08 10 62 - 12.00-14.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
2/10/2019, 12:12:27
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142738
นางสาวณัฐธิดา ณะมงคล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
3
2/10/2019, 13:58:22
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142709
นางสาวนันทาวดี กิจสอาด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
4
2/10/2019, 13:58:42
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142742
น.ส.เสาวลักษณ์ ขัดสงคราม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
5
2/10/2019, 14:01:59
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142748
นางสาวศศิปรียา หล้าคำมี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
6
2/10/2019, 14:02:14
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142703
นางสาว พัชริน แซ่ลี้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
7
2/10/2019, 14:03:50
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-14.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142744
นางสาว วริศรา วงศ์เหมอะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...