tkbhk2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN
2
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7 & KHỐI 9
3
Năm học 2011- 2012
4
Áp dụng từ ngày 09/01/2012 đến ngày 31/05/2012
5
6
ThứLớp 7/1Lớp 7/2Lớp 7/3Lớp 7/4Lớp 9/1Lớp 9/2Lớp 9/3Lớp 9/4Lớp 9/5
7
Thứ 2
8
1Chào CờChào CờChào CờChào CờChào CờChào CờChào CờChào CờChào Cờ
9
2V_DũngVănT_T.ÝToánT_P.AnhToánT_TrangN_XuânAnhT_M.TrinhToánN_LộcAnhT_ChuẩnH_T.ViSinh
10
3V_DũngVănS_N.HươngSửN_XuânAnhN_LộcAnhT_ChuẩnT_M.TrinhToánT_U.SaoToánV_TuệVănN_HằngAnh
11
4N_HằngAnhN_TuấnNhạcV_V.KhoaVănĐ_UyênĐịaH_T.ViSinhS_N.HươngSửT_U.SaoToánV_TuệVănV_H.HạnhVăn
12
5S_N.HươngSửN_HằngAnhĐ_UyênĐịaV_V.KhoaVănV_TuệVănH_T.ViSinhV_DũngVănN_LộcAnhV_H.HạnhVăn
13
Thứ 3
14
1N_LộcGdĐ_H.HươngĐịaS_M.AnhCnghV_V.KhoaVănV_TuệVănS_K.AnhGdT_V.DũngT_HồngToánT_T.ÝToán
15
2Đ_H.HươngĐịaV_TuệVănN_XuânAnhV_V.KhoaVănT_TrangCnghS_M.AnhHóaN_LộcAnhS_K.AnhSửT_T.ÝToán
16
3S_M.TrangCnghV_TuệVănV_V.KhoaVănT_V.DũngToánS_M.AnhHóaN_XuânAnhNh_DũngNhạcH_TâmHọaĐ_H.HươngĐịa
17
4H_TâmHọaT_V.DũngN_T.MiênGdH_T.ViSinhNh_DũngNhạcV_DũngVănS_M.TrangHóaS_PhươngSinhT_TrangCngh
18
5Nh_DũngNhạcS_M.TrangCnghH_TâmHọaN_T.MiênGdH_T.ViSinhV_DũngVănS_PhươngSinhT_TrangCnghV_H.HạnhVăn
19
Thứ 4
20
1T_ChuẩnToánS_TràSinhT_P.AnhToánT_V.DũngToánT_M.TrinhToánS_D.TrangĐịaĐ_H.HươngĐịaV_TuệVănN_HằngAnh
21
2T_ChuẩnToánV_TuệVănT_P.AnhToánĐ_UyênĐịaS_D.TrangĐịaT_M.TrinhToánV_DũngVănĐ_H.HươngĐịaT_V.Dũng
22
3S_TràSinhN_HằngAnhĐ_H.HươngĐịaS_K.AnhSửV_TuệVănV_DũngVănS_K.AnhSửS_M.TrangHóaH_TâmHọa
23
4N_HằngAnhS_N.HươngSửS_K.AnhSửH_TâmHọaV_TuệVănN_XuânAnhT_V.DũngT_HồngToánS_M.TrangHóa
24
5V_DũngVănH_TâmHọaN_XuânAnhS_M.TrangCnghS_N.HươngSửT_V.DũngS_K.AnhGdS_HuếGdV_H.HạnhVăn
25
Thứ 5
26
1*********
27
2*********
28
3*********
29
4*********
30
5*********
31
Thứ 6
32
1V_DũngVănS_M.TrangCnghS_M.AnhCnghNh_DũngNhạcS_K.AnhGdS_N.HươngSửT_U.SaoToánT_HồngToánT_T.ÝToán
33
2S_N.HươngSửT_T.ÝToánS_K.AnhSửV_V.KhoaVănV_TuệVănV_DũngVănS_M.TrangHóaN_LộcAnhT_V.Dũng
34
3T_ChuẩnToánT_T.ÝToánH_T.ViSinhN_LộcAnhS_N.HươngSửT_V.DũngV_DũngVănV_TuệVănS_M.TrangHóa
35
4S_TràSinhN_HằngAnhV_V.KhoaVănH_T.ViSinhT_ChuẩnT_M.TrinhToánS_HuếSửS_PhươngSinhS_K.AnhSử
36
5N_HằngAnhS_TràSinhV_V.KhoaVănT_V.DũngToánT_M.TrinhToánS_PhươngSinhS_PhươngSinhS_K.AnhSửS_HuếGd
37
Thứ 7
38
1S_M.TrangCnghĐ_H.HươngĐịaN_TuấnNhạcS_K.AnhSửT_M.TrinhToánT_ChuẩnCnghV_DũngVănT_HồngToánV_H.HạnhVăn
39
2T_ChuẩnToánV_TuệVănH_T.ViSinhT_V.DũngToánT_M.TrinhToánS_M.AnhHóaV_DũngVănS_M.TrangHóaS_K.AnhSử
40
3Đ_H.HươngĐịaN_LộcGdT_V.DũngS_M.TrangCnghS_M.AnhHóaNh_DũngNhạcT_ChuẩnCnghV_TuệVănT_T.ÝToán
41
4T_TrangT_T.ÝToánT_P.AnhToánN_LộcAnhN_XuânAnhV_DũngVănT_U.SaoToánT_ChuẩnH_T.ViSinh
42
5Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu