Báo_cáo_cuối_tháng
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTHọ và tênĐịa bàn hỗ trợTổng số ngày hỗ trợ trong thángLý do nghỉ,làm thêm giờChỉ tiêu tháng (số phiếu hỗ trợ)Nội dung Chi tiết (Các công việc phát sinh)Các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng thường gặp trong tháng. (Chi tiết theo huyện,dịch vụ)Nội dung hỗ trợ chủ yếu (Theo lịch hỗ trợ hàng ngày-Chi tiết theo huyện,dịch vụ)Những đăc thù của địa bàn hỗ trợ.Kiến nghị,đề xuất trong tháng (Nếu có)Tiếp xúc khách hàng giới thiệu phần mềm.Số ngày phát sinh
2
Số lượt/chỉ tiêu%
3
1
Trương Quang Luật
Nghi Lộc, Diễn Châu, Con Cuông21/21144/17383.23*Nghi Lộc:
+ iOffice: Chưa thành thạo ký số, phát hành văn bản đi và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Một số phiếu tiếp nhận và phiếu lệ phí chưa phù hợp
+ His: Cân đối thuốc, khắc phục lỗi tiện ích kiểm tra thẻ bảo hiểm
*Diễn Châu:
+ iOffice: Chưa thành thạo ký số, phát hành văn bản đi và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Có nhiều cán bộ một cửa mới nên chưa thành thạo cách sử dụng phần mềm.
+ His: Cách cân đối thuốc, khắc phục lỗi tiện ích kiểm tra thẻ bảo hiểm.
*Con Cuông:
+ iOffice: Chưa thành thạo ký số, phát hành văn bản đi, duyệt văn bản đến và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Chưa thành thạo các loại báo cáo, một số bộ phận chưa biết sử dụng phần mềm.
+ His: Một số trạm chưa biết cách thêm thuốc và sử dụng BANT.
*Nghi Lộc:
+ iOffice: Hướng dẫn ký số, phát hành văn bản đi và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Chỉnh sửa một số phiếu tiếp nhận và phiếu lệ phí
+ His: Hướng dẫn cân đối thuốc và khắc phục lỗi tiện ích kiểm tra thẻ bảo hiểm
*Diễn Châu:
+ iOffice:Hướng dẫn ký số, phát hành văn bản đi và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Có nhiều cán bộ một cửa mới nên chưa thành thạo cách sử dụng phần mềm.
+ His: Cách cân đối thuốc, khắc phục lỗi tiện ích kiểm tra thẻ bảo hiểm.
*Con Cuông:
+ iOffice:Hướng dẫn ký số, phát hành văn bản đi, duyệt văn bản đến và in sổ văn bản đến.
+ iGate: Hướng dẫn in các loại báo cáo và sử dụng phần mềm.
+ His: Hướng dẫn thêm thuốc và sử dụng BANT.
Chủ yếu các đơn vị UBND chưa nắm được cách sử dụng phần Văn bản đi, in sổ văn bản đến và đặc biệt là ký số trên phần mềm iOffice nên mất nhiều thời gian trong việc hỗ trợ.
UBND huyện Nghi Lộc có nhiều yêu cầu về chỉnh sửa các loại phiếu trong phần mềm iGate.
4
2Ngô Thanh QuỳnhNghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong21/21Hỗ trợ PBH Quỳnh Lưu cấp bù CA và VnEdu từ ngày 17-24/9/2019135/14395%Hỗ trợ PBH Quỳnh Lưu cấp bù CA và VnEdu từ ngày 17-24/9/2019- PM iOffice: Hướng dẫn phát hành vb đi, reset mật khẩu, Hướng dẫn ký CA
- PM Igate: Hướng dẫn cách tiếp nhận và xử lý HS
- PM His : Hướng dẫn tiếp nhận BA ngoại trú, hd chuyển kho hủy, tiếp nhận 1 số yêu cầu từ các Bệnh viện
1. Thái hòa - Nghĩa Đàn:
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân BANT Với BN đẻ, thường lỗi mà phòng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Các đơn vị còn vướng mắc phần quy trình văn bản đi và Ký CA, mất nhiều thời gian hỗ trợ các đơn vị cài đặt và sử dụng chữ ky số trên iOffice.Hỗ trợ điều chuyển công tác cho cán bộ.
- iGate: Chỉnh sửa lại quy trình và hướng dẫn tiếp nhận hs cho các xã
2. Qùy Châu:
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân ngoại trú Với BN đẻ, tạo bệnh án ngoại trú và lỗi mạng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Hướng dẫn in sổ văn bản, reset mật khẩu
3.Quế Phong:
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân BANT Với BN đẻ, thường lỗi mạng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Phần Thông tin điều hành lỗi khi chuyển tiếp, Các đơn vị còn vướng mắc phần quy trình văn bản đi và Ký CA. Hỗ trợ điều chuyển công tác cho cán bộ và cập nhập tài khoản lại cho các xã với phần mềm Igate."
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân BANT Với BN đẻ, thường lỗi mà phòng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Các đơn vị còn vướng mắc phần quy trình văn bản đi và Ký CA, mất nhiều thời gian hỗ trợ các đơn vị cài đặt và sử dụng chữ ky số trên iOffice.Hỗ trợ điều chuyển công tác cho cán bộ.
- iGate: Chỉnh sửa lại quy trình và hướng dẫn tiếp nhận hs cho các xã
2. Qùy Châu:
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân ngoại trú Với BN đẻ, tạo bệnh án ngoại trú và lỗi mạng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Hướng dẫn in sổ văn bản, reset mật khẩu
3.Quế Phong:
- His : Hướng dẫn Cân đối Kho Thuốc, Nhập Bệnh Nhân BANT Với BN đẻ, thường lỗi mạng khi đẩy BN lên công bảo hiểm và hướng dẫn một số chức năng khác. Thêm tên Trưởng trạm và người lập bảng kê cho mẫu bảng kê mới.
- iOffice: Phần Thông tin điều hành lỗi khi chuyển tiếp, Các đơn vị còn vướng mắc phần quy trình văn bản đi và Ký CA. Hỗ trợ điều chuyển công tác cho cán bộ và cập nhập tài khoản lại cho các xã với phần mềm Igate."
Số ngày hỗ trợ địa bàn cũng như PBH Quỳnh Lưu mất nhiều thời gian. Nên không có thời gian đi phát triển Dịch vụ CNTT. Vậy đề nghị lãnh đạo Trung tâm không trừ chỉ tiêu phát triển tháng 9 này. E xin cảm ơn!7
5
3Nguyễn Thế TàiNam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ21/21Hỗ trợ PBH Yên Thành cấp bù CA và VnEdu từ ngày 17-23/9/2019
- Ngày 25/09/2019 Tập huấn chứ ký CA cho UBND Huyện Thanh Chương
151/16293 %-iOffice ( 3 Huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ) * Đăng ký văn bản đi, Sử dụng CKS, Quên Mật Khẩu, chuyển tiếp văn bản
- His (3 Huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ) * Thêm Thuốc, Gửi cổng giám định, khám BA Ngoại trú
- Huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ
+ IOffice: Hỗ trợ xem quá trình XLVB; Hướng dẫn scan tài liệu; thêm mới VB đến; In sổ văn bản; cấp lại quyền cho văn thư; Hướng dẫn tạo văn bản đi; Cài đặt và hướng dẫn CKS; cập nhật lại quyền cho cán bộ; Hướng dẫn thêm VB đến, tìm kiếm VB; Reset tài khoản; điều chuyển cán bộ; Hỗ trợ gửi TTĐH.
+His: Hỗ trợ đăng nhập; Hỗ trợ kiểm tra lệch dược; Hỗ trợ cài đặt mặc định HIS; Hướng dẫn thêm thuốc mới; Thêm tên trưởng trạm trong tờ in bảng kê; Hỗ trợ nhập thông tin nhân viên lên cổng GĐBH; Hỗ trợ kiểm tra thuốc cập nhật sai; Cài VNPT Checker
số ngày hỗ trợ địa bàn cũng như PBH Yên Thành mất nhiều thời gian. Nên không có thời gian đi phát triển Dịch vụ CNTT. Vậy đề nghị lãnh đạo Trung tâm không trừ chỉ tiêu phát triển tháng 9 này. E xin cảm ơn!7
6
4Trương TuấnQuỳnh Lưu, Hoàng Mai, Đô Lương18/21- Hỗ trợ PBH Quỳnh Lưu cấp bù CA và VnEdu từ ngày 17-20/9/2019
- Nghỉ phép đưa con đi khám: 3 Ngày
119/15576.00%- Hỗ trợ PBH Quỳnh Lưu cấp bù CA và VnEdu từ ngày 17-20/9/2019
- Nghỉ phép đưa con đi khám: 3 Ngày
Huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hoàng Mai:
+ iOffice: Văn Bản không hiển thị, ký số xong chuyển văn phòng thì mất chữ ký, văn bản đã xử lý lẫn lộn không theo thứ tự, Sổ văn bản đi ở phần người hoặc đơn vị nhận hiển thị dài quá
+ His: đẩy bệnh nhân lên cổng lỗi, các quyền danh mục mất, báo cáo 20 không khớp với cổng giám định, các thuốc không đúng nhóm nên không đẩy bn lên cổng được,
Huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hoàng Mai:
+ iOffice: Hướng dẫn quy trình XLVB, Sửa và cấu hình mẫu dấu cks,Hướng dẫn ký số, Hỗ trợ đơn vị đăng nhập và các lỗi phát sinh trong quá trình xử lý văn bản, tìm văn bản, reset mật khẩu và thêm mới tài khoản.
+ Igate: thêm tài khoản cho cán bộ, cấu hình lại quy trình, thủ tục, hướng dẫn xuất báo cáo hồ sơ, hướng dẫn công chức xử lý chuyển hồ sơ giữa các bước.
+ His: Hỗ trợ đẩy bệnh nhân lên cổng, hướng dẫn quy trình khám bệnh án ngoại trú, xử lý kho thuốc, thêm thuốc mới, ánh xạ thuốc chưa có trên cổng, cấu hình mẫu bảng kê, cài tiện ích vnpt hischecker, sửa lỗi bệnh nhân cấp sai thuốc, vật tư, dịch vụ kỹ thuật./
4
7
5Đậu Văn CôngAnh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn20/20Hỗ trợ TTKD Yên Thành cấp bù CA và VnEdu các ngày: 24,25,26,27,30

=> Tổng 5 ngày
109/13580.74%Hỗ trợ TTKD Yên Thành cấp bù CA và VnEdu các ngày: 24,25,26,27,30**Anh Sơn:
+ His: Đẩy bệnh nhân lên cổng GĐBHXH vào cuối buổi chiều thường bị nghẽn mạng, cân đối kho dược.
+ iOffice: Các xã đang vướng mắc thao tác ký số văn bản trên quy trình văn bản đi, hỗ trợ cài đặt CKS cho các xã mất nhiều thời gian
**Tương Dương:
+ His: Đẩy bệnh nhân lên cổng GĐBHXH vào cuối buổi chiều thường bị nghẽn mạng, cân đối kho dược.
+ iOffice: Các xã đang vướng mắc thao tác ký số văn bản trên quy trình văn bản đi, hỗ trợ cài đặt CKS cho các xã mất nhiều thời gian
**Kỳ Sơn:
+ His: Đẩy bệnh nhân lên cổng GĐBHXH vào cuối buổi chiều thường bị nghẽn mạng, cân đối kho dược.
+ iOffice: Các xã đang vướng mắc thao tác ký số văn bản trên quy trình văn bản đi, hỗ trợ cài đặt CKS cho các xã mất nhiều thời gian
**Anh Sơn:
+ His: Hướng dẫn lại quy trình khám chữa bệnh ngoại trú, cân đối kho dược, sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng mà BHXH phê duyệt, cài đặt công cụ Checker mã thẻ BHYT
+ iOffice: Hướng dẫn văn phòng dự thảo văn bản đi, thống kê văn bản, thống kê tình hình xử lý văn bản để đôn đốc công chức sử dụng, cài đặt Vsign-PDF, VGCA-SignService và hướng dẫn các Trạm y tế, các khoa phòng của TTYT xử lý văn bản đến, dự thảo văn bản đi
**Tương Dương:
+ His: Hướng dẫn lại quy trình khám chữa bệnh ngoại trú, cân đối kho dược, sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng mà BHXH phê duyệt, cài đặt công cụ Checker mã thẻ BHYT
+ iOffice: Hướng dẫn văn phòng dự thảo văn bản đi, thống kê văn bản, thống kê tình hình xử lý văn bản để đôn đốc công chức sử dụng, cài đặt Vsign-PDF, VGCA-SignService và hướng dẫn các Trạm y tế, các khoa phòng của TTYT xử lý văn bản đến, dự thảo văn bản đi
**Kỳ Sơn:
+ His: Hướng dẫn lại quy trình khám chữa bệnh ngoại trú, cân đối kho dược, sử dụng các dịch vụ cận lâm sàng mà BHXH phê duyệt, cài đặt công cụ Checker mã thẻ BHYT
+ iOffice: Hướng dẫn văn phòng dự thảo văn bản đi, thống kê văn bản, thống kê tình hình xử lý văn bản để đôn đốc công chức sử dụng, cài đặt Vsign-PDF, VGCA-SignService và hướng dẫn các Trạm y tế, các khoa phòng của TTYT xử lý văn bản đến, dự thảo văn bản đi
- Kỳ Sơn: 7/21 xã đang là đường đất nên gặp thời tiết không thuận lợi có thể sạt lở là khó di chuyển vào trung tâm xã, nếu di chuyển được cũng mất nhiều thời gian, có thể nguy hiểm
- Tương Dương: xã Hữu Khuông là xã duy nhất ở Nghệ An vào trung tâm xã phải di chuyển bằng thuyền mất 2 giờ nếu không có thuyền về phải ở lại qua ngày
Xin được miễn giảm 2 phiếu ( 1,5%) không hỗ trợ trực trực tiếp được tại xã Hữu Khuông- Tương Dương là do di chuyển bằng thuyền không đảm bảo an toàn (tháng 12 có sảy ra lật thuyền trên sông) và vào xã phải ngủ lại qua đêm (không có nơi nghỉ tại Trạm y tế)8
6
Ngô Thị Hồng Điệp
Vinh, Hưng Nguyên, Cửa Lò20/20"- Cấu hình ký CA site Igate cho UBND Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thành phố Vinh, Sở LĐTBXH T
- Hỗ trợ Tài CSKH 5 xã tại Nam Đàn (01 ngày 23/9/2019
122/122100.00%"- Cấu hình ký CA site Igate cho UBND Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thành phố Vinh, Sở LĐTBXH T
- Hỗ trợ Tài CSKH 5 xã tại Nam Đàn (01 ngày 23/9/2019
IOffice (cả 2 huyện, thành phố): Hướng dẫn sử dụng IOffice; Quên mật khẩu sử dụng; hướng dẫn lại quy trình sử dụng IOffice; Cài đặt và hướng dẫn sử dụng CKS
- IGate (cả 2 huyện, thành phố): Cấu hình quy trình, hướng dẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ 1 cửa
- His: Hỗ trợ đẩy HSBAĐT, xuất XMLBHYT 4210
- Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thành phố Vinh:
+ IOffice: Hỗ trợ xem quá trình XLVB; Hướng dẫn nghiệp vụ QĐ28; thêm mới VB đến; In sổ văn bản; cấp lại quyền cho văn thư; Hướng dẫn tạo văn bản đi; Cài đặt và hướng dẫn CKS; cập nhật lại quyền cho cán bộ; Hướng dẫn thêm VB đến, tìm kiếm VB; Reset tài khoản; điều chuyển cán bộ; Hỗ trợ gửi TTĐH.
+ IGate: Thêm mới, chỉnh sửa, cấu hình quy trình, hướng dẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ 1 cửa
+ His: Hỗ trợ đăng nhập; Hỗ trợ kiểm tra lệch dược; Hỗ trợ cài đặt mặc định HIS; Hướng dẫn thêm thuốc mới; Hỗ trợ đẩy HSBAĐT; Hỗ trợ kiểm tra thuốc cập nhật sai; Cài VNPT Checker; Hỗ trợ đẩy HSBAĐT; Xuất XMLBHYT 4210; Kiểm tra giá dịch vụ theo Thông tư 13
- Lãnh đạo các huyện: Thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Cửa Lò thời gian đầu triển khai các phần mềm IOffice, IGate chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên mặt bằng ứng dụng còn hạn chế, chưa thực sự triển khai đồng bộ, có hiệu quả phần mềm. Khi có sự nhắc nhở của Sở TT&TT thì mới đôn đốc triển khai nên đa số cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo UBND cấp xã còn lúng túng, quên hết kỹ năng sử dụng phần mềm, phải đào tạo lại1
9
7
Nguyễn Trọng Thắng
Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Hợp20/20Hỗ trợ tập huấn cho xã Thịnh Thành,Sơn Thành 01 ngày (14/09/2019).
Hỗ trợ PBH Yên Thành (17-30/09)
129/15185%-Hỗ trợ cho Yên Thành tập huấn phần mềm iOffice cho hai xã Sơn Thàn, Thịnh Thành.
-Hỗ trợ PBH Yên Thành chữ kí CA cấp bù và VnEdu.
-iOffice: Quên mật khẩu, luân chuyển cán bộ, hướng dẫn xem quá trình xử lý, quên kí CKS,cài đặt CKS.
-iGate: Thêm bớt thủ tục, Luân chuyển cản bổ và kiêm nhiệm công việc.
-His: Đẩy bệnh nhân lên cổng bị lỗi, cài đặt kiểm tra bảo hiểm.
Địa bàn: Quỳ Hợp,Yên Thành,Tân Kì.
+iOffice: Hỗ trợ xem quá trình XLVB; thêm mới VB đến; In sổ văn bản; cấp lại quyền cho văn thư; Hướng dẫn tạo văn bản đi; Cài đặt và hướng dẫn CKS; cập nhật lại quyền cho cán bộ; Hướng dẫn thêm VB đến, tìm kiếm VB; Reset tài khoản; điều chuyển cán bộ; Nghiệp vụ mở rộng.
+ IGate: Thêm mới, chỉnh sửa, cấu hình quy trình, hướng dẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ một của: Hỗ trợ phân quyền cán bố; Điều chuyển cán bộ.
+ His: Hỗ trợ đăng nhập, Hỗ trợ cài đặt mặc định HIS; Cài VNPT Checker; Hỗ trợ đẩy HSBAĐT
Lãnh đạo huyện Yên Thành chưa thực sự quan tâm đến hệ thống iOffice và iGate nên ở xã sử dụng chưa được tốt. Hiện tại vẫn đang sử dụng văn bản giấy là chính. Hệ thống iGate hiện tại đang được tích cực đưa vào sử dụng và có tiến triển. Lãnh đạo,công chức UBND cấp xã còn lúng túng, quên hết kỹ năng sử dụng phần mềm, phải đào tạo lại. Các công chức không đồng đều dẫn đến khó khăn trong hỗ trợ.Vì thời gian ở Yên Thành hỗ trợ dài ngày không đi được các địa bàn được giao. Mong đơn vị xem xét giảm bớt khối lượng công việc đi địa bàn, phát triển dịch vụ CNTT tháng 10. Em xin cảm ơn.10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...