Utviklingstillatelser
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Oversikt over søknader om utviklingstillatelser. Kilder: Fiskeridirektoratet og vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet. Bearbeidet av IntraFish
2
Oppdatert pr 12. oktober 2018
3
4
Søknader til behandling
5
SelskapSøknadsdato
Omsøkt ant
KonseptFylke
6
Nova Sea01.11.20174Spidercage - lukket offshoreanleggNordland
7
Cermaq07.11.201713
FlexiFarm - flytende lukka merdanlegg basert på gjennomstrømmingsteknologi
Nordland og Finnmark
8
Gigante Offshore07.11.20179OffshoremerdNordland
9
Marine Harvest AS10.11.20176"Beck-cage"Sør-Trøndelag
10
Freyer Holding As13.11.20176"Blandevann" vannkvalitet i åpen merdRogaland
11
Qed AS13.11.201712Flytende RAS-anlegg i sjø
12
Astafjord Ocean Salmon15.11.20178ØymerdProd. område 10
13
Viteq Farming15.11.201732"Viteq Zero Zero" flytende lukket produksjonTrøndelag
14
Roxel og Nutreco15.11.201714Oppjekkbare rigger med nedtrekkbare merder.Rogaland
15
Mohn Drilling15.11.20176Mohn Digifarm - autonomt havbrukHordaland
16
Offshore Salmon15.11.20177Senk- og hevbart offshoreanleggRogaland
17
Erko Seafood16.11.20177
Flytende stasjonær oppdrettsplattform designet for å stå i værutsatte områder med mye vind og høye bølger.
Prod. område 1
18
Måsøval Fiskeoppdrett16.11.20175"Aqua Semi" halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanleggTrøndelag
19
Norway Royal Salmon16.11.20176"Flerbruksmerd"Hordaland
20
Blom Fiskeoppdrett AS16.11.20176
OceanGlobe - kuleformet merd konstruert for bruk på ordinære lokaliteter samt nye offshore-lokaliteter.
Hordaland
21
Wilsgård Fiskeoppdrett16.11.201711"Offshore Tank Fleet"Troms
22
Evne AS17.11.201710"Wave Master" havbasert offshore oppdrettNordland
23
Wenberg Fiskeoppdrett17.11.201710Semilukket modulbasert teknologiNordland
24
Sustainable Salmon17.11.20178
"Lukka Landnot" Bunnfast betongkonstruksjon med skinner for framføring av duk og not, en flytende krage og et landbasert slamoppsamlingsanlegg.
Region Vest
25
IMO Clean AS17.11.20174RenseteknologiHordaland
26
Infotronic ANS17.11.20171Hev- og senkbart akvakulturanleggRogaland
27
Arctic Seafood Group AS17.11.20173Instelli-Aqua - hev- og senkbart anlegg med snorkelNordland
28
Marad Norway17.11.20172"Torus Seafarm"Møre og Romsdal
29
Biolaks17.11.20175Ikke oppgittHordaland
30
Tombre Fiskeanlegg / SmartFlex17.11.20176"Semi Torus"Hordaland
31
Aquantum Leap17.11.201724"Aquantum 12K" - "Aquantum 500K"
32
Askvik Aqua17.11.20174"Forza Askvik"Rogaland
33
Entail Sea Farming17.11.201729Offshore Fish CageRogaland
34
Bioway17.11.20176Integrert flytebru og akvakulturTrøndelag
35
Deltamerden (SUS)17.11.20179Prismeformet anlegg med hev- og senkebunnTrøndelag
36
Unitech Salmo Solar17.11.20174Flytende anlegg på eksponerte lokaliteterRogaland
37
Dåfjorden Kelkkeri17.11.20171Integrert fôr- og behandlingssystemHordland
38
Inocap/Subsea Farming17.11.20176Oppdrett i ekponterte farvann
39
Marine Harvest Norway AS17.11.201736"Aqua Storm" - offshore subsea productionTrøndelag
40
Samba AS17.11.20176"Hjulet" sylindriske merderHordaland
41
NSF AS17.11.201712"Green Seafarm" - lukket system for lakseoppdrettHordaland
42
Reset AS17.11.201710Bærekraftig oppdrett med RAS-teknologiHordaland
43
Gladfisk (SUS)17.11.20175-Møre og Romsdal
44
Floating Fish Farming17.11.201710Offshore oppdrett med bruk av fornybar energiTrøndelag
45
SUM363
46
47
Tilsagn
48
SelskapVedtaksdato
Omsøkt ant
Innvilget antall
49
MNH Produksjon AS04.03.201684"Aquatraz" - semi-lukket merdNord-Trøndelag
50
Ocean Farming AS (SalMar)26.02.201688"Havmerd" basert på offshoreteknologiSør-Trøndelag
51
Nordlaks Oppdrett AS05.09.20173921"Havfarm" for havbasert oppdrettNordland
Fikk 10, påklaget vedtak. Departementet ga 21 (13 til havfarm 1 + 9 til havfarm 3)
52
AkvaDesign AS05.06.2018102Lukket merdteknologiNordland
Departementet innstiller på to tillatelser etter at direktoratet avslo søkanden. Deretter fikk selskapet en tillatelse av direktoratet
53
Atlantis Subsea Farming AS22.02.201861Nedsenkbare oppdrettsanleggTrøndelag
Departementet avslo 18. desember 2017 klage på delvis avsalg, selskapet får dermed maksimalt to av seks. Direktoratet utstedte 22 feb 2018 en tillatelse. Vedtaket kan påklages.
54
Marine Harvest Norway AS18.12.2018146"Egget" - lukket merdteknologi
Hordaland/
Sogn og Fjordane
Fikk omgjort vedtak fra 4 til 6 tillatelser av departementet 18. desember 2017
55
Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA08.12.2017157.5Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stålTroms/Finnmark
Prosjektet omfatter fire merder, direktoratet ber om prosjektbeskrivelse som tar høyde for bygging av en
56
Hydra Salmon Company AS06.04.201844Oppdrett i lukkede produksjonstankerSør-Trøndelag
57
SUM10453.5
58
59
Foreløpig tilsagn / kan få
60
Stadion Laks SUS21.04.2017152.5"Stadionbassenget" - lukket flytende basseng
Sogn og Fjordane/
Møre og Romsd.
Foreløpig tilsagn om MTB på 1849 tonn til en enhet
61
Lerøy Seafood Group AS18.04.201690.5"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg
Hordaland/Sør-Trøndel./
Troms
19. januar meldte direktoratet at de vil tildele en tillatelse på 450 tonn MTB
62
Nekst AS07.10.201616"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anleggSogn og Fjordane
Fiskeridirektoratet vurderer under sterk tvil at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser.
63
Mariculture AS08.06.201816"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent havikke oppgitt
Fiskeridirektoratet vurderer at konseptet faller innenfor ordningen, og går videre med behandlingen. Ber om ytterligere opplysninger på flere områder.
64
Marine Harvest Norway AS09.12.201781.6"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheterNordland
65
Cermaq Norway AS09.12.2017104
Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse
Nordland
Direktoratet meldte 9. desember 2017 at de går videre med innstilling til fire tillatelser. Cermaq har anket til departementet.
66
Fish Globe AS09.08.20173Lukket, flytende anlegg bygd i PE
67
SUM773
68
69
Avslag fra FiskeridirektoratetVedtaksdato
70
Arctic Seafood Group AS10.08.201832delt påvekstanlegg i sjøNordland
71
Arnøy Laks AS03.08.20184
"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer
Troms
72
Albatros Technology B.V.15.06.20189"Nereus" flytende RAS-anleggHordaland/Rogaland
73
Havkar AS12.07.20186Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsningerHordaland
74
Biofish Holding AS01.06.20184"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfrittHordaland
75
Lerøy Seafood Group ASA29.06.20185
"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag
Hordaland
76
Eide Fjordbruk AS24.02.20176Åpen dataplattform og tilhørende systemer
Hordaland/Sogn og Fjordane
77
Marine Harvest Norway AS24.02.20176"Beck-cage" - Offshore nedsenkbare burSør-Trøndelag
Ettersendte så mye dokumentasjon at det ble registert som en ny søknad
78
Folla Alger AS28.04.20173Integrerte laks- og taredyrkingsanleggNordland
79
Steinsvik Fiskefarm AS05.05.20178Flytende lukket oppdrettsanleggSogn og Fjordane
80
Engesund Fiskeoppdrett AS26.05.20173Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjøHordaland
81
Aquafarm Utvikling AS20.10.20176Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merdHordaland/Trøndelag
82
Ballangen Sjøfarm AS20.10.20164Behandlingsenhet med ferskvann i merdNordland
83
SFD Innovation AS20.10.20166
Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")
Rogaland
84
Bremnes Seashore AS26.05.20176
Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenot
Rogaland
85
Aqualine AS21.06.201710
"Aqualine Subsea System" - Nedsenket industriell produksjon
Finnmark/Troms/
Midt-Norge
86
Lovundlaks AS03.11.20173"Akula" - nedsenket produksjon av laksNordland
87
Oxyvision/Aakvik Holding14.11.20175
"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.
Møre og Romsdal
88
Eide Fjordbruk AS08.12.20173
"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann
Hordaland/Sogn og Fjordane
89
Aqua Viva AS05.01.20186Duo-ring, semi-lukket anleggHordaland
90
Aqua Star Invest AS26.01.20186Flytteteknologi, hevertprinsippHordaland
91
Kvarøy Fiskeoppdrett AS02.02.20184
"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform
Nordland
92
Bolaks Utvikling AS26.02.20186"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slamHordaland
93
Eco Fjord Farming AS23.03.20184"Oasen" delvis lukket anlegg m/storskala planktonfiltreNordland
94
Marine Harvest Norway AS13.04.20186Oppdrett i lukkede enheter i bulkskipSogn og Fjordane
95
Grimstad Holding AS20.04.20187"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanleggTroms
96
Ocean Aquafarms AS03.05.201813"Hex Box" offshore arbeidsplattformRogaland
97
SalmoTech AS12.07.20176
"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologi
Nordland
98
Øyfisk AS/Blue Salmon SUS07.07.20174Stålanlegg på svai/lukkede tankerNordland
99
Myre Havbruk AS11.05.20185"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjonNordland
100
Pure Atlantic AS18.05.201846Laks i skip - NØS>12 milRogaland
Loading...
Main menu