Báo_cáo_cuối_tháng
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
STTHọ và tênĐịa bàn hỗ trợTổng số ngày hỗ trợ trong thángLý do nghỉ,làm thêm giờChỉ tiêu tháng (số phiếu hỗ trợ)Báo cáo ngày đầy đủ và chính xác (Excel online)Điểm đánh giá khách hàng trên phiếuTham gia hỗ trợ iGate,iOffice,His cùng với nhân viên trung tâm (Điểm cộng)Nội dung Chi tiếtTỷ lệ hoàn thành công việcĐề xuất
3
Số lượt/chỉ tiêu%Thái độKỹ năngAm hiểu nghiệp vụ
4
IIIIIIIVVIV
I * (II/10) * (III+IV+V)/30 + IV
5
1Trương Quang LuậtNghi Lộc, Con Cuông23/23- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Nghi Lộc, Con Cuông
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Nghi Lộc, Con Cuông
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Nghi Lộc, Con Cuông
6
2Nguyễn Thế TàiĐô Lương, Tân Kỳ23/23-Tham gia test code his
- Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Tân Kỳ, Đô Lương
43/43100%
7
3Trương TuấnQuỳnh Lưu, Hoàng Mai23/23- Hỗ trợ tập huấn Thị ủy Hoàng Mai ngày 08/12
- Tham gia test code His
- Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai
29/29100%
8
4Ngô Thanh QuỳnhNghĩa Đàn, Quế Phong23/23- Tập huấn UBND huyện Quế Phong ngày 07/12
- Hỗ trợ tập huấn Huyển ủy Qùy Châu 1 ngày
- Tham gia test code His
- Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Nghĩa Đàn, Quế Phong
59/59100%
9
5Đậu Văn CôngAnh Sơn, Kỳ Sơn23/23- Tập huấn IGate cho UBND huyện Kỳ Sơn ngày 10/12
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
20/20100%- Tập huấn IGate cho UBND huyện Kỳ Sơn ngày 10/12
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
- Tập huấn IGate cho UBND huyện Kỳ Sơn ngày 10/12
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice 2 huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
10
6Ngô Thị Hồng ĐiệpHưng Nguyên,Cửa Lò23/23- Làm HS và ký biên bản nghiệm thu 2 huyện Hưng Nguyên, Cửa Lò
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
5/5100%- Làm HS và ký biên bản nghiệm thu 2 huyện Hưng Nguyên, Cửa Lò
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
- Làm HS và ký biên bản nghiệm thu 2 huyện Hưng Nguyên, Cửa Lò
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Rà soát số liệu nghiệm thu 21 huyện ngày: 21,22,23,24,25
11
7Nguyễn Trọng ThắngQuỳ Hợp,Thái Hòa23/23-- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
-Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Thái Hòa Quỳ Hợp.
- 07/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban tuyên giáo, ban tổ chức.
- 09/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban dân vận.
- 10/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ủy ban kiểm tra
- Từ 21/12-31/12 tham gia Tổng Hợp hồ sơ giấy tờ và số liệu nghiệm thu các hợp đồng của 22 Sở/ban nghành.
13/13100%-- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
-Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Thái Hòa Quỳ Hợp.
- 07/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban tuyên giáo, ban tổ chức.
- 09/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban dân vận.
- 10/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ủy ban kiểm tra
- Từ 21/12-31/12 tham gia Tổng Hợp hồ sơ giấy tờ và số liệu nghiệm thu các hợp đồng của 22 Sở/ban nghành.
-- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
-Ký biên bản nghiệm thu 2 huyện: Thái Hòa Quỳ Hợp.
- 07/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban tuyên giáo, ban tổ chức.
- 09/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ban dân vận.
- 10/12/2020 hỗ trợ ioffice v4 cho ủy ban kiểm tra
- Từ 21/12-31/12 tham gia Tổng Hợp hồ sơ giấy tờ và số liệu nghiệm thu các hợp đồng của 22 Sở/ban nghành.
12
8Trần Trung KiênQuỳ Châu23/23- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice huyện Quỳ Châu
- Hỗ trợ tập huấn UBND huyện Quế Phong ngày 7/12
- Tập huấn huyện ủy Quỳ Châu ngày 10/12
39/39100%- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice huyện Quỳ Châu
- Hỗ trợ tập huấn UBND huyện Quế Phong ngày 7/12
- Tập huấn huyện ủy Quỳ Châu ngày 10/12
- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice huyện Quỳ Châu
- Hỗ trợ tập huấn UBND huyện Quế Phong ngày 7/12
- Tập huấn huyện ủy Quỳ Châu ngày 10/12
13
9Nguyễn Bá CôngTP Vinh23/23- Tham gia test code His 5 đêm: 03,10,17,22,29/12
- Ký biên bản nghiệm thu iOffice Thành Phố Vinh
26/26100%
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...