1/2018103วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-12-60
7
19/12/2017, 10:45:03สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2560 และแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
เอกสารแนบ19/12/201730/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-12-60
8
20/12/2017, 13:58:35สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (ไตรมาสที่ 1)
เอกสารแนบ21/12/201730/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21-12-60
9
22/12/2017, 10:14:03ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามเอกสารแนบ 5 เรื่องเอกสารแนบ22/12/201731/12/2017205วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-12-60
10
22/12/2017, 21:24:11รุจา แก้วเมืองฝาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการสรุปความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเมนูการจัดการความรู้
ส่งมาทางอีเมล์
22/12/201729/12/2017652619645วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-12-60
11
4/1/2018, 10:39:15
พินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ใส่รูปนศ.ในระบบทะเบียนฯ
ฐานข้อมูลทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จำนวน 2 รุ่น 180 คน
Flash Drive4/1/20185/1/2018032330479-82 ต่อ203วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-1-61
12
8/1/2018, 13:38:50ประนอม พุทธา
แบบฟอร์มให้บุคลากรในวิทยาลัยโหลด
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Line8/1/201831/12/2018840004290วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8-1-61
13
9/1/2018, 11:28:10สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560
เอกสารแนบ9/1/201831/10/2018851781362วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9-1-61
14
16/1/2018, 15:57:53กาญจนา ตวงสุวรรณ
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2561
Line19/1/201831/1/2018924787139วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-1-61
15
17/1/2018, 9:12:51สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร 2.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ17/1/201831/1/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-1-61
16
17/1/2018, 21:23:28ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
เอกสารแนบ18/1/201815/2/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-1-61
17
18/1/2018, 10:13:53จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(รอบรับตรงในพื้นที่)
Line18/1/201818/2/2018083-066-9799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-1-61
18
18/1/2018, 10:54:31จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบใบแจ้งการชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (โปรดชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้ -วัน 21 มกราคม 2561 เท่านั้น)
Line18/1/201821/1/2018083-0669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-1-61
19
18/1/2018, 14:22:50ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๒
ส่งมาทางอีเมล์
18/1/201830/4/2018๐๘๑ ๑๙๖๘ ๐๙๓วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-1-61
20
19/1/2018, 9:04:46รุจา แก้วเมืองฝางลงแบบฟอร์มงาน KM
ส่งมาทางอีเมล์
19/1/201819/1/2018652619645วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19-1-61
21
26/1/2018, 16:15:23ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปชส 11 เรื่อง บนหน้าเว็บเอกสารแนบ29/1/201828/2/2018099-3463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29-1-61
22
26/1/2018, 16:24:27
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ปรับหัวข้อปรัชญาหัวข้อปรัชญาLine26/1/201829/6/2018087-6071756วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-1-61
23
26/1/2018, 17:17:04ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปชส 6 เรื่อง บนหน้าเว็บLine29/1/20189/2/2018935728999วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30-1-61
24
30/1/2018, 8:55:09สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวรับสมัครจ้างเหมา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ30/1/20181/2/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30-1-61
25
31/1/2018, 15:15:44สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ31/1/20189/2/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
31-1-61
26
1/2/2018, 15:42:47จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ โควตาหลักสูตรต่างๆ (รอบรับตรง) ปีการศึกษา 2561
Line1/2/201810/2/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
1-2-61
27
5/2/2018, 10:31:15ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ปชส บนหน้าเว็บ จำนวน 4 เรื่อง
เอกสารแนบ5/2/201830/6/2018205วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-2-61
28
6/2/2018, 13:43:33ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปชส บนหน้าเว็บ จำนวน 4 เรื่อง อบรม 2 ปชส 2
เอกสารแนบ7/2/201831/3/2018099-3463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-2-61
29
7/2/2018, 9:42:27สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561
เอกสารแนบ7/2/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-2-61
30
7/2/2018, 10:19:52สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร
เอกสารแนบ7/2/201816/2/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-2-61
31
12/2/2018, 14:46:52จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก การรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2561
Line12/2/201816/2/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12-2-61
32
14/2/2018, 14:01:58ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
อบรม 7 เรื่อง ปชส 2 เรื่องเอกสารแนบ14/2/20181/4/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-2-61
33
21/2/2018, 9:43:53อ้อมใจ พลกายา
กิจรรมของนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 10 เนื่องในโอกาสขึ้นครองราชย์และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก
Line23/2/201830/6/2018851610755วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-2-61
34
26/2/2018, 9:57:48สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
เอกสารแนบ26/2/201828/2/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-2-61
35
26/2/2018, 16:17:17จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปี 2560
Line26/2/20189/3/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-2-61
36
1/3/2018, 13:51:06อ้อมใจ พลกายา
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยมจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
Line6/3/20184/5/2018851610755วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-3-61
37
1/3/2018, 13:52:51อ้อมใจ พลกายา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประสานมือ เดินสร้างสุข เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม เป้นคนดีต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
Line5/3/201824/5/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2-3-61
38
5/3/2018, 10:59:27จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (รอบรับตรง) ปีการศึกษา 2561
Line5/3/201812/3/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-3-61
39
6/3/2018, 9:30:41ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของนักศึกษาผู้ช่วยฯ
ส่งมาทางอีเมล์
13/3/201819/3/2018081 1968 093วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-3-61
40
6/3/2018, 14:01:28ณิชกมล น้อยจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (และรูปคณะกรรมการ)
Line9/3/201818/3/2018839102482วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8-3-61
41
6/3/2018, 15:00:03สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
เอกสารแนบ6/3/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-3-61
42
6/3/2018, 15:01:03สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
เอกสารแนบ6/3/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6-3-61
43
7/3/2018, 15:45:32ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบ7/3/201830/4/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-3-61
44
13/3/2018, 10:19:52วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560
Line13/3/201831/3/2018984899879วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-3-61
45
13/3/2018, 12:39:31
พินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 รอบที่ 1
เอกสารสแกน และลงหน้าเว็ปวิลัย
13/3/201829/3/2018861737212วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-3-61
46
14/3/2018, 10:39:55สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เอกสารแนบ14/3/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-3-61
47
22/3/2018, 20:28:56ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line23/3/20184/4/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-3-61
48
4/4/2018, 16:09:04ศศิธร หอมเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
Line4/4/25614/2/2561วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4-4-61
49
5/4/2018, 13:05:05จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561(การรับแบบ Admission)
Line5/4/20187/8/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-4-61
50
5/4/2018, 14:25:19ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สแกนเอกสาร + ปชส จำนวน 30 เรื่อง
เอกสารแนบ5/4/201831/8/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9-4-61
51
9/4/2018, 20:33:24อ้อมใจ พลกายา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์Line23/4/201811/5/2018851610755วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23-4-61
52
17/4/2018, 13:58:53สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)
เอกสารแนบ17/4/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-4-61
53
18/4/2018, 9:08:12สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2561
เอกสารแนบ18/4/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-4-61
54
20/4/2018, 16:05:53ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 รอบที่ 2
Line20/4/20181/6/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-4-61
55
23/4/2018, 9:11:31สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ23/4/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8-5-61
56
4/5/2018, 11:47:24สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561
เอกสารแนบ4/5/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4-5-61
57
16/5/2018, 14:47:48จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับกลาง ปี 2561
Line15/5/201816/7/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16-5-61
58
22/5/2018, 9:17:05สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ22/5/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-5-61
59
23/5/2018, 15:19:55สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส่งมาทางอีเมล์
23/5/20189/6/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-5-61
60
23/5/2018, 15:22:29สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2561 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ส่งมาทางอีเมล์
23/5/201829/6/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-5-61
61
30/5/2018, 13:31:20ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ30/5/201812/7/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30-5-61
62
30/5/2018, 16:46:31
ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบรับกลางครั้งที่2
Line30/5/201816/7/2018917759459วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30-5-61
63
6/6/2018, 17:22:20สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561
ส่งมาทางอีเมล์
7/6/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-6-61
64
6/6/2018, 17:23:11สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561
ส่งมาทางอีเมล์
7/6/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-6-61
65
7/6/2018, 14:04:10สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ส่งมาทางอีเมล์
7/6/201830/6/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8-6-61
66
11/6/2018, 9:40:26สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ส่งมาทางอีเมล์
11/6/201814/7/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11-6-61
67
21/6/2018, 9:14:57ศศิธร หอมเจริญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งทางไลน์Line7/2/25617/6/2561892594687วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20-6-61
68
4/7/2018, 13:48:37สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารแนบ4/7/201830/9/2019107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-7-61
69
2/7/2018, 10:39:04ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สแกนเอกสารตามเอกสารแนบ พร้อมประชาสัมพันธ์ 17 เรื่อง
เอกสารแนบ2/7/201830/9/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5-7-61
70
9/7/2018, 14:23:20สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส่งมาทางอีเมล์
9/7/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-7-61
71
9/7/2018, 14:24:34สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 4)
ส่งมาทางอีเมล์
9/7/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-7-61
72
9/7/2018, 14:25:31สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งมาทางอีเมล์
9/7/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-7-61
73
10/7/2018, 9:17:30ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ10/7/201824/7/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-7-61
74
16/7/2018, 12:17:13จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561
Line16/7/201831/7/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16-7-61
75
16/7/2018, 16:09:00ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ16/7/201831/7/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16-7-61
76
17/7/2018, 9:11:01สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ัเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ส่งมาทางอีเมล์
17/7/201831/7/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-7-61
77
18/7/2018, 10:29:35อ้อมใจ พลกายา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมต่างๆในโครงการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Line20/7/201831/8/2018851610755วิมล
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
78
18/7/2018, 15:07:39ณรินี แย้มสกุล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ หลักสูตร 5 วัน 27 - 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
Line18/7/201831/8/2018815261618วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18-7-61
79
21/7/2018, 17:57:55สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ23/7/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-7-61
80
21/7/2018, 17:58:49สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ23/7/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-7-61
81
21/7/2018, 17:59:55สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ26/7/201831/7/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26-7-61
82
3/8/2018, 15:40:16จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ
Line8/3/20188/10/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
83
3/8/2018, 16:18:19อ้อมใจ พลกายา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันะ์การเตรียมหลักฐาน
Line3/8/201831/8/2018851610755วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3-8-61
84
6/8/2018, 13:34:42สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ7/8/201811/8/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-8-61
85
10/8/2018, 17:38:43จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ “รอบรับตรงอิสระ”
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
Line10/8/201817/8/2018830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-8-61
86
14/8/2018, 9:19:50สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
เอกสารแนบ14/8/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-8-61
87
14/8/2018, 13:45:16ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามเอกสารแนบเอกสารแนบ14/8/201810/9/2018วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-8-61
88
14/8/2018, 15:22:54บุญตา สุขวดี
link คู่มือของประกันคุณภาพ
ดาวโหลด คู่มือการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) ได้ที่ http://www.pi.ac.th/viewblog/406/blog/227
คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สิงหาคม 2560)http://www.mua.go.th/users/bhes/
ส่งมาทางอีเมล์
14/8/201831/7/2019วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16-8-61
89
17/8/2018, 16:08:17ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
-เอกสารแนบ17/8/201826/9/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17-8-61
90
22/8/2018, 13:32:52ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
-เอกสารแนบ22/8/201810/10/2018993463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-8-61
91
22/8/2018, 15:13:53นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ลงข้อมูลใน เวปไซดืวิทยาลัย
Line22/8/201831/12/2018894109773วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-8-61
92
22/8/2018, 15:29:44สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ22/8/201830/3/2019107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-8-61
93
22/8/2018, 15:31:05สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ22/8/20188/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22-8-61
94
24/8/2018, 14:02:54จักรพันธ์ กึนออย
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำแบนเนอร์บุคลากร งานทะเบียนวัดและประเมินผล ขึ้นเว็บ ในงานทะเบียน
Line24/8/201824/8/2023830669799วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24-8-61
95
6/9/2018, 14:16:17ประนอม พุทธาเผยแพร่งบทดลอง
เผยแพร่ งบทดลองประจำเดือน
Line6/9/201831/12/2018840004290วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7-9-61
96
7/9/2018, 16:23:51
พินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
ลงข้อมูลในงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา
ตารางส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และส่งเกรด ปีการศึกษา 2561
เอกสารแนบ10/9/201831/8/2019861737212วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10-9-61
97
11/9/2018, 10:02:00สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เอกสารแนบ11/9/201825/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11-9-61
98
13/9/2018, 8:48:35พัชริดา ยี่โถหุ่นจักรีรัชสารLine13/9/201813/9/2019822423812วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13-9-61
99
14/9/2018, 9:16:18สุชาดา วันเพ็ญ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2561
เอกสารแนบ14/9/201830/9/2018107วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-9-61
100
14/9/2018, 11:54:04ดนัย ดุสรักษ์
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
จำนวน 3 เรื่องเอกสารแนบ14/9/201830/10/2018099-3463805วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14-9-61
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu