สรุปคะแนนเก็บ การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ว31103
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
เลขที่ชื่อคะแนน น.1 (10)น. 2 10จิต 5จิต 5สมุด ครั้งที่ 1สมุด ครั้งที่ 210รวมคะแนนตัวชี้วัด (60)ข้อปรนัย 20 ข้อ หาร เก็บ 10 ข้อเขียน 10 คะแนนรวมคะแนนระหว่างภาค (80)คะแนนสอบปลายภาค (20)รวมคะแนน (100)ผลการเรียน
2
13273นาย กิตติชัย คันสนะศานต์7512115.51027.527.50ช่วงคะแนน
3
23646นาย ถิรวัฒน์ เละมะดัน448126923230จากถึงเกรด
4
33291เด็กชาย สุรเชษฐ์ ปรุงมะเริง7411126926260049031คน
5
43293เด็กหญิง กรองแก้ว ตอทองหลาง9211115.5218.518.50505410คน
6
53258เด็กหญิง กัลยาณี นิ่งกระโทก459126102525055591.50คน
7
63222นางสาว จารุวรรณ คงาคพะเนาว์7512136.51028.528.50606420คน
8
73445นางสาว จิดาภา ถอยกระโทก9514136.51030.530.5065692.50คน
9
83224นางสาว ชลธิชา อุ่นคงพะเนาว์9514157.51031.531.50707430คน
10
93260เด็กหญิง ณัฐธิดา ปาจิตร10515147103232075793.50คน
11
103297เด็กหญิง ทัตชญา สุกใส75121268262608010040คน
12
113262เด็กหญิง ทิพยรัตน์ ด่านกระโทก9514157.51031.531.50
13
123298เด็กหญิง นฤมล กลิ่นหอม8513136.5827.527.50
14
133226นางสาว นันทกานต์ วงษ์ยา7512136.51028.528.50
15
143263เด็กหญิง นันทนิต เละเจะมะดัน7512136.51028.528.50
16
153227นางสาว นันทิชา สานคล่อง7512115.51027.527.50คะแนนต่ำสุด 0
17
163265เด็กหญิง ปราวีณา หาญกลาง105151471032320คะแนนสูงสุด 33
18
173228นางสาว พรพิมล เหล็กเพชร729136.5924.524.50คะแนนเฉลี่ย20.51190476
19
183231นางสาว รินลณี แผนกระโทก105151471032320จำนวนนักเรียนสอบผ่าน0
20
193302เด็กหญิง วริศรา นุชประสาท7411115.5622.522.50จำนวนนักเรียนสอบไม่ผ่าน42
21
203232นางสาว ศรัณยา ถัดกระโทก9211126623230
22
213303เด็กหญิง ศศิกาญจน์ เอี่ยมล้าย7310126521210
23
223304เด็กหญิง ศศิธร แผนกระโทก75121471029290
24
233233นางสาว ศิริลักษณ์ ใจศิริ95141891033330
25
243234เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มากมั่ง9514136.51030.530.50
26
253236เด็กหญิง สุธาสินี ทองกระโทก8513136.51029.529.50
27
263239เด็กหญิง อนันตญา นิดกระโทก10515115.51030.530.50
28
273648นางสาว อพัศรา หนุนกระโทก75121471029290
29
283272เด็กหญิง อลิชา บาตรโพธิ์75121681030300
30
293221นางสาว เกษมณี นิ่งกระโทก8412157.51029.529.50
31
303230นางสาว เพียงฟ้า มีเนียม7310126925250
32
313238เด็กหญิง เสาวภา อ่อนคำ7512136.51028.528.50
33
3200000
34
3300000
35
3400000
36
3500000
37
3600000
38
3700000
39
3800000
40
3900000
41
4000000
42
4100000
43
4200000
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...