Elektrienergia maksumus : Tüüpkoormusgraafik oktoober 2015