จำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2561.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนอาจารย์ประจำ ( คณะครุศาสตร์ )
จำนวนอาจารย์ประจำ ( วิทยาการจัดการ )
จำนวนอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
3
ตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวม
4
ป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอก
5
1. อาจารย์02512371. อาจารย์04212541. อาจารย์120357.5261.5
6
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์057122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์01672. ผู้ช่วยศาสตราจารย์0272249
7
3. รองศาสตราจารย์01233. รองศาสตราจารย์01013. รองศาสตราจารย์0246
8
4. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์0000
9
รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)0312152รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)0441862รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)123283.5316.5
10
รวม(ปฏิบัติงานจริง)0292150รวม(ปฏิบัติงานจริง)0421860รวม(ปฏิบัติงานจริง)122083.5304.5
11
รวม(ลาศึกษาต่อ)0202รวม(ลาศึกษาต่อ)0202รวม(ลาศึกษาต่อ)012012
12
13
14
จำนวนอาจารย์ประจำ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
จำนวนอาจารย์ประจำ (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร )
15
16
ตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวม
17
ป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอก
18
1. อาจารย์1887.596.51. อาจารย์0482674
19
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์082102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์013720
20
3. รองศาสตราจารย์00003. รองศาสตราจารย์0022
21
4. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์0000
22
รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)1899.5106.5รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)0613596
23
รวม(ปฏิบัติงานจริง)1829.592.5รวม(ปฏิบัติงานจริง)0593594
24
รวม(ลาศึกษาต่อ)0606รวม(ลาศึกษาต่อ)0202
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...