Danh sach lien thong khoa 2 thi lai
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEGJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MaHoTen
Nganh
LớpHọc phần
Ca thi
Ngày thi
Giờ thi
Nơi thiGhi chú
4
170124NGUYỄN THỊ TỐ KIỀUDDD2SCác mô hình phân công chăm sóc-Chăm sóc toàn diện224-11
08h30
PMT4
5
170124NGUYỄN THỊ TỐ KIỀUDDD2SChăm sóc Ngoại khoa 2424-11
13h30
PMT4
6
170124NGUYỄN THỊ TỐ KIỀUDDD2SDinh dưỡng tiết chế624-11
15h30
PMT4
7
170271LÊ VĨNHKỲDDD2SLuật y tế và y đức124-11
07h30
PMT4
11
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SChăm sóc ngoại khoa 1 (bệnh học)124-11
07h30
PMT4
12
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SDinh dưỡng tiết chế624-11
15h30
PMT4
15
170240NGUYỄN THỊHIỆPDDD2TQuản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn324-11
09h30
PMT4
16
170196TRẦN THỊ THÚYKIỀUDDD2TLuật y tế và y đức124-11
07h30
PMT4
17
170102VÕ THỊ THANHNGADDD2TChăm sóc Nội khoa 2524-11
14h30
PMT4
34
170141PHẠM THỊ MỸ HÂNHSH2TQuản lý chất thải y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn324-11
09h30
PMT4
57
170124NGUYỄN THỊ TỐ KIỀUDDD2SDược lý đại cương325-11
09h30
PMT4
59
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SDược lý đại cương325-11
09h30
PMT4
60
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SChăm sóc Nội khoa 1 (bệnh học)425-11
13h30
PMT4
61
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SSinh lý bệnh1225-11
15h30
PMT4
63
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SHóa sinh cơ sở525-11
14h30
PMT4
64
170230NGUYỄN THỊMAIDDD2SLuật y tế và y đức225-11
08h30
PMT4
65
170240NGUYỄN THỊHIỆPDDD2TChăm sóc truyền nhiễm225-11
08h30
PMT4
67
170098LÊ THỊ THU TRANGDDD2TChăm sóc truyền nhiễm225-11
08h30
PMT4
68
170252NGUYỄN THỊLIỄUHSH2S1Hóa sinh cơ sở525-11
14h30
PMT4
69
170141PHẠM THỊ MỸ HÂNHSH2TBệnh học cơ sở425-11
13h30
PMT4
72
170327TRẦN THỊ BÍCH CHIDSS2SKiểm nghiệm thuốc425-11
13h30
PMT4
77
170182MAI THỊLAIDSS2SKiểm nghiệm thuốc425-11
13h30
PMT4
82
170338TRƯƠNG THỊLÀIDSS2SKiểm nghiệm thuốc425-11
13h30
PMT4
83
170348NGUYỄN HOÀNGPHIDSS2SBệnh học cơ sở425-11
13h30
PMT4
84
170348NGUYỄN HOÀNGPHIDSS2SHóa sinh cơ sở525-11
14h30
PMT4
86
170360TRẦN THỊ NHƯ QUỲNHDSS2SKiểm nghiệm thuốc425-11
13h30
PMT4
90
170088PHAN THỊ TIẾNDSS2SDược lý 1325-11
09h30
PMT4
93
170386NGUYỄN THỊDUNGDSS2TBệnh học cơ sở425-11
13h30
PMT4
94
170386NGUYỄN THỊDUNGDSS2THóa sinh cơ sở525-11
14h30
PMT4
95
170386NGUYỄN THỊDUNGDSS2TVi sinh - ký sinh đại cương625-11
15h30
PMT4
96
170384VÕ NGUYÊN BẢOHẠNHDSS2TKiểm nghiệm thuốc425-11
13h30
PMT4
99
170231NGUYỄN THỊ THANHTHỦYDSS2TDược cổ truyền225-11
08h30
PMT4
101
170434NGUYỄN THỊ TƯỜNG VYDSS2TDược cổ truyền225-11
08h30
PMT4
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Loading...