สถิติทรัพย์สินทางปัญญา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ลำดับที่ประเภท
สถานะการจดทะเบียน
2
1อนุสิทธิบัตรไม่ต่ออายุ
3
2
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
4
3
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
5
4
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
6
5
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
7
6
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์
8
7
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
9
8
10
9
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ประกาศโฆษณา
11
10
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
12
11อนุสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
13
12อนุสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
14
13อนุสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
15
14ลิขสิทธิ์
ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
16
15อนุสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
17
16
เครื่องหมายการค้า
ประกาศโฆษณา
18
17
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
19
18
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
20
19
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
21
20
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
22
21อนุสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
23
22
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ประกาศโฆษณา
24
23
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ประกาศโฆษณา
25
24
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ประกาศโฆษณา
26
25
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกาศโฆษณา
27
26
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
28
27
สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
29
28ลิขสิทธิ์
ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100