Recull experiències préstec TAC -Sant Andreu- (respostes)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Marca de tempsNom d'usuariCentre educatiuTítol descriptiu de l'experiènciaCicle o cicles on s'ha dut a termeDescripció i desenvolupament de l'experiènciaMaterial utilitzatDe quantes unitats heu disposats?Material complementariEnllaços a publicacions digitals (si n'hi han)Valoració i noves propostes o suggerimentsPersona que emplena el formulariReferent del CRP que ha fet el seguimentReferent del Consorci d'Educació que ha fet el seguimentData recollida (aproximada)Data retorn (aproximada)Grau de satisfacció amb l'activitat de préstec [Amb el material prestat]Grau de satisfacció amb l'activitat de préstec [Amb el suport rebut]Noves propostes, suggeriments o demandesTipus d'actuació amb el centreMaterial que s'ha utilitzat
2
30/03/2014 17:58:17amolero4@xtec.catESC Mestre E. GibertLA ROSA DELS VENTS

Objectius
1. Conèixer els punts cardinals de la Rosa del Vent.
2. Orientar-se mitjançant la brúixola. ( Per desplaçar-se per l’espai i crear recorreguts).
3. Representar gràficament un itinerari recorregut prèviament.
4. Respectar i cooperar amb els companys.

SuperiorOBJECTIUS:
- Implementar l'ús de les TIC a l'àrea d'educació física
- Repassar els conceptes de lateralitat.
- Transferir els conceptes de lateralitat dins la rosa dels vents.
MATERIAL:
1 bee bot , paper, llapis, cordes I guix.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els alumnes han de desenvolupar un circuit amb cordes al terra, on la seva bee bot hagi de fer el major nombre de girs. Una vegada realitzat el circuit els alumnes han de transcriure les ordres de la bee bot, com si fossin punts cardinals. Segons l’orientació del circuit i la rosa del vents. Per facilitar la tasca dels alumnes es recomana orientar tots els circuits cap al NORD.
DESENVOLUPAMENT:
Activitat per 12 alumnes: És divideix la classe en quatre grups, de 3 alumnes i a cada grup si li donen 6 cordes. Una vegada explicada l’activitat i les orientacions. Els alumnes comencen a construir els circuits. Un cop acabats els alumnes programen les bee bots, perquè realitzin l’activitat.
Finalment els alumnes han de fer el pas amb major dificultat, transcrivint les ordres donades de la següent forma:
- 3 pulsacions cap endavant equival a 3N
- 1 gir a la dreta equival 1E

BeeBot1Per realitzar aquesta activitat és necessari treballar amb mig-grup. per poder treballar amb el grup-classe sencer farien falta 8 beebots o complentar el material de préstec amb els ipads.
Realment és un material molt estimulant.
Àlvaro MoleroCarles PinarXavier Rosell28/02/201421/03/2014MoltMolt
3
25/03/2014 13:28:41lgarcia4@xtec.catESC Mestre E. GibertÉs carnaval a 2n
UD: "Ens orientem"
InicialMETODOLOGIA: Treball per racons, en grup de 6 o 7 alumnes. Assignació de tasques.
CONEIXEMENTS PREVIS: Tots els alumnes han de saber abans de començar l'activitat:
- que han de tenir cura de les bee bot.
- que fan moviments de 15 cm.
- com funcionen els botons de programació.
OBJECTIUS:
- Implementar l'ús de les TIC a l'àrea d'educació física
- Aprendre conceptes de direccionalitat (dreta, esquerra, endavant i endarrere) utilitzant un entorn d'aprenentatge interactiu.
MATERIAL:
1 bee bot
1 plàstic quadriculat (1,10cm x1,40) les quadrícules són de 15cm
Cartolines plastificades amb diferents motius (pallasso, explorador, pirata...)
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
S'explica als alumes que la seva bee bot vol disfressar-se (de pallasso, explorador, pirata...), però que ha perdut les parts de la seva disfressa i ells, entre tot el grup, l'han d'ajudar a recollir-les.
DESENVOLUPAMENT:
S'han d'organitzar i repartir-se la peça que cadascú recollirà. La bee bot surt des del lloc indicat. Cadascú la programa per recollir la seva peça. El 1r alumne surt des del lloc de sortida, la resta sortirà des del lloc on hagi quedat la bee bot. Cada cop que un alumne aconsegueix una peça de la disfressa retira la cartolina. Entre tots han d'aconseguir recuperar-les totes.
Guanyarà l'equip que més peces aconsegueixi recuperar.
BeeBot1L'experiència amb aquest material ha estat valorada de forma molt positiva per l'alumnat i pels mestres. L'equip d'especialistes d'EF hem decidit incorporar el treball amb les bee bots dins de les unitats d'orientació de CI i CS en forma de racó.Lídia GarcíaCarles PinarXavier Rosell28/02/201421/03/2014MoltMolt
4
25/03/2014 12:18:01lgarcia4@xtec.catESC Mestre E. GibertConeixem els nombresInicialMETODOLOGIA: Treball individual. S'utilitza una metodologia activa i sistemàtica on l’alumne s’ha d’implicar en el procés d’ensenyament-aprenentatge, s'ha d'implicar en activitats que li resultin significatives i motivadores.
CONEIXEMENTS PREVIS: L'alumne ha de saber abans de començar l'activitat:
- que ha de tenir cura de les bee bot.
- que fan moviments de 15 cm.
- com funcionen els botons de programació.
OBJECTIUS:
- Conèixer i treballar la numeració fins el 39.
- Ser capaç d'identificar el número anterior i posterior a un número donat.
- Ser capaç de comptar del 0 fins el 39 i del 39 al 0.
- Implementar l'ús de les TIC amb els alumnes amb NEE.
- Aprendre conceptes de direccionalitat (dreta, esquerra, endavant i endarrere) utilitzant un entorn d'aprenentatge interactiu.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La mestra va plantejant diferents activitats per conèixer la numeració fins al 39 i d'aquesta manera interioritzar-la.
DESENVOLUPAMENT:
S'organitzen els números sobre el taulell amb caselles.
La primera activitat consisteix en que la mestra diu un número fins el 39 i l'alumne ha d'identificar-lo. Una vegada ho ha fet, ha d'anar amb la bee bot fins el número indicat. Cada cop que l'alumne identifica un número correctament la mestra li diu un altre.
La segona activitat consisteix en fer un recorregut seguit amb la bee bot. Per exemple, se li diu a l'alumne que vagi del número 30 al 39 passant per tots els números, o que vagi del 29 al 20. I així, es van plantejant les diferents possibilitats.
BeeBot11 plàstic quadriculat on les quadrícules són de 15cmPer avaluarLidia García?Carles PinarXavier Rosell28/02/201421/03/2014GensGens
5
25/03/2014 12:21:55lgarcia4@xtec.catESC Mestre E. GibertAssociem frases amb els seus dibuixosInicialMETODOLOGIA: Treball de grup. S'utilitza una metodologia activa i sistemàtica on els/les alumnes s’ha d’implicar en el procés d’ensenyament-aprenentatge, s'han d'implicar en activitats que li resultin significatives i motivadores.
CONEIXEMENTS PREVIS: Tots els/les alumnes han de saber abans de començar l'activitat:
- que han de tenir cura de les bee bot.
- que fan moviments de 15 cm.
- com funcionen els botons de programació.
OBJECTIUS:
- Guanyar velocitat en la lectura de frases.
- Ser capaç de relacionar frases amb la seva corresponent imatge.
- Implementar l'ús de les TIC amb els alumnes amb NEE.
- Aprendre conceptes de direccionalitat (dreta, esquerra, endavant i endarrere) utilitzant un entorn d'aprenentatge interactiu.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els/les nens/es han de llegir una frase, la qual tenen escrita en un full, i un dels seus companys ha d'anar fins la imatge que representa la frase amb el bee-bot.
DESENVOLUPAMENT:
Cada nen/a té un full amb un seguit de frases escrites. Comença a llegir un nen/a i és el se company/a el que ha de col•locar-se sobre la imatge corresponent amb el bee-bot. Per tant, l'alumne no només ha de llegir la seva frase sinó que ha d'escoltar a l'altre per anar amb el bee-bot al lloc indicat.
BeeBot1Cartolines amb els números del 1 al 39.Per avaluarLidia García?Carles PinarXavier Rosell28/02/201421/03/2014GensGens
6
25/03/2014 11:55:31tarroyo@xtec.catESC Baró de ViverProvem els Bee-Bots:
tast de robòtica amb els BB's de manera interdisciplinar i a tos els cicles d'infantil i primària per valorar la possibilitat d'incluir-la dins el PEC.
Infantil, Inicial, Mitjà, SuperiorAnglès: des del treball dels colors pels petits a treball de projectes (l'espai).
Música: conèixer els diferents instruments treballant l'escala i l'orientació.
Projectes: la fauna i flora de l'amazones.
Mates: els números.
Llengua: deletrejar paraules amb els petits i inventar històries amb els grans.
Educació Física: el baseball.
BeeBot4http://barolucio.wordpress.com/2014/02/03/robotique-rob-o-tik/Molt contents de l'experiència, tant que ens plantegem la incorporació en la línia d'escola.Tomàs ArroyoCarles PinarXavier Rosell10/12/201331/01/2014MoltMolt
7
26/03/2014 9:49:03msarrion@xtec.catESC Emili JuncadellaSITUA'T SANT ANDREU

Es tracta de crear escenaris geolocalitzats d'espais importants del barri de Navas, barri on es troba ubicada l'Escola Emili Juncadella
SuperiorPrèviament els alumnes van decidir els espais a treballar i van gravar amb les tablets l'objectiu de l'activitat. Sis en total. Van buscar tot tipus d'informació, la van analitzar i van triar allò que era més important. les dades les van recollir per grups i les van guardar digitalment.
Posteriorment el referent del CRP va ser dues sessions a l'escola amb els alumnes. Durant aquestes sessions els alumnes van pujar les informacions a l'apliicació Eduloc creant l'escenari de Navas.
Per últim vam fer una sortida per veure el funcionament dels punts en directe.
Tauletes6Ordinadors portàtils i canó de projeccióhttp://www.eduloc.net/ca_ES/escenari/1726/preview-iframe
La valoració es positiva però el fet de que Eduloc no funcionava amb Android va dificultar molt el treball de la creació de l'escenari.Mayte Sarrión MartínezCarles PinarXavier Rosell13/01/201418/02/2014BastantMolt
8
11/04/2014 10:19:10rmart27@xtec.catESC La MaquinistaLes tauletes s'han fet servir a diferents nivells i amb objectius diversos. Sobretot com a eina de suport en experiències i metodologies que treballen amb un enfocament competencial i transversal al currículum.
Aquestes són:

Projectes de treball
Propostes de treball
Espais d'aprenentatge
Infantil, Inicial, MitjàPropostes de treball:

Eina de suport per a la cerca d'informació de manera autònoma per part de l'alumnat. Enregistrament d'audio (audioboo) i vídeo, realització de fotografies, etc...

Projectes de treball:

App Solar system, recerca i comprovació in situ més manipulació dels cosos celestials en una reproducció a escala del sistema solar.

Espais d'aprenentatge:

App de càlcul en parelles. Treballen peptit grup de sumes afegint el component competitiu.
Tauletes6NOhttp://ceiplamaquinista.blogspot.com.es/2014/03/inventa-una-historia.html

http://ceiplamaquinista.blogspot.com.es/2014/03/come-to-party.html
Valorem molt positivament l'experiència sobretot com a eina per al treball multidisciplinar i transversal al currículum.

Suggeriment: dotar amb un carregador múltiple que només calgui endollar a la corrent elèctrica.
Raúl MartínezCarles Pinarningú ha fet el seguiment20/03/201410/04/2014MoltMolt
9
02/06/2014 18:52:20tarroyo@xtec.catESC Baró de ViverOllo, t'he movie
Creació d,un storyboard i producció d,una pel.licula de cinema mut després de construir quatre dels possibles personatges Ollo.
MitjàDesprés d,escollir els personatges que volien construir, en quatre grups, van procedir a l,ensamblatge de les peces.
Posteriorment se,ls hi va xerrar del cinema, veient escenes de cinema mut per inspirar als nens i nenes a fer una producció de cinema mut.
Van crear un storyboard conjunt i varem gravar les imatges per posteriorment montar-les a classe amb el Movie Maker.
Ollo4Camara de vídeo, projector, PC,shttp://barolucio.wordpress.com/2014/05/27/ollo-the-movie/Experiència molt positiva, tot i que les peces són un pèl petites pels nanos de tercer.
El tema de la creació de la peli va ser cosa dels alumnes que es varen engrescar ràpidament.
Una nova excusa per treballar moltes coses diverses.
Tomàs arroyoCarles PinarXavier Rosell24/03/201430/05/2014MoltMolt
10
02/06/2014 19:23:22tarroyo@xtec.catESC Baró de ViverTastet de programació amb Lego WeDoMitjàEls mateixos nanos varen descobrir per a que servien els sensors dels WeDo a la primera sessió.
Varem decidir crear només personatges que funcionessin amb el motor, ja que no disposàvem de temps previ per treballar amb l,Scratch i la resta de sensors.
Tot va anar com la seda, els nanos ho van montar, i ho van programar facilment.
Lego WeDo3PC,shttp://barolucio.wordpress.com/2014/05/12/rob-o-tik-v1-1/Es proposa el treball de l,scratch amb mes aprofundiment de cara a l,any vinent.
Molt ben valorada per la tutora de quart que es considera a si mateixa antiTAC!
Tomàs Arroyo Carles PinarXavier Rosell30/03/201430/05/2014MoltMolt
11
03/06/2014 14:08:58ebrugada@xtec.catESC L'EstelL'objectiu general era provar si les tauletes podien ser una eina útil a l'A.E.E. de cara a adquirir-ne unes quantes al proper curs;
Infantil, Inicial, Mitjà, SuperiorS'han utilitzat en primer lloc amb nens d'E.I. per gravar l'expressió oral i posteriorment poder analitzar-la.
També s'han utilitzat amb els mes petits per ordenar sequències temporals;
Amb E.I, C.I i C.M. s'han utilitzat aplicacions per treballar el càlcul mental i alguna aplicació per treballar la lectoescriptura (dictats muts ) i a C.M. l'ortografia.
També s'han utilitzat als tallers matemàtics alguna aplicació per treballar la geometria.

Tauletes3En general l'eina ha estat molt motivadora i ben valorada per els nens i per mi mateixa; l'únic inconvenient en tot cas ha estat la falta de temps per experimentar totes les possibilitats de l'eina.Esther BrugadaCarles Pinarningú ha fet el seguiment05/05/201423/05/2014MoltMolt
12
26/06/2014 11:32:54a8002228@xtec.catESC Bernat de BoïlUtilització dels BeeBots a Infantil i Cicle InicialInfantil, Inicial1r
- Experimentació lliure
- Recorreguts amb meta utilitzant les graelles
- Construcció de circuits
- Creació d'històries: Cada nen/a dibuixa tres elements (paisatge, personatge i objecte). Els amaga cap per avall sota la quadrícula. Tots ens col·loquem al voltant de la quadrícula i per torns, i individualment, programen el Beebot fins arribar a un dels papers amagats. S'aixeca i comença a explicar una història. El següent continua la història fins arribar a l'últim nen que s'inventa el final.
P3
De primer ens vam familiaritzar amb les 4 direccions que pot seguir el beebot. Posàvem el beebot i una caseta de plàstic . Ells havien de prèmer la fletxa de la direcció que havia de seguir per arribar a la caseta.
Vam introduir l'ús del compteig usant animalests de plàstic. L'infant havia de comptar quants espais hi havia entre el beebot i l'animal.
Després vaig voler complicar-ho havent d'escollir també la direcció, va ser curiós observar que molts d'ells agafaven el beebot i el giraven si no seguia la direcció esperada.
P4
Treballem la recta numèrica per arribar al seu nom. Identifiquem el nom propi i repassem la grafia i quantitat dels nombres fins el 5. Han de comptar quantes caselles han de recórrer per arribar al cartronet de seu nom.
P5
Treball de les figures geomètriques, dels colors i identificació dels noms i cognoms dels nens/es de la classe.
BeeBot2Graelles quadriculades de 15x15 Estem molt contents de l'experiència.
És un element motivador pels nens/es.
Anna GonzalvezCarles PinarXavier Rosell26/06/201426/06/2014MoltBastant
13
12/12/2014 10:54:12mandre68@xtec.catESC Ignasi IglesiasVam tenir a l'escola els Ipads, amb els qual ens vam proposar amb els alumnes de sisè elaborar els codis QR de tots els arbres que tenim al pati de la nostra escola. SuperiorPer poder dur a terme l'activitat de manera satisfactòria, vaig decidir que treballarien millor i podrien gaudir més de l'activitat si es feia amb mig grup. Llavors vam treballar en dos sessions, la primera amb mig grup i la segona amb l'altre mig. Per tant, van poder disposar d'un ipad cada dos alumnes, i es van assignar els arbres que havia de fer cadascú. Als alumnes els va agradar molt i s'ho van passar molt bé.Tauletes6Com a material complementari vam, fer servir la pàgina web de la nostra escola: www.bcn.cat/ignasiiglesias Vam penjar l'experiència al bloc del nostre cicle: http://csescolaignasiiglesias.blogspot.com.es/L'activitat va anar molt bé, va ser molt motivadora pels alumnes i els va agradar molt i s'ho van passar molt bé.
Maria AndrésCarles Pinarningú ha fet el seguiment22/10/201424/11/2014MoltMolt
14
23/01/2015 11:49:38a8035091@xtec.catCEE GavinaMotivació de l'alumnat vers nous recursos informàticsEd. especial
Les hem utilitzat com a complement del treball a les aules, hem utilitzat els programes que ja estaven introduïts. Ens ha servit per treballar alguns programes de fotografia per incloure-les a la revista de l'escola, així com treball de raonament i lògica en les matemàtiques i algun del programes de llengua per treball de la comprensió lectora i lectoescriptura.
Tauletes6Bateries i endolls.
La valoració ha estat molt positiva tant per part de l’alumnat com per part del professorat de l’escola. Les tauletes han passat per totes les aules de l’escola des de les aules de primària fins l’aula de Pretallers que són els mes grans.
Ens agradaria molt poder novament demanar-les en préstec.
Montse CampàCarles Pinarningú ha fet el seguiment10/12/201422/01/2015MoltMolt
15
09/03/2015 13:25:13ljustic2@xtec.catESC Mestre E. GibertIniciació a les beebotsInfantilEn grups petits (3/4 alumnes) els nens han treballat l'orientació espacial i el vocabulari sobre els oficis prèviament treballat a l'aula.BeeBot2Graella creada per l'escola. Material amb fotografies creades per la mestra.Ha estat una experiència molt positiva en què els infants han gaudit tot treballant l'orientació, la seqüència.

Com a suggeriment penso que fóra bo disposar de més beebots a la vegada o de disposar-les més temps.
Laura JusticiaCarles PinarXavier Rosell04/02/201518/02/2015BastantPoc
16
09/03/2015 13:32:53mherguet@xtec.catESC Mestre E. GibertÚs de tauletes. Realització de pel.lícules amb l'aplicació "Puppet 2"
Treballar imaginació i llenguatge oral.
SuperiorVa anar tot bé. Per parelles van gravar pel.lícules.Tauletes6Tot va anar bé.Montse HerguetaCarles PinarXavier Rosell11/02/201512/02/2015MoltMolt
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Respostes del formulari