DATAS DE REVISIÓN DE CUALIFICACIÓNS : CURSO 2017/2018 - Xullo