VR FEL ucast
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABST
1
13. 6. 2018
2
ČLENOVÉ VR FEL ČVUT:účastipotvrdilomluvil
3
2210
4
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.810
5
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.810
6
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.601
7
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.710
8
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (FIT)710
9
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.710
10
prof. Dr. Ing. Jan Kybic710
11
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.710
12
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc301
13
doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.710
14
doc. Ing. Milan Polívka, PhD.610
15
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.601
16
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.510
17
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.501
18
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.510
19
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.410
20
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.710
21
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.810
22
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.701
23
Externí členové:
24
prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr h. c. (RWTH Aachen University, SRN)610
25
prof. Jan Hajič, Dr. (MFF UK)510
26
Ing. Milan Hampl (PREdistribuce, a.s.)4
27
prof. Ing. Jiří Homola (ÚFE AV ČR)301
28
Ing. Libor Juha, CSc. (FÚ AV ČR)601
29
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (CERGE-EI)101
30
prof. Josef Kittler (University of Surrey, VB)810
31
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (CERGE-EI)810
32
prof. Mgr. Jiří Myslík (AMU v Praze)710
33
Ing. Pavel Nosek (ABB s.r.o.)610
34
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)
401
35
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (VUT v Brně)501
36
RNDr. Petr Somol, Ph.D. (CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.)510
37
doc. Ing. Pavel Vrba, Ph.D. (Foxconn 4Tech s.r.o.)610
38
39
40
41
VR má 33 členů - od 24. 2. 2017
42
k usnášenischopnosti je třeba min. 22 členů VR
43
návrh ke jmenování doc. nebo prof. musí schválit min.17 členů VR
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
List 1
 
 
Main menu